Den katolske kirke tilbyder fuldkommen aflad

thum - aflad

År 2013 er en fest for katolske kristne verden over. Den katolske kirke fejrer ”Troens år”, og i den anledning kan katolikker vinde fuldkommen aflad for overtrædelser, der ellers ville udløse straf i skærsilden

 

I anledning af fejringen af Troens år har paven bevilliget et særligt aflad, der kan vindes, hvis den troende opfylder kirkens særligt foreskrevne betingelser. Hvis man som katolik ønsker at forkorte eller afvende sin tid i skærsilden, skal man følge de anvisninger, som den katolske kirke globalt og nationalt har udstukket.

Ifølge den katolske dogmatik kan alvorlige synder have konsekvenser, som udløser en straf, der skal afsones i skærsilden, som ifølge den katolske dogmatik er en tilstand, den frelste befinder sig i mellem det jordiske liv og himlen. For at opnå aflad må man udføre bestemte bodshandlinger som symbol på ønsket om tilgivelse. Det kan for eksempel være at besøge et valfartssted, bede bestemte bønner og udføre fromhedsøvelser, hvoraf nogle ting giver delvis, andre fuldkommen aflad.

Katolikker verden over kan i løbet af Troens år vinde fuldkommen aflad ud fra følgende tre generelle anvisninger:

  1. Ved at deltage i mindst tre prædikener eller foredrag om Andet Vatikankoncil eller Den katolske Kirkes katekismus.
  2. Ved at valfarte til en af de romerske hovedbasilikaer eller én af katakomberne og dér deltage i en liturgi eller i det mindste tilbringe en passende tid i andagt.
  3. Ved på en dag i løbet af Troens år besøge det sted, hvor de blev døbt og dér forny deres dåbsløfter.

For katolikker i Danmark har biskop Czeslaw Kozon udpeget en række særligt udvalgte kirker landet over, hvor afladen kan opnås kombineret med deltagelse i pilgrimsvandringer til Åsebakken og Øm. De udvalgte kirker er Sct. Ansgar, den katolske domkirke i København, Vor Frue Kirke i Aarhus, Sct. Albani Kirke i Odense, Sct. Mariæ Kirke i Aalborg og Sct. Nikolaj Kirke i Esbjerg.

Generalvikar i den katolske kirke i Danmark Lars Messerschmidt definerer aflad som det at gøre vore fejltagelser og synder godt igen og mener at aflad er et udtryk for, at kirken er solidarisk med synderne.

Han udtaler:

”Forsoning består af to elementer: Tilgivelse fra Guds og hinandens side og genoprettelse af de skader, vore fejl har forårsaget. Dette sidste overses ofte. Vores synder sætter en kædereaktion af negative konsekvenser i gang og det er kun Kristus, der kan genoprette alt. Det gør han blandt andet gennem kirken, som er de helliges samfund. Aflad er kirkens konkrete hjælp til at få ’regnskabet’ helt eller delvis afsluttet, det vil sige hel eller delvis eftergivelse af den ’gæld’, vi kommer i ved vore forkerte handlinger…. For at forstå aflad må man indse, at synd har konsekvenser. Syndstilgivelse genopretter forholdet til Gud og mennesker, men udsletter ikke alle konsekvenserne. Man kan måske sige, at syndstilgivelsen for eksempel i skriftemålet skal følges op af en personlig indsats for at genoprette al skade. Uden en sådan indsats kan man tvivle på angerens oprigtighed,”

Skriften tilføjer:

Ikke nok med at lære om aflad er en ubibelsk lære der fornægter at Jesus tog alt vores straf med ham selv op på korset for at rede os fra syndens løn (Rom 6:23) og i kraft af hans død og opstandelse tilintetgøre hver konsekvens af synden på den nye jord (Åb 21:4)

Men læren om aflad og skæresild stiller også den katolske kirke, i stedet for Kristus, som mellemmand mellem Gud og mennesket (1Tim 2:5) Hvem vil ikke gerne fri sig selv eller sin gamle bedstemor for 1000 års pine i skæresilden og komme direkte op til Herren når vi dør? jamen det vil jeg da gerne, hvor kan jeg gøre det? Kun gennem den katolske kirke selvfølgelig.. det er intet mindre end åndelig manipulation og bondefangeri, et klassisk kultisk træk.

 Kilde: http://www.kristendom.dk/artikel/531332:Danmark–Den-katolske-kirke-tilbyder-fuldkommen-aflad

Lignende indlæg:

Tagged with:     ,

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development