2. april: Kristi Jesu gode soldat

andagt nicki 02,04,15

KRISTI JESU GODE SOLDAT

Moses sagde til gaditterne og rubenitterne: »Skal jeres brødre gå i krig, mens I bliver her? (4Mose 32:6)

Israel stod der på østsiden af Jordan og skulle nu ind og indtage det forjættede land. Ruben og Gads stamme havde ganske meget kvæg, og området øst for Jordanfloden, der var blevet erobret fra kongerne Og og Shion, var godt kvægland. “Hvis vi har fundet nåde for dine øjne,” sagde de, “så lad dine tjenere få dette land til ejendom. Du må ikke føre os med over Jordan.” Moses svarede: “Skal jeres brødre gå i krig, mens I bliver her?”

Gaditterne og rubenitterne lover de vil gå i spidsen for israelitterne i række og geled, indtil de får dem ført derhen, hvor de skal bo. Til det svarer Moses: »Hvis I gør det, hvis I ruster jer til krig for Herrens ansigt, og alle I våbenføre går over Jordan for Herrens ansigt, indtil han har drevet sine fjender bort foran sig, og I først vender tilbage, når landet er underlagt Herren, så er I uden skyld over for Herren og over for Israel, og så skal I få dette land til ejendom for Herrens ansigt. Men hvis I ikke gør det, har I syndet mod Herren, og så skal I få at mærke, hvordan jeres synd rammer jer! (4Mose 32:17-23)

I dag står mange kristne også midt i en krig. Ikke en krig mod kød og blod, men mod ondskabens åndemagter i himmelrummet (Ef 6:12). I denne krig er vores kampvåben ikke verdslige, men mægtige for Gud til at bryde fæstningsværker ned. Vores våben er nemlig Guds ord og Ånd, hvormed vi nedbryder tankebygninger af undskyldninger, indvendinger, filosofier, falske religioner og alt andet, der trodsigt rejser sig mod kundskaben om Gud. Med sådanne våben gør vi enhver tanke til en lydig fange hos Kristus (2Kor 10:3-5).

I mens står andre kristne på “østsiden”, mens de nyder “det gode kvægland” og overvejer, om der overhovedet er en krig igang. Eller om det nu ikke var klogest først at samle lidt jordiske skatte. Eller bekymrer sig om, hvordan slaget nu skal gå. Eller har travlt med at hente og bringe børn, arbejde og nyde fritids sysler. Eller, eller, eller.

Der står forøvrigt det samme i alle bibler: Vær med til at lide ondt som Kristi Jesu gode soldat. Ingen, der går i krig, og som vil vinde anerkendelse hos den, der hvervede ham, lader sig hindre af dagliglivets gøremål. (2Tim 2:3-4)

Bibellæseplan: Luk 7:1-17; 4Mose 32-34; Sl 89:1-18

Lignende indlæg:

  • 31. December: Godt Nytår GODT NYTÅR Herren Jesu nåde være med alle (Åb 22:21)! Så er vi kommet til årets sidste dag og dermed også den sidste andagt i denne serie. I morgen begynder noget nyt, et nyt år. En ny […]
  • 30. December: Guds løfte til David GUDS LØFTE TIL DAVID Salig og hellig er den, der har del i den første opstandelse; dem har den anden død ingen magt over, men de skal være Guds og Kristi præster og være konger med ham […]
  • 29. December: Gud skal du tilbede GUD SKAL DU TILBEDE Jeg faldt ned for dens fødder for at tilbede den, men den sagde: »Nej! Jeg er kun tjener som du og dine brødre, der holder fast ved Jesu vidnesbyrd. Gud skal du […]
  • 28. December: Din sjæls begær DIN SJÆLS BEGÆR Den frugt, som din sjæl begærede, har du mistet, og alt det prangende og pragtfulde har du tabt, ingen skal kunne finde det mere (Åb 18:14). Den store skøge vi hørte om […]
Tagged with:     ,

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development