Højsangen – Indledning

Foto: Fabrice Lambert

Højsangen: Brudens åndelige rejse gennem livet med sin brudgom .. et forbillede på Kristus og hans brud

Det er kong Salomon, Davids søn, som er forfatter til Højsangen, som ordret betyder ’sangernes sang’ eller ’den ypperste sang’, v. 1. Højsangen er ikke er en almindelig kærlighedsdigt eller -sang, selvom det i første øjekast ser ud til, at den ’kun’ handler om brudgommen Salomons forhold til sin brud Sulamit. Ved Guds Ånd åbenbarer Gud for os, at Højsangen har en meget dybere åndelig betydning.

På mange måder bliver Davids biologiske søn gjort til et forbillede på Jesus Kristus, fordi han som Davids åndelige og biologiske Søn [efterkommer] er den person, hvori alle forjættelser opfyldes.

Som når David eksempelvis får en profeti om, at hans søn skal være konge over Israels rige til evig tid. Som bekendt var Salomon ’kun’ konge over Israel i 40 år, hvorfor profetien derfor må tale om en anden, der skal komme og være denne søn. Skriften viser da også, at David straks er klar over, at profetien gælder Messias, som vil komme, 1Krøn 17:11-14, 17. Se også Luk 20:41-44. I NT åbenbares det, at alle forjættelser til David har deres fulde opfyldelse i Kristus, fordi han i kraft af et evigt og syndfrit liv har arvet forjættelsen. 18 gange fastslår NT, at Jesus er denne Søn.

Også her i Højsangen har Gud ved Salomon givet os et vidunderligt profetisk forbillede på Kristus, som elsker sin brud [menigheden/dig] ud over alle grænser. Og vi skal se, at som et forbillede på Kristi brud elsker Sulamit ham tilbage for alt det, han har gjort for os. B. S. Ingemann har gennem 34 sange og digte beskrevet denne kærlighed mellem Salomon og Sulamit, fordi de for ham er det store gammeltestamentlige forbillede på forholdet mellem Kristus og hans brud. Og det er de! Navnet Sulamit betyder i øvrigt ’den, som fred er skænket’. Det betyder, at som Sulamit er et forbillede på Jesu Kristi brud og menighed, således har hun også fået sit navn som et forbillede på den fred, som vi har fået af vor himmelske brudgom.

Højsangen indeholder dog også flere alvorlige temaer! Man kan nemlig ikke undgå at lægge mærke til, hvor alvorligt det er for Sulamit [og dermed også hver enkelt af os], da hun opdager, at hendes elskede brudgom er blevet borte for hende. Noget vi alle kan føle eller opleve i vores fortravlede og syndefulde verden. Vi skal se på, hvordan det påvirker brudens videre vandring gennem livet med sin brudgom. Vil han igen lade sig finde og vil han tilgive hende? Det er med disse aktuelle aspekter, jeg vil gennemgå højsangen.

Bibeloversættelser som er brugt:

Hvis intet andet er anført, så er bibelcitaterne hentet fra den forrige danske bibeloversættelse. Men da den [og endnu mere den nyeste fra 1992] har flere misvisende tekstafvigelser i forhold til grundteksten, citerer jeg indimellem fra King James [KJ]. Denne bibeloversættelse er en af de få eksisterende oversættelser, som ikke har revideret [ændret] deres ’ord for ord’ oversættelse i forhold til grundteksten [Textus Receptus], og anses derfor af bibeltro kristne for at være en af de mest troværdige oversættelser i dag.

Skriftens inddeling:

Højsangen er traditionelt inddelt i ni sange, som alle handler om brudens åndelige rejse gennem livet med sin brudgom. Alle sange kan forstås og læses som selvstændige beskrivelser af denne rejse, hvor brudgommen lidt efter lidt åbenbarer fremtiden for Sulamit, som beskrives, efterhånden som hun får dem. Næsten på samme måde, som når Kristus gennem forskellige billeder fortæller os om det himmelske bryllup og lidt efter lidt åbenbarer den herlighed for os, der venter os dér. Men, så vidt jeg kan se, skal Højsangen dog betragtes og læses som en stadig fremadskridende fremstilling af denne rejse, som slutter med det fremtidige bryllup og [evige] samvær med brudgommen i kap. 7. Kapitel 8 synes dog at være en undtagelse fra den nævnte fremadskridende fremstilling af hendes [åndelige] vandring. Her er tiden ligesom igen skruet tilbage til hendes [nuværende] trolovelsestid, hvorfra hun bl.a. giver nogle gode råd om livet med brudgommen og giver udtryk for sin store længsel efter den dag, hun lige har set.

Inddelingen af de ni sange:

 1. Jeg er sort, men yndig! [Højs 1:1-2:7]
 2. Brudgommen kommer [Højs 2:8-17]
 3. Brudgommen er blevet borte [Højs. 3:1-5]
 4. Sulamit ser ham igen – i et bryllupsoptog [Højs 3:6-11]
 5. Brudgommen beskriver sin elskede brud [Højs 4:1-5:1]
 6. Sulamit søger efter – og vidner om sin brudgom [Højs 5:2-6:1].
 7. Er igen hos brudgommen, som beskriver hende [Højs 6:2-10]
 8. Bryllup og evigt samvær med brudgommen [Højs 6:11-7:14]
 9. Sulamits længes efter brudgommen; giver gode råd [Højs 8:1-14]

Eskild Særkjær

Kilde: Jesus-lever.dk

Lignende indlæg:

 • Messiasprofetier i salmernes bog: Salme 23 En messiansk salme, som beskriver Kristus som hyrden Hør Salmen oplæst her: […]
 • Messiasprofetier i salmernes bog: Salme 22 Hør Salmen oplæst her: (bibliasound) http://www.bibliasound.com/mp3tilupload/bibelen/detgamletestamente/salmernesbog/salmernesbogkap%2022.mp3 Salme 22: En salme om Jesu […]
 • Messiasprofetier i salmernes bog: Salme 21 Hør Salmen oplæst her: (bibliasound) http://www.bibliasound.com/mp3tilupload/bibelen/detgamletestamente/salmernesbog/salmernesbogkap%2021.mp3 Salmen i sin helhed. "Til […]
 • Bibelen under angrebFor mig ser det ud til, at Bibelselskabet med den nye bibel, 'i læsbarhedens navn' bevidst har valgt at nedtone bibelen som Guds ord, for i stedet udgive en mere sekulariseret, humanistisk […]
Tagged with:    

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development