21. februar: Hvorfor spiser han sammen med toldere og syndere?

andagt nicki 21,02,15

HVORFOR SPISER HAN SAMMEN MED TOLDERE OG SYNDERE?

Da de skriftkloge blandt farisæerne så, at han spiste sammen med syndere og toldere, spurgte de hans disciple: »Hvorfor spiser han sammen med toldere og syndere?« (Mark 2:16)

Jesus var på besøg hos Levi, Alfæus’ søn, det læser vi om i Markusevangeliet kapitel 2: ”Jesus [sad] til bords i hans hus, og mange toldere og syndere sad til bords sammen med ham og hans disciple, for der var mange, som fulgte ham. Da de skriftkloge blandt farisæerne så, at han spiste sammen med syndere og toldere, spurgte de hans disciple: »Hvorfor spiser han sammen med toldere og syndere?«” (Mark 2:15-16) Det var bare ikke godt nok, mente de skriftkloge. Hvordan kunne Jesus, en rabbi og et fromt menneske, sidde og socialisere med syndere? Var det ikke en form for anderkendelse af deres synd?

Teksten forsætter: Men da Jesus hørte det, sagde han til dem: »De raske har ikke brug for læge, det har de syge. Jeg er ikke kommet for at kalde retfærdige, men syndere.« (Mark 2:17) Tit og ofte får kirken skudt i skoene, at det er en forsamling af hyklere, der ikke har andet at give sig til end at udstille deres fromhed og ellers dømme alle andre mennesker, men sådan forholder det sig ikke i Kristi menighed.

Som der står skrevet: Der er ingen retfærdig, ikke en eneste. (Rom 3:10). Kirker uden Kristus står i stor fare for at ende som de skriftkloge i Levi, Alfæus’ søn hus, men sande Kristi menigheder består ikke af selvretfærdige mennesker, men af ”toldere og syndere”, der sidder til bords sammen med Jesus. Vi er ”toldere og syndere”, der følger ham. Vi i menigheden er ikke raske, som nogen af de skriftkloge åbenbart mente, de var. Vi har erkendt, at vi lider af en uhelbredelig og dødelig sygdom kaldet synd (Rom 6:23), og derfor har vi brug for Kristus.

Hvad er det så, Jesus er kommet for at kalde os syndere til? Ja det har nogen desværre fået slettet i de danske bibeloversættelser fra 1907 og fremefter, men vi kan læse det i de gamle danske oversættelser eller i parallelteksten i Lukas evangeliet kapitel 5, hvor Jesus siger: ”Jeg er ikke kommet for at kalde retfærdige, men syndere til omvendelse.” (Luk 5:32)

Bibellæseplan: Mark 2; 2Mose 24; Sl 52

Lignende indlæg:

  • 31. December: Godt Nytår GODT NYTÅR Herren Jesu nåde være med alle (Åb 22:21)! Så er vi kommet til årets sidste dag og dermed også den sidste andagt i denne serie. I morgen begynder noget nyt, et nyt år. En ny […]
  • 30. December: Guds løfte til David GUDS LØFTE TIL DAVID Salig og hellig er den, der har del i den første opstandelse; dem har den anden død ingen magt over, men de skal være Guds og Kristi præster og være konger med ham […]
  • 29. December: Gud skal du tilbede GUD SKAL DU TILBEDE Jeg faldt ned for dens fødder for at tilbede den, men den sagde: »Nej! Jeg er kun tjener som du og dine brødre, der holder fast ved Jesu vidnesbyrd. Gud skal du […]
  • 28. December: Din sjæls begær DIN SJÆLS BEGÆR Den frugt, som din sjæl begærede, har du mistet, og alt det prangende og pragtfulde har du tabt, ingen skal kunne finde det mere (Åb 18:14). Den store skøge vi hørte om […]
Tagged with:     ,

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development