3. april: Guds bolig

andagt nicki 03,04,15

GUDS BOLIG

Du må ikke gøre det land, I bor i, urent; i det har jeg min bolig, for jeg er Herren, som bor iblandt israelitterne. (4Mose 35:34)

I Guds frelsesplan er Israel verdens navle, Jerusalem er Israels navle, og Templet var Jerusalems navle. Her havde Herrens herlighed på en særlig måde taget bolig. ” jeg er Herren, som bor iblandt israelitterne.” lyder ordet i dag. Profeten Ezekiel fik ved floden Kebar et hjerteskærende syn: ”Herrens herlighed forlod templet” pga. af Israles vantro (Ez 10:18). Var det slut? NEJ Ezekiel fik nemlig også et syn af templet i tusindårsriget: Herrens herlighed kom ind i templet og se, Herrens herlighed fyldte templet, og jeg hørte én tale til mig. Han sagde til mig: Menneske, dette er det sted, hvor min trone skal stå og mine fødder hvile. Her vil jeg bo iblandt israelitterne til evig tid, og Israels hus skal ikke længere gøre mit hellige navn urent, hverken de eller deres konger, med deres hor og med ligene af deres døde konger (Ez 43:4-7). Hvilket løfte.

Da tidens fylde kom, sendte Gud sin søn, født af en kvinde, født i landet Israel, født under loven, for at han skulle løskøbe dem, der var under loven, for at vi skulle få barnekår, men hans egne tog ikke imod ham (Joh 1:11; Gal 4:4-5). Israel er i sandhed verdens navle i Guds frelsesplan.

Men der er mere at sige. Da kong Salomo havde bygget templet for Herren dernede i Israel, udtalte han ved dets indvielse: ”Bor Gud da på jorden? Nej, himlen og himlenes himmel kan ikke rumme dig; hvor meget mindre da dette hus, som jeg har bygget!” (1Kong 8:27) Gud er allestedsnærværende. Hvis du ønsker at være ham nær, behøver du ikke lede efter ham i et tempel, i kirker, katedraler og missionshuse. Du kan kalde på ham og møde ham, hvor du end er, for han er ikke langt borte fra en eneste af os (Apg 17:27), og lad mig nu fortælle dig det bedste.

Jesus Kristus blev på korset forladt af Gud, for at du aldrig i evighed skal forlades af Gud (Mark 15:34). Ønsker du at komme tæt på Gud, må du tro på Herren Jesus Kristus, da vil Han, ved troen, tage bolig i dit hjerte. Et tættere forhold findes ikke. Gud være ære i kirken og i Kristus Jesus i alle slægtled i evighedernes evighed! Amen. (Ef 3:14-21)

Bibellæseplan: Luk 7:18-50; 4Mose 35-36; Sl 89:19-37

Lignende indlæg:

  • 31. December: Godt Nytår GODT NYTÅR Herren Jesu nåde være med alle (Åb 22:21)! Så er vi kommet til årets sidste dag og dermed også den sidste andagt i denne serie. I morgen begynder noget nyt, et nyt år. En ny […]
  • 30. December: Guds løfte til David GUDS LØFTE TIL DAVID Salig og hellig er den, der har del i den første opstandelse; dem har den anden død ingen magt over, men de skal være Guds og Kristi præster og være konger med ham […]
  • 29. December: Gud skal du tilbede GUD SKAL DU TILBEDE Jeg faldt ned for dens fødder for at tilbede den, men den sagde: »Nej! Jeg er kun tjener som du og dine brødre, der holder fast ved Jesu vidnesbyrd. Gud skal du […]
  • 28. December: Din sjæls begær DIN SJÆLS BEGÆR Den frugt, som din sjæl begærede, har du mistet, og alt det prangende og pragtfulde har du tabt, ingen skal kunne finde det mere (Åb 18:14). Den store skøge vi hørte om […]
Tagged with:     ,

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development