2. januar: Ulydighedens konsekvens

andagt Nicki 02.01.15

ULYDIGHEDENS KONSEKVENS

Han [Gud] spurgte: »Hvem har fortalt dig, at du er nøgen? Har du spist af det træ, jeg forbød dig at spise af?«. (1Mose 3:11)

Det er vigtigt at tro på skabelsen men det er mindst lige så vigtigt at tro på syndefaldet. Uden en forståelse af det kan man ikke rigtig gribe Jesus Kristus. I Paradiset var der kun én regel: ”træet til kundskab om godt og ondt må du ikke spise af” Men netop af dette træ spiste vores første forældre Adam og Eva, og deres ulydighed fik konsekvenser, netop fra da kom synden, sorgen og døden ind i verden.

Det er som om, at vi mennesker glemmer, at vi lever efter syndefaldet. Vi ser så meget død og ulykke i verden, vi bliver ramt af sorg og sygdom, og så knytter vi trodsigt næven mod himlen, mens vi hvæser: ”hvis du virkelig er en kærlig Gud, vil du ikke lade dette ske, hvorfor gør du ikke noget?” Men Gud har gjort noget.

Menneskers ulydighed mod Gud får nemlig ikke bare konsekvenser for mennesker, men det fik også konsekvenser for Gud. Han måtte, for at frelse os fra os selv, blive menneske og tage synden, dødens og straffens konsekvens på Ham selv. Romerbrevet siger det på denne måde: ”Har døden på grund af den enes[Adam] fald hersket ved denne ene, så skal endnu mere de, der får retfærdighedens overvældende nåde og gave, få herredømme og liv ved én eneste, Jesus Kristus. Altså: Ligesom en enkelts fald blev til fordømmelse for alle mennesker, sådan er en enkelts retfærdige gerning også blevet til retfærdighed og liv for alle mennesker. For ligesom de mange blev syndere ved det ene menneskes ulydighed, sådan skal også de mange blive retfærdige ved én enestes lydighed.” (Rom 5:17-19)

I modsætning til Adam (og alle os andre) var Jesus Kristus lydig mod Gud og hans bud, og han lover, at hvis vi tror på ham har vi en evighed i vente uden synd, sorg og død. Men hvorfor opretter Gud ikke sit rige lige nu og her? Det gør Han ikke, fordi han venter på dig, der ikke kender Ham. Han elsker dig og vil ikke, at du skal dømmes, men at du skal gå ind sammen med Ham til det evige liv. Skriften siger: ”Herren er ikke sen til at opfylde sit løfte, sådan som nogle mener, men han har tålmodighed med jer, fordi han vil, at ingen skal gå fortabt, men at alle skal nå til omvendelse.” (2Pet 3:9)

Jeg beder dig lade dig forlige med Gud ved Jesu Kristi blod.

Bibellæseplan: Matt 2; 1Mose 3-5; Sl 2

Lignende indlæg:

  • 30. januar: Gråd og Glæde GRÅD OG GLÆDE For hans vrede varer et øjeblik, hans nåde hele livet; om aftenen slår gråden sig ned, om morgenen er der jubel. (Sl 30:6) I dagens moderne kristendom hedder det nok så […]
  • 27. januar: Kun ét ønsker jeg KUN ÉT ØNSKER JEG Kun ét ønsker jeg fra Herren, kun det længes jeg efter: At bo i Herrens hus, så længe jeg lever, så jeg kan fryde mig over Herrens herlighed og søge svar fra ham i […]
  • 28. januar: Hvordan lever et Guds barn? HVORDAN LEVER ET GUDS BARN? .. Sandelig siger jeg jer: Hvis I ikke vender om og bliver som børn, kommer I slet ikke ind i Himmeriget. (Matt 18:3) Vi må blive som børn for at komme i […]
  • 26. januar: Gud åbenbarer sig GUD ÅBENBARER SIG Og Jesus sagde til ham: »Salig er du, Simon, Jonas' søn, for det har kød og blod ikke åbenbaret dig, men min fader i himlene. (Matt 16:17) Jesus og disciplene var […]
Tagged with:     ,

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development