En synlig tro

lam

facebook - Preben2Teksten

Derefter gik han i en båd og satte igen over søen og kom til sin egen by. Og se, de bar hen til ham en lam, der lå på en båre; og da Jesus så deres tro, sagde han til den lamme: »Vær frimodig, søn, dine synder forlades dig.« Og se, nogle af de skriftkloge tænkte ved sig selv: »Denne mand taler gudsbespotteligt.« Da Jesus kendte deres tanker, sagde han: »Hvorfor tænker I ondt i jeres hjerter? Thi hvad er lettest, at sige: ›Dine synder forlades dig,‹ eller at sige: ›Stå op og gå?‹ Men for at I skal vide, at Menneskesønnen har magt på jorden til at forlade synder« — så siger han til den lamme: »Stå op, tag din båre og gå hjem!« Og han stod op og gik hjem. Da nu folkeskarerne så det, blev de grebet af frygt og priste Gud, som havde givet mennesker en sådan magt. (Matt 9:1-8 [DA48])

Evangeliet

Summen af evangeliet findes i første del af denne tekst, hvor en lam bæres frem for Jesus, for her lærer vi om syndernes forladelse, som vi alene kan modtage gennem Kristus og i Hans navn. Sådan indleder Luther forklaringen til søndagens tekst, og videre understreger han, hvordan mange stræber efter syndernes forladelse på forskellige måder. Nogle aflægger løfter, andre foretager pilgrimsrejser eller gør gode gerninger o.lign. for i eget navn og ved egen kraft at få del i Guds tilgivelse. Men evangeliet til os er, at Jesus skænker syndernes forladelse til alle, der er ligeså hjælpeløse som den lamme, der ikke en gang kunne klare selv at komme til Ham. Det må også være din og min bekendelse, at grunden til Guds nåde mod os ikke er at finde i vore anstrengelser, men alene hos Ham og i Hans kærlighed og barmhjertighed.

Syndernes forladelse

Underet var ikke et bevis på tilgivelse, men derimod var det sammen med Jesu herlige og forløsende Ord til den lamme: »Vær frimodig søn, dine synder forlades dig,« et tegn på, at hos Ham er der syndsforladelse, Han har magt til at fjerne alt det, som skiller et menneske fra Gud. Der kan siges meget om, hvad kristendom er, men kristendom er først og sidst og mere end noget andet syndernes forladelse. Derfor begynder kristenlivet også med dåben til syndernes forladelse, Apg 2:38. Det er roden, hvoraf livet i Kristus spirer og gror, kun derigennem kan du og jeg have livsforbindelse med Gud, og kun da kan vi få del, i den frimodighed og glæde, som Jesus ønsker, at vi skal fyldes af. Derfor hedder det også, at dér, hvor syndernes forladelse er, dér er der liv og salighed.

Jesus har magt

Hvad er det letteste, spørger Jesus, og umiddelbart må vi sige, at det var lige let for Ham at sige: Dine synder forlades dig, som at sige: Stå op og gå. Og det har vi da også lov til at mene ud fra beretningen her, hvor Jesu magt til at helbrede bekræfter Hans magt til at forlade synder. Jesu under var et glimt af Guds finger, af den almagt, Han havde som Guds Søn. Han har besejret alt det onde, og Hans blod, som flød på Golgatas kors, er kilden, som blev udgydt for os til syndernes forladelse, når blot vi vil komme til Ham, lige så hjælpeløse og arme som vi er.

Hvordan med troen?

Nogle vil nok sige, at det var alt for let for Jesus bare at sige: Dine synder forlades dig, for det var der jo ingen, der kunne kontrollere. Eller, som vi hører det i dag: Du kan sagtens kalde dig en kristen og sige, at du tror på Jesus. Men hvad med dit bønliv, sker der noget særligt, når du beder? Eller hvad med de mirakler, som Jesus taler om, skal følge dem, som tror på Ham, oplever du dem? Kort sagt, har du ikke andet end syndernes forladelse? Jo, jeg har i syndernes forladelse overflod på den valuta, der alene gør mig rig i Gud. En rigdom, som ingen kan tage fra mig, fordi jeg må hvile i Hans hænder, som har al magt i Himmelen og på jorden. Selv om syndernes forladelse er usynlig, så er troen det ikke. »Da Jesus så deres tro,« skriver Matt. Ikke en mirakuløs tro, hvormed de flyttede bjerge, men en tro der kom til udtryk i praktisk tjeneste og omsorg. Hvordan med os, er vor tro synlig på samme måde, at vi stiller os til rådighed for Jesus og mennesker, der har brug for hjælp? Da er også vi med til at fremme vidnesbyrdet om, at Jesus har magt til at forlade synder. Amen

Kilde: IMT 43/1987

Preben Dahl

Lignende indlæg:

  • Råbet fra dødsrigets dyb Den første forudsætning for bønnens vidnesbyrd er ikke at Gud svarer, men at vi beder. Måske er det derfor at jeg mest i de mørke tider oplever de rigeste ting i mit bønsliv og finder […]
  • Komme dit rige – set med Jesu øjne Jesus vil selv i tidens fylde oprette hans rige, indtil da beder hans børn ”komme dit rige” Andre siger lettere tvært ”hvad skal alt den snak om Gudsriget til for? Vi er jo dog et […]
  • Hvad er sandhed? Jesus siger til Pilatus: »Enhver, som er af sandheden, hører min røst.« Pilatus svare Jesus: »Hvad er sandhed?« (Joh 18:37-38) På den ene side stod jødernes religiøse ledere, med alle […]
  • Svar skyldig Efter indtoget i Jerusalem var Jesus for alvor kommet i søgelyset og blevet farlig, både for de religiøse og politiske ledere. Derfor griber de nu til det våben, som også mange griber […]

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development