Er det et mirakel eller er det bluff?

benny hinn

facebook - Eskild2Fra svensk TV4 dok. udsendelse ’Mirakel eller bluff’ den 19/3 03 oversat og redigeret af Eskild Særkjær

Den grundlæggende kraft bag mirakler og helbredelser har været den samme i tusindtals år: menneskers religiøse tro. Indenfor alle religioner findes en tro på, at en ydre kraft helbreder sygdomme på en overnaturlig måde. Jesus udfører mirakler i dag – eller rettere er det de såkaldte karismatiske kristne, som anser sig for at kunne udføre mirakler. De karismatiske kristne udgør en bevægelse, som er mindre end 100 år gammel. Bevægelsen, som i dag har 540 millioner tilhængere rundt om i verden, er den hurtigst voksende religiøse bevægelse i hele verden.

Bevægelsens to frontfigurer er Reinhard Bonnke (RB) og Benny Hinn (BH)… Udover, at Bennys TV-programmer når mennesker i 200 lande, prædiker han i forsamlinger med op til 1 mill. mennesker. RB prædiker ifølge ham selv for tre gange så mange mennesker som paven, selv når man regner pavens udlandsrejser og taler til masserne på Peterspladsen i Rom. De har forskellig stil og personlighed, men både RB og BH hævder, at de er nære venner og ikke konkurrenter. RB prædiker mest i Afrika, mens BH prædiker i resten af verden. Begge hævder at deres opgave er at sprede den kristne tro og frelse mennesker, men de fleste lokkes til møderne pga. de lovede mirakler.

Vi spurgte begge prædikanter, om de ville accepterer, at vi gjorde en nøje og forudsætningsløs undersøgelse af deres metoder og helbredelser, og det gik de med til. Forundersøgelsen viser, at de fleste af BHs tilhængere kommer fra de udsatte og lavest bemidlede. Mennesker er mest ivrige for at gå på hans møder, når de er fortvivlede pga. kroniske sygdomme, en personlig krise eller problemer i familien

Møderække med Benny Hinn

I udsendelsen følger man en møderække i Oregon, Portland. Hvert møde varer fire timer. I et kæmpe auditorium er der tusinder af mennesker. BH kommer ind på platformen og starter med igen og igen at sige, at ’alt er mulig for den som tror’, mens han peger rundt i forsamlingen, som fanges ind af kameraet. Det er tydeligt at se, at disse er kommet for at få en berøring af Gud og for at tage hvert ord til sig af det, som BH siger. Han fortsætter:

’Ethvert behov, enhver bøn. ALT er muligt. Alt du behøver at gøre er at tro! Gud kan nemlig gøre hvad som helst’.

Denne indledning efterfølges af en længere klapsalve.

Betal og bliv skånet

Det er gratis at komme ind til BHs møder, men mange penge skal der til. Derfor skal der en stor dygtighed til for at drive de millioner ind, som kræves for at holde hans bevægelse i gang. BH siger:

“Mine damer og herrer. Se mig i øjnene og lyt nøje. Kun de som har givet bidrag til Guds arbejde bliver skånet. Forøg din tro! Forøg din sæd og invester i fremtiden. For så vil du blive skånet, når tragedierne rammer jorden. Nu vil jeg bede mine medhjælper om at dele kuverter ud til alle i lokalet. I kan skrive checks ud til Benny Hinn Ministries. Om I anvender kreditkort, så sørg for at angive navn, kort nr. dato og underskrift korrekt… Om det er checks, kreditkort eller kontanter, så læg din hånd på gaven og bed. Nu er du tryg, ligeså dine børn og dit hjem. Hvad der end kommer til at ske af økonomisk art (på jorden) vil du ikke blive ramt. I Jesu navn. Hvis du er parat til at give til Herrens arbejde, så sig: “Det er jeg!”

Man ser mange løfte deres kuverter mod himmelen inden de lægger dem ned i de store kurve, som sendes rundt, mens der synges lovsange og skaber en stemning af sejr og forventning, og hvor mange bryder ud i jubel og klapsalver. Kommentatoren siger, at hvert møde styres af samme mønster.

At falde eller kastes bagover

Tidspunktet er kommet til at kalde de udvalgte op på scenen. BH skal formidle kraften hos den Hellige Ånd. BH kommer øjeblikkelig hen imod dem, som er kommet frem, svinger armene ud, råber og giver ordren: ’bliv fyldt’ eller ’bliv fyldt med helhed’ (engelsk ’substance’), med det resultat, at de øjeblikkelig falder bagover. BH befaler, at de straks hjælpes op igen, for at de igen kan blive ramt af den åndelige kraft, som gør, at de atter flyver baglæns og rammer gulvet. Ind imellem ser man BH indtage en slags kampstilling, som om det handler om en slags åndelig karate. Og det ser da også ud til, at han får nogle vældige og præcise slag ind, når han med voldsom kraft slår ud i luften og hen imod de mennesker, som skal rammes af ’Guds’ fylde. Kameraet kører ud over forsamlingen, hvor mange ser forskrækket, rystet, bekymret eller bange ud – som om de tænker, at dette er farligt, fup eller dæmonisk. Andre synger og ser ud til at synes, at Gud er med i det.

Der fokuseres på en af dem, som har været i gulvet. Han ryster og ser ud til at have det dårligt. Han kan næsten ikke holde sig på benene, og må holdes fast af to personer. BH siger til forsamlingen: “Se hvordan denne mand velsignes” og til manden siger han: “Tag imod salvelsen”, hvorpå han igen slynges i gulvet. En anden, som også har været i gulvet og som ser ligeså groggy (beruset) som den første er også hjulpet på benene og står nu igen foran BH, som siger: “Se hvordan Guds kraft virker i ham. Tag imod salvelsen min ven” og med disse ord slynges han igen bagover og ned i gulvet.

Tid til helbredelser

Nu er det bare at vente på de lovede mirakler. BH siger monotont og næsten hviskende:

“Jeg føler engles nærvær i rummet. Jeg har aldrig følt engles nærvær så stærkt som jeg gør netop nu”

Og så er det er tid for Benny at opfordre Helligånden om at feje sig gennem forsamlingen og uddrive sygdommes dæmoniske ånder. BH råber og befaler:

“Sygelighedens djævel. Jeg bekæmper dig. Jeg bekæmper dig med kraften fra den jeg tjener. Du sygdommens urene ånd. Gå væk fra dette sted. Lad Guds mennesker i fred. I Jesu navn. Gå væk, forsvind!…. Jeg ser noget som er halvt dyr og halvt menneske forlade denne bygning i frygt og skælven”.

Og mens stille musik spiller fortsætter BH:

“Helbred mennesker, Fader, i Jesu navn…En med hjerne tumor helbredes nu til højre for mig…Jeg fordømmer den i Jesu navn”.

Forsamlingen klapper og jubler over det skete. Flere helbredelser nævnes, og BH kommer igen og igen med samme fordømmelse over sygdommene. Han fortsætter:

“Nogle i kørestol er netop blevet helbredt.. rejs dig op fra kørestolen i Jesu navn. Du er helbredt. Tag nogle skridt, så mærker du at smerten er borte”.

Man ser mennesker, med hjælp fra familie og venner, prøve at komme ud af deres kørestole for at bevise, at de har tro til at blive helbredt. Man ser en dame som forsøger, men kommer ikke op. Mange bliver helbredt, hvis man skal tro BH. De helbredte opfordres til at gå frem og ’bevise’ for forsamlingen, at de nu kan gøre ting som før var umulige.

Reinhard Bonnke i Afrika

På den anden side af jordkloden er Reinhard Bonnke og hans frue på vej tilbage til Nigeria for at holde en møderække efter at han har været bandlyst i landet i otte år. Mens der vises avisartikler om sagen, fortælles der om, at han i 1991 holdt et af sine kristne mirakelmøder i byen Kano i Nigeria, hvor de fleste muslimer i landet bor. I det opløb som fulgte døde der officielt 300 mænd, men en af Nigerias kristne organisationer har talt antallet af døde til ca. 2000. Der er rapporter om, at mange blev halshugget og brændt levende efter møderne.

Denne gang har RB klogelig valgt en plads i det sydlige Nigeria, i byen BeninCity, hvor der er en minoritet af muslimer. Nu er byen et center for karismatisk kristendom. Man ser RB komme til byen og blive hyldet af folkemængden. Det er tydeligt at han er mere end velkommen her. Nigeria har ofte levet i undertrykkelse. De hvide som har styret dem har foragtet deres sæder og tro. Men RB er en anden slags hvid mand. RB knytter altid de gamles religioner ind i sine taler. Under sine møder kommer han igen og igen ind på, at medicinmænd og andre prøver kræfter imod RB, men må konkludere, at “Bonnke er mægtig, vi kan ikke forbande ham”. RB nævner, at han engang sendte et asthma-anfald mod en medicinmand, fordi denne gik imod ham.

Til massemøde med RB

Inden mødet starter ser man mennesker komme i kørestole, med krykker eller blot kravlende. Mødet starter med, at mødelederen opfordrer den enorme forsamling til at give evangelisten RB en klapsalve. RB starter derefter mødet med at råbe Halleluja mange gange, og fortsætter med at sige:

“Jeg elsker at tale evangeliet. Det er derfor djævelen hader mig, mens jeg prædiker Guds sande ord. Der findes en mirakuløs kraft i Jesu Kristi blod… “. Stort bifald.

RB er som en shaman. Han fortryller sine fjender og fremmaner gode og onde ånder. Mens kommentatoren siger dette, kan man se, at RB udfører en slags shamanistisk dans på platformen, og i samme shamanske rytme siger han:

“Tak Gud for at jeg er mærket af Jesu blod. Ned med djævelen, frem med Jesus. Han har kraft til at beskytte os mod djævelen, forbandelsen og troldom”

Igen et stort bifald fra forsamlingen. RB fortsætter:

“Luk øjnene. I Jesu navn… Herre lad aftenens messe blive den største nogensinde. Kom til os med din ild”. Og råber ud til forsamlingen: “tag imod Herrens gaver, ilden falder overalt!”

Hermed følger en intens bøn og tungetale. Mens kameraet kører siger kommentatoren, at RB tilbyder en vibrerende og excentrisk tro som virkelig går ind hos mange afrikanere. Når den Hellige Ånd stiger ned over denne plads, viser han det ved at kaste mænd og kvinder ned på scenen. I BeninCity følger den Hellige Ånd de afrikanske traditioner. Her i Afrika har mennesker i århundrede påkaldt guderne i ekstase og bedt dem om at tage dem i besidddelse og meddele sig til dem gennem profeti og gennem åndernes sprog. Og dette sker gennem RB virke.

Helbredelser

RB fortsætter: “I Jesu navn vil jeg, at lamme og krøblinge skal helbredes” Og råber ud:

“I Jesu navn: Vær helbredt fra lungecancer, mavecancer… Jeg forbander alle former for cancer. I Jesu navn, vær helbredt. I Jesu navn, vær helbredt fra polio. Alle krøblinge: gå! Smid krykkerne og gå! Rejs dig op fra kørestolen og gå! I Jesu navn. NU – i Jesu navn, kom frem”.

Mens dette sker, kører kameraet hen over mange i forsamlingen, som forsøger at gøre det som RB befaler. For nogle lykkes det at komme på benene. En anden må opgive og hjælpes tilbage til sin kørestol.

De helbredte kaldes frem så RB kan vise miraklerne frem. Men ude blandt publikum foregår der noget tragisk og kynisk. Man bedømmer om den enkelte passer sig til scenen, og derfor afvises de syge og lemlæstede i at komme frem for at blive bedt for. Mens RB jubler over at kunne fremvise de helbredte på scenen, så ser man nogle som forsøger at slæbe sig op derop for at vise, at Gud har belønnet deres tro med et mirakel, men bliver standset af nogle ledere, som bl.a. siger til dem:

“Vi vil opleve mirakler og helbredelser. Vi vil ikke se nogen, som ønsker at blive helbredt. Vi vil, at folk kan se at Gud kan helbrede. Vi vil kun se dem, som har oplevet et mirakel”

På scenen kommer altså kun dem, som er helbredt! Man ser en pige, som er helbredt fra sin døvhed. Men pigen ser bestemt ikke ud til at befinde sig godt på scenen og samarbejder ikke med RBs forsøg på at få et show ud af det.

68 helbredt under mødet i Nigeria – eller?

Det hævdes, at der er sket 68 mirakler i BeninCity under RBs møder. Men 15 mennesker blev klemt ihjel da de forsøgte at forlade området. Og mens billeder af de døde vises, spørger kommentatoren: “Var det som skete på scenen på nogen måde dette værd?” Nogle troende i BeninCity gjorde alt for at overbevise filmteamet om, at de har oplevet mirakler. Men blev disse helbredt? En kvindelig lærer bevidner overbevisende om, hvor godt hun nu kan gå i forhold til tidl. Det er umuligt at vide, om der er sket mirakler, når uafhængige vidnesbyrd såvel som videnskabelig dokumentation fuldstændig mangler. Men i USA fik man anledning til at gøre en omfattende undersøgelse.

46 helbredt i Portland, USA – eller?

Det hævdes at der ved tidl. nævnte helbredelsesmøder i Portland skete 46 mirakler. Vi bad om at få så mange navne og adresser som muligt så vi kunne følge tilfældene op og give en uafhængig bedømmelse. 13 uger senere gav BHs medarbejdere os 5 navne på personer, som alle var blevet ’helbredt’ af BH i Portland og som alle var fremme på scenen og filmet, mens de gav deres vidnesbyrd:

  1. Vi ser en gammel dame, Jessie S, som havde brækket 7 ryghvirvler, men som erklærer sig helbredt af BH. Men en senere røntgenundersøgelse viste, at der ikke var sket nogen helbredelse, selvom Jessie siger, at smerterne er aftaget.
  2. James M kommer frem på scenen og springer rundt og mener at være blevet helbredt. Han har tidl. været udsat for en alvorlig ulykke og har næsten ikke kunne bevæge sig. Hans situation er så meget forværret efter mødet i Portland, at han har så ondt, at han ikke selv kan tage sine klæder på. Men James M holder fast i, at der er sket et mirakel, og er derfor i tro holdt op med at tage medicin og afslået en operation som hans læge mener er absolut nødvendigt.
  3. En dame ’Jose’ kommer frem og erklærer at være helbredt efter, at hun i 50 år har haft en alvorlig hørenedsættelse. Men hendes læge oplyser noget helt andet. Jose fik lægehjælp for to år siden for en minimal hørenedsættelse og har siden hørt udmærket, og havde derfor ingen høreproblemer, da hun deltog i BHs møde i Portland.
  4. Sabina kommer frem på scenen og vidner om en helbredelse for kronisk iltmangel, som giver hende åndenød. I dag lider Sabina stadig af åndelød, men hendes mor er så overbevist om, at der er sket et mirakel, at hun ikke synes, at Sabina behøver at gå til læge.
  5. Da Susan O kommer frem for at vidne om sin helbredelse under BHs helbredelsesmøde i Portland, bliver hun præsenteret som en, der egentlig burde være død. ’Hun burde ikke leve for hun lider af lungecancer. Lægerne undre sig over, at hun endnu lever og kan ånde”. Men Susans onkolog benægtede hendes oplysninger. Susan har en (…) form for cancer. Da mødet fandt sted var tilstanden stabil, men siden forværredes canceren og Susan døde.

Alle dem, som vidnede om sin helbredelse under BH møde blev erklæret for helbredt af ham. BH har ifølge ham selv det princip, at det kun er helbredte, som kommer frem for at vidne. Men som man kan se, er det tvivlsomt, at der er sket noget. Og hvad skete der så med alle dem, som ikke fik lov til at komme op på scenen? Ingen læge kan hjælpe dem og BH er (ofte) deres sidste håb. Kameraet zoomer ind på en handicappet mand, som moderen har taget med på alle massemøder siden han blev ramt af en hjerneskade i en trafikulykke for 11 år siden. Og kommentatoren spørger:

“Hvordan føles det mon at hører igen og igen at Gud har kraft til at helbrede, men vælger at afstå fra at gøre det?”

Ashnil blev heller ikke helbredt

Gennem udsendelsen har man fulgt ægteparret Prakash, som forbereder sig til at tage deres syge barn Ashnil til BH møde i Portland. For 5 mdr. siden blev det konstateret, at Ashnil har 2 store hjernetumorer som bevirker, at han ikke kan se eller tale. Lægerne har sagt, at de intet kan gøre og at det mest barmhjertige ville være, at han døde. Faderen siger:

“Vi sagde at vi ikke accepterer dette. Vi vil ikke lade ham dø. Vi tror på Gud. Der findes intet som er umuligt for Gud. Hvad der vil ske i aften? Vi forventer os et mirakel”.

Mødet starter som sædvanlig med, at BH råber ’ILD’ ud over forsamlingen, og man ser masse af mennesker falde om på de første rækker. Man har spurgt BH om han kunne tage Ashnil og hans familie med i sine bønner, men han gjorde mere end dette. Man ser at drengen bliver løftet op på scenen i sin kørestol. BH siger:

“Jeg plejer ikke at lægge min hånd på nogen for at helbrede. Jeg lægger min hånd efter at de er blevet helbredt. Men jeg gør det gerne nu (i denne sag)… Forvent et mirakel”. Til drengen siger han: “Herren kommer at røre ved dig”.

Senere besøger filmteamet igen familien. Er drengen blevet helbredt? Moderen siger: “Det skete ikke, men jeg er ikke bedrøvet. Det er Guds plan”. Faderen tilføjer:

“Vi tror, at tumoren fuldstændig er holdt op med at vokse. Vi ved, at Gud kommer til at gøre noget.. Han griber ind i sin tid. Vi må stole på vor tro”.

Giv penge og tro på helbredelse

Vi har tidl. set på, at BH mener, at man må give penge til Herren, hvis man skal gøre sig håb om bønhørelse. Alt tyder på, at Gud kun vil gribe ind, hvis man betænker BH med ’cool cash’. Familien Prakash fortæller, at BH har opfordret dem til at skænke ham 100 dollar pr. måned, og på mødet blev de grebet af en stærk følelse af at ville give. Umiddelbart efter sidste møde siger Faderen:

“Jeg stoler fuldstændig på BH. Gud talte til mig på messen i går aftes og sagde: ’skænk 2000 dollars til ham’. Og det vil jeg gøre”…

BH bliver derefter interviewet:

“Du ved, at mange af dem som skænker penge er fattige. Er du virkelig sikker på, at disse penge anvendes på rette vis?”

BH svarer:

“Absolut. Vi er meget varsomme med de penge vi får ind. Jeg får ganske vist en høj løn og bor godt. Og har et privatfly… Hvis jeg ikke havde et privatfly ville jeg hurtig blive udslidt…”

Spørgsmål:

“På denne seddel opfordres jeg til at give et bidrag. Jeg kan krydse af hvor meget jeg vil skænke. Almindeligvis er det laveste beløb 5 dollar og det højeste 100-150 dollar, men dit højeste beløb er 10000 dollars. Tænk dig, at jeg ligesom familien Prakash netop er flyttet hertil og ikke har noget fast arbejde. Ved siden af mig har jeg en elsket søn, som har hjernetumor. Lægevidenskaben kan intet gøre. Jet er fortvivlet. Jeg kan ikke sætte krydset på et for lavt beløb, for det får mig til at føle, at jeg ikke gør alt for min søn. Derfor sætter jeg krydset i midten – udfor 2000 dollars. Men jeg har ikke så mange penge og må derfor bruge kreditkort. Hvad ville du gøre?”

BH svarer:

“Jeg ser ingen problemer i at vi samler penge ind på denne måde. De fleste skænker pengene for at de føler at det er Guds vilje, ikke for at nogen beder dem”.

Ashnil døde

7 uger efter mødet i Portland døde Ashnil. Og filmteamet taler med de skuffede og fortvivlede forældre, som ikke kan forstå, hvorfor Gud tog Ashnil bort, når de troede på Gud og var overbevist om, at Gud ville helbrede ham. Mon de stadig var ligeså begejstret for BH som tidligere? Eller er de stadig overbevist om, at det var rigtigt at give BH så store beløb? Det står hen i det uvisse.

En rabbi Harold Kushna siger:

“Jeg håber at der findes en plads i helvede for dem, som udnytter andre menneskers lidelser. At bedrage blinde, lamme, døende, lidende og uhelbredelige syge og give forældre håb, når det gælder et sygt barn er ubeskrivelig grusom. At gøre det i Guds og religionens navn er utilgiveligt… Man skal være en støtte og sige: Selvom du ikke er rask er du der stadig. Vi elsker dig for at du er et Guds barn. Da agerer man i religionens ånd. Ellers må man kalde det noget andet”.

– – – – – – – – – –

Selvom mange Guds mænd såvel som lægevidenskaben afviser sådanne som RB og BH, så står visse spørgsmål tilbage. Mens man ser klip fra et BH-møde i Portland, hvor han råber ’ILD’ ud over forsamlingen, hvorefter mange går i kramper, inden de når gulvet, spørger kommentatoren:

“Hvad er det for nogle kræfter som disse helbredelsesprædikanter slipper lød? Folkemasserne lader sig virkelig påvirke. De føler sig helbredte og klarer at gøre det, de troede var umuligt. De er overbevist om, at miraklet er indtruffet, hvad lægerne og specialisterne end siger”.

Men er det ikke et mirakel, så er det intet mindre end bluff – et åndeligt bedrag! (tilføjelse af oversætteren).

Eskild Særkjær

Lignende indlæg:

  • Er muslimernes Allah en afgud eller identisk med bibelens Gud? Eskild Særkjær undersøger i denne artikel om Islams Allah er identisk med bibelens Gud eller om han er en afgud. Efterhånden er der rigtig mange, som er overbevist om, at […]
  • En uden tro – eller en utro kristen? Undervisning over Hebræerbrevet, kap. 11:6 "Men uden tro er det umuligt at have hans velbehag; thi den, som kommer til Gud, må tro, at han er til og lønner dem, der søger […]
  • Hvad er keltisk spiritualitet/kristendom?  I de sidste år er der flere kristne i forskellige kirkesamfund, som er begyndt at interessere sig for den såkaldte keltiske kristentro og spiritualitet som inspirationskilde for deres […]
  • Jabes’ bøn – en nøgle til velsignelser? "Jabes’ bøn" er en lille bog, forfattet af Bruce Wilkinson (BW) i år 2000 som hurtigt blev en bestseller i USA, hvor den på et år blev solgt i over 9 mill. eksemplarer. Siden er bogen […]

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development