Tidernes Tegn: Nyhedsoverblik 3-4/11 -2014

Tidernes tegn

DET STORE BABYLON (Åb 17:5)

Grøn Kirke vil ikke moralisere, men løfte et ansvar
Grøn Kirke rykker ikke ud med løftede pegefingre. Men vi tager det alvorligt, at videnskaben viser, at vores jord er truet, skriver Keld Hansen, formand for Klima- og Miljøgruppen under Danske Kirkers Råd. Grøn Kirke ser det ikke som sin opgave at moralisere og rykke ud med løftede pegefingre. Der skal i kirken være plads til mange forskellige holdninger. Også til klima og miljø. Men i Grøn kirke vil vi gerne tage det alvorligt, at videnskaben ganske tydeligt gør opmærksom på, at vores jord er truet, og at klimaet allerede nu forandrer sig.

DDR var mere ateistisk end andre lande i østblokken
Kirken blev midtpunkt i oprøret mod det antireligiøse regime i DDR. Her 25 år senere er 59 procent af østtyskerne ikke-troende, hvilket står i grel modsætning til udviklingen i Polenog Rusland. Men det er en myte, at afkristningen skyldes protestantismen, mener professor

ETIK & MORAL (Kol 3:5)

Danske drenge er tabere – forældrene opdrager dem ikke
Ca. 65 procent af en studenterårgang er piger. Drengene udgør kun 35 procent af en årgang. – 65 procent i den såkaldte restgruppe, der ikke får nogen uddannelse, er drenge. Her er pigerne i klart mindretal, altså 35 procent. – 57 procent af pigerne på en typisk årgang tager en videregående uddannelse. For drengenes vedkommende er det kun 42 procent. – 82 procent af pigerne opnår at tage en kompetancegivende uddannelse. Det samme gør sig kun gældende for 74 procent af drengene. – Pigernes karaktergennemsnit til studentereksamen er højere end drengenes. – Piger med lave karakterer klarer sig bedre, når de er gået ud af skolen end drenge med lave karakterer. Drengekulturen er og bliver en taberkultur i vores uddannelsessystem. Teorierne om, hvorfor det forholder sig sådan er der mange af. Den mest gængse er, at det der er den såkaldte feminisering af vores uddannelseskultur, der har svigtet drengene. Lige fra drengene starter i vuggestue og børnehave, hænger de fast, først i de kvindelige pædagoger, og sidenhen altså i de kvindelige læreres skørter. Andre mener slet og ret, at grunden til at drengene klarer sig dårligere er, at den sociale arv hjemmefra betyder mere for drenge end for piger. Pigerne klarer sig – ifølge denne teori – bedre end drengene, fordi pigerne har nogle stærkere rollemodeller i deres mødre end drengene har i deres fædre. De danske drenge er blevet små prinser. Vi har populært sagt at gøre med en drengerøvskultur, der er så udfordrende, at mange forældre har opgivet at opdrage deres drenge. Simpelthen fordi forældrene ikke orker det. Ikke gider. Ikke har tålmodighed til det. Alt for mange drenge får lov til at sejle deres egen sø og det får katastrofale følger for deres skolegang. Det er og bliver forældrenes ansvar.

FORFÆRDELIGE TING (Luk 21:11)

Børn er billige og brutale soldater
Omkring 300.000 børn verden over bliver misbrugt som soldater af såvel regeringshære som forskellige oprørsgrupper. Børn er et billigt alternativ til voksne soldater. De spiser ikke så meget og kræver ikke så meget. Til gengæld er de lette at indoktrinere og gøre til effektive soldater. Fordi de er børn, mangler de erfaring og realitetssans for, hvor farlig krig kan være, og det gør dem lettere at lokke til farlige angreb som for eksempel selvmordsangreb. Samtidig er børns ”moralske kompas” ikke fuldt udviklet, og derfor kan man træne dem til at udføre meget brutale ting. Brugen af børn som soldater er en forholdvis ny foreteelse historisk set. Det begyndte først at kunne lade sig gøre for omkring 50 år siden, da våbnene blev lettere og mulige at håndtere for børn. Alene udbredelsen af den automatiske Kalasjnikov-riffel, udviklet i Sovetunionen i 1949, har gjort det muligt for hundredtusinder af børn at bære våben. Den er simpelt opbygget, vejer under fem kilo – og er med 75 millioner solgte eksemplarer verdens mest udbredte håndvåben. Afrika huser de fleste børnesoldater, men der er også børnesoldater i Mellemøsten og Asien.

ISMAELS ARV (1Mose 16:12-13)

Selvmordsangreb dræber 55 ved pakistansk militærparade
En højtstående officer siger ifølge nyhedsbureauet AFP, at Taliban tager skylden for angrebet. – Det ligner et selvmordsangreb. Mindst 55 personer er blevet dræbt og flere end 120 såret. Kvinder og børn er blandt de dræbte, siger politiinspektøren i Punjab, Mushtaq Sukhera, ifølge AFP.

Briterne har anholdt over 100 Syrien-terrorister i år
Siden begyndelsen af 2014 er over 100 mennesker blevet anholdt på baggrund af begrundede mistanker om, at de har tilknytning til terrorbevægelser eller planlægger at begå terror. Det skriver tabloidavisen The Sun, som har fået fat i de nye tal fra politiet. Sidste år anholdt man i Storbritannien 25 potentielle terrorister, mens man alene fra juli til september i år har anholdt 35 personer med tilknytning til Syrien.

Børn er blevet et nyt våben for Islamisk Stat
Hundredvis af børn, mange ned til 12-13 års alderen, indgår nu i Islamisk Stats aktiviteter, skriver Kristeligt Dagblad. Det sker i et omfang, der får FN’s vicekommissær for menneskerettigheder, Ivan Simonovic, til at tale om et “stort og stærkt bekymrende succesfuldt rekrutteringsprogram” ifølge det amerikanske udenrigspolitiske magasin Foreign Policy. Børnene er klædt i samme uniformer som Islamisk Stats jihadister og ledsager dem på patruljer rundt i byerne. Flere steder er kontrolposter bemandet med børn. Nogle af de børn, det er lykkedes at stikke af fra Islamisk Stat, har fortalt deres forældre, at de er blevet brugt som “skjolde” for IS-krigere, når de indledte et angreb. Eller som bloddonorer for sårede krigere. Ifølge Unicef bliver et stigende antal børn sendt i åben kamp, herunder brugt som selvmordsbombere. – Vi ved, at børnesoldater kan bruges til mange formål. Nogle bliver sendt i kamp. Nogle bliver brugt til støttefunktioner som kokke, budbringere, spioner – eller sexslaver, siger Jonas Lindholm til Kristeligt Dagblad. Han er vicegeneralsekretær i Red Barnet, der er stærkt engageret i Syrien og Irak.

Canadiske fly bomber for første gang IS i Irak
Kampfly fra Canada har for første gang været i aktion, siden landet i oktober besluttede at deltage i den internationale koalition imod ekstremister fra Islamisk Stat (IS) i Irak. To canadiske CF-18-fly angreb IS-mål med laserstyrede bomber i nærheden af byen Fallujah vest for Bagdad. Missionen varede fire timer, før flyene vendte sikkert tilbage til deres base, forklarer forsvarsminister Rob Nicholson i en meddelelse.

Ny måling viser, at chokerende mange, der bor i Storbritannien, har sympati for Islamisk Stat
Den ny undersøgelse, som den britiske avis The Times har omtalt, viser bl.a., at en ud af syv unge mellem 18 og 34 år, bosiddende i Storbritannien, nærer en eller anden grad af sympati for Islamisk Stat. Støtte eller det modsatte er udtrykt på en skala fra 1 til 10. Alt op til og med 5 betyder fra klar afstandtagen til indifferens. Mellem 6 og 10 er der med andre ord tale om varierende grader af støtte. I London er det en ud af ti, der støtter Islamisk Stat i en eller anden grad. Her er der vel at mærke tale om alle borgere i London og ikke kun de unge. Det er i øvrigt allerede chokerende i sig selv, at det først og fremmest er blandt de unge, at støtten til Islamisk Stat er størst. Det vil sige, at efterkommere og børn af efterkommere, 2. og 3. generation i Storbritannien, i højere grad end deres forældre og bedsteforældre sympatiserer med det uhyggelige fænomen, som IS er. Uhyggen stopper ikke her. I London bor der ca. 12 millioner mennesker. Omtrent én million af disse har muslimsk baggrund. Det betyder, at der blandt muslimer i London kan være så mange som 80 procent, der udtrykker en grad af støtte til IS. Det er i hvert fald svært at forestille sig, at ikke-muslimer i nogen nævneværdig grad skulle udtrykke sympati for denne modbydelige islamiske terrororganisation. De rystende tal bekræfter tendensen fra en fransk undersøgelse, der er et par måneder gammel. I den gav 16 procent af den franske befolkning støtte til IS i et eller andet omfang. Det gjaldt for 27 procent af de unge mellem 18 og 24 år.

Børnegidsler tvunget til at se halshugning på film
Fire kurdiske teenagere har sammen med andre børnegidsler været udsat for sindsoprivende overgreb, mens de i op til et halvt år blev holdt som gidsler af terrorbevægelsen Islamisk Stat i Syrien. Ifølge Amnesty International, der har interviewet de fire frigivne drenge, fik alle børnegidsler regelmæssigt tæsk under fodsålerne med el-kabler og blev desuden tvunget til at se film, hvor folk får skåret halsen over af krigere fra Islamisk Stat.

Københavner er tiltalt for at sprede terrorbudskaber
En 54-årig mands tidligere terrordom har ikke fået ham til at holde op med at opfordre til hellig krig, at rose terrorhandlinger og at udsprede trusler mod jøder. Det mener anklagemyndigheden, der kræver vedkommende dømt endnu en gang for terrorstøtte. Den tiltalte har ifølge anklagen udbredt propaganda fra repræsentanter for al-Qaeda, der opfordrer til hellig krig og hylder blandt andet Osama bin Laden og terrorangrebet på New York og Washington den 11. september 2001.

ISRAEL, HERRES ØJEÆBLE (Zak 2:12)

“Man får sådan lyst til bare at give dem et stykke af Danmark”
På Midtsjællands Efterskole vil man gerne gøre konflikten i Israel og Palæstina nærværende for skolens elever. Derfor er to palæstinensere på besøg. De har lært de danske unge noget om en anden verden, men også noget om sig selv. Trine Skårhøj, der er lærer på Midtsjællands Efterskole: ”Vi vil gerne introducere vores elever til nogle unge mennesker, der lever et helt andet liv end dem selv. Samtidig vil vi gerne gøre konflikten i Israel og Palæstina nærværende for dem, og den slags gør man bedst ved at få sat ansigt på,” siger hun. Malte på 16 år fortæller, at han tidligere troede, at palæstinenserne var ved at overtage Israel: “Nu har jeg fundet ud af, at det nærmere er det modsatte, der er tilfældet,” siger han. Han synes, det er underligt at tænke på, at Sally og George ikke får drikkevand fra hanen, men må drikke vand, som samles i tanke på hustagene. Lærke på 16 år nikker. Hun er blevet opmærksom på, hvor priviligeret, hun selv er: ”De har ikke frihed til bare at sætte sig ind i et tog og køre hen, hvor de vil. For de skal igennem checkpoints og have tilladelse til at tage fra by til by,” siger hun. Og Rebekka på 16 år tilføjer: ”Man får sådan lyst til bare at give dem et stykke af Danmark.”

Israel gør det nemmere at blive jøde
Flere hundrede timers religiøse studier, vanskelige eksaminer og gentagne advarsler fra en rabbiner er blot nogle af de mange besværligheder, man skal igennem, hvis man ønsker at konvertere til jødedommen i Israel. Nu er israelske politikere blevet enige om at gøre den hårde vej til at blive statsgodkendt jøde lidt nemmere. Efter fire et halvt års stædige politiske tovtrækkerier godkendte det israelske kabinet i søndags et forslag om at reformere konversionsprocessen. I dag er det Israels to chefrabbinere, der er autoriteten, når det handler om omvendelse til jødedommen. Med de nye reformer bliver det også muligt for lokale rabbinere at lede en omvendelsesproces. Mens chefrabbinatet har en streng, ultraortodoks tolkning af den jødiske omvendelseslov, er tanken, at flere lokale rabbinere vil være mere imødekommende over for nye ansøgere og have en knap så striks udlægning af loven. Det er dog stadig kun ortodokse rabbinere, der kan lede en konversion. Beslutningen har fået hård kritik af chefrabbinatet, der er Israels øverste religiøse myndighed. Landets to overrabbinere truer med at nægte at godkende konversioner efter de nye regler.

Israel genåbner grænse til Gaza efter raketaffyring
Israel vil tirsdag genåbne to grænseovergange til Gazastriben. Overgangene har været lukket i løbet af weekenden, efter at der blev affyret en raket fra det palæstinensiske område ind i Israel. – Overgangene ved Erez og Kerem Shalom vil åbne som normalt tirsdag morgen, siger en talsmand fra den israelske hær til nyhedsbureauet AFP.

»Mellemøstens farligste mand«
Nogle nationalreligiøse israelere kalder ham kong David. Andre mener, den høje rødhårede rabbiner, Yehuda Glick, der i øjeblikket kæmper for livet efter et attentatforsøg, er en farlig fanatiker. Jerusalems tidligere politichef har kaldt ham for »Mellemøstens farligste mand«. I sidste uge blev 48-årige Yehuda Glick forsøgt myrdet på gaden uden for Begin Centeret i Jerusalem. Konferencen, hvor han bidrog med en tale hed »Det jødiske folk, vender tilbage til Tempelpladsen«. For næsten tre år siden stormede israelske politistyrker i Jerusalem en lille lejlighed i byens religiøse Ramot-kvarter. Her sad et ægtepar med en computer, som, politiet mente, blev brugt til at sprede den religiøse og nationalistisk propaganda. Politiet mente, at Yehuda Glick var manden bag hjemmesiden »Har ha-Beit Shelanu« (Tempelpladsen er vores, red.) og dens indhold. »Stedet (Tempelpladsen) skal renses for Israels fjender, og templet skal bygges på resterne af moskeerne, uden frygt,« var en af de meddelelser på hjemmesiden, der fik både politiet og Østjerusalems palæstineniske befolkning til at reagere. Yehuda Glick, der bor i bosættelsen Otniel syd for Hebron med kone og otte børn, fik forbud mod at nærme sig Tempelpladsen. Politiet anså ham for at være en ballademager. Ikke mindst fordi Glick på det tidspunkt også var formand for Tempel-organisationen i Jerusalems gamle bydel. En organisation, hvis erklærede mål er at bygge det tredje jødiske tempel på pladsen, hvor al-Aksa-moskeen og Klippemoskeen i dag står, og hvor de to jødiske templer stod, før de blev ødelagt af babylonerne og romerne. Tempelorganisationen tager sin rolle meget alvorligt og bruger tid på at planlægge til mindste detalje, hvordan et fremtidigt tempel skal udsmykkes. Organisationen syer sågar uniformer til præsterne, så de kan træde uforsinket til, lige så snart templet er færdigbygget. I modsætning til mange andre af sine ideologiske åndsfæller på den nationalreligiøse israelske højrefløj er Yehuda Glick ikke kendt for at være voldelig. For den palæstinensiske befolkning i Jerusalem er Yehuda Glick blevet symbolet på den trussel, man mener rettes mod moskeerne på Tempelpladsen i Jerusalem. Han er ikke den tolerante rabbiner, som mange israelere fremstiller, når de taler om aktivisten Glick, der i deres øjne blot ønsker religionsfrihed for alle, og som heller ikke selv går af vejen for at bede side om side med muslimer. For palæstinenserne i Jerusalem opfattes Yehuda Glick især som en farlig mand, fordi hans sag ikke længere synes at tilhøre en lille samling religiøse “galninge” i Israel. Ifølge en undersøgelse foretaget i 2009 af Panels Institut i Jerusalem støtter 64 procent af den israelske befolkning ideen om at bygge et tredje tempel på Tempelpladsen i Jerusalem. I løbet af de seneste år er kravet om jødisk adgang til pladsen i stigende grad blevet et mere centralt emne i den israelske debat.

Lidegaard mødt med nye “bosættelser” i Jerusalem
Få timer efter den danske udenrigsministers ankomst til Jerusalem meddelte Israels regering, at hundredevis af nye boliger skal bygges i Østjerusalem. »Jeg er nødt til at sige, at det er med stigende bekymring, vi i Danmark og EU ser nye bosættelser blive bygget. Endda endnu en i dag. Vi fordømmer bosættelserne, fordi vi ser dem som en forhindring for freden og en tostatsløsning,« sagde Lidegaard til sin israelske kollega, Avigdor Lieberman. Lieberman afviste den mere direkte kritik fra Lidegaard og antydede, at der er tale om en grundlæggende misforståelse. Nemlig at bosættelser ikke er nogen hindring for fredsaftaler. Israel har underskrevet to fredsaftaler med Egypten og Jordan til trods for bosættelserne,« sagde Lieberman stående ved siden af en lyttende og lettere sammenbidt Lidegaard.

Danmark vil hjælpe med at bevogte grænsen til Gaza
Danmark er klar til at stille med grænsevagter ved grænsen mellem Israel og Gaza, hvis der på et tidspunkt kommer en aftale om at åbne grænserne til den del af det palæstinensiske selvstyre. Det tilbud har udenrigsminister Martin Lidegaard (R) med til den palæstinensiske præsident Mahmoud Abbas, som han tirsdag aften skal mødes med i forbindelse med sit besøg i Israel og Palæstina. Den danske udenrigsminister vil bl. a. bruge sine møder med palæstinensiske politikere til at forsøge at forske i, hvorfor det ikke er lykkes Abbas og Fatah at overtage kontrollen i Gaza, der i høj grad fortsat styres af Hamas. “Jeg vil forsøge at blive klogere på, hvor langt processen er, og hvad det egentlig er, der foregår i  Gaza i øjeblikket, hvor situationen er tåget, for nu at sige det på den pæne måde. Hvem kontrollerer, og hvordan vil det se ud om en uge eller en måned. Og er der overhovedet vilje hos Abbas til at tage fuld kontrol,” lyder nogle af Martin Lidegaards spørgsmål. “Er det her et spørgsmål om, at Abbas ikke kan. At han ikke har styrken. Eller er det et spørgsmål om, at Abbas ikke vil?”

FN: Risiko for ny krig i Gaza af mangel på stabilitet
Der er fortsat ingen effektiv eller enig palæstinensisk regering på plads i Gaza, og hvis ikke der hurtigt opnås stabilitet, så vil en ny konflikt skylle ind over regionen, siger en FN-chef i selvstyreområdet tirsdag. Robert Turner, der er direktør for FN’s “hjælpeorganisation”, UNRWA, i Gaza, siger – Jeg kan ikke se den nationale samlingsregering regere Gaza effektivt, siger Turner med henvisning til den teknokratregering, som blev aftalt mellem den vestligt støttede Palæstinensiske Myndighed og den islamistiske bevægelse Hamas, som dominerer Gaza. – Hvis ikke vi opnår politisk stabilitet, så tror jeg, at hvis ikke der dannes en national palæstinensisk regering, ligesom jeg tror, at hvis ikke der bliver mindst en lettelse af blokaden, så vil der komme en ny krig, siger Turner til journalister. Israel er gået med til at lette dets blokade mod Gazas grænser og tillade, at genopbygningsmateriale og andet gods skal kunne flyde mere frit ind i området, men det kræver, at en forsoningsregering får fuld kontrol med enklaven. Igangværende uenigheder mellem Hamas og Den Palæstinensiske Myndighed, særligt om løn til Hamas-ansatte, har opretholdt spændingerne i Gaza, og strømmen af varer ind i området er gået i stå.

Netanyahu og Abdullah afholder hemmeligt møde
Situationen i Jerusalem var i fokus, da statsminister Benyamin Netantyahu og Kong Abdullah II afholdt et hemmeligt møde i Amman i weekenden. Ifølge den kuwaitiske avis ”Al Jarida” drøftede man på et hastemøde optrapningen af volden i Øst-Jerusalem og spændingen omkring Tempelpladsen. De to ledere enedes om at øge koordineringen mellem den israelske regering og den jordanske WAQF, som styrer Al-Aqsa moskeen, for at fremme en afspænding. Hverken den israelske eller den jordanske side vil officielt bekræfte afholdelsen af mødet og dets forløb.

Raketsystemet “Jernkuppel” står til søs
Israels raketforsvarssystem “Iron Dome” (Jernkuppet), der havde stor succes med at beskytte landets borgere under krigen mod Hamas i Gaza, er stået til søs. En maritim version af våbnet er blevet udviklet af Rafael våbenfabrikkerne og er blevet vist for potentielle købere på “Euronaval” konferencen i Le Bourget nær Paris. “C-Dome” skal hjælpe krigsskibe med at modstå trusler fra luften, herunder missiler, helikoptere og ubemandede drone-fly. Store krigsskibe har radar-baserede opfangelses-systemer for at imødegå indflyvende trusler. Rafales ledere siger, at “C-Dome” systemet er nyt og anderledes. Det kan affyre et missil per sekund over en rækkevidde af 360 grader, mens det “rider på ryggen” af et fartøjs eget radarsystem med varme-sporende missiler, som fokuserer på flere, samtidige trusler. “Jernkuplen” ændrede Gaza-krigens gang og var et afgørende teknologisk forspring for Israel. Det eliminerede næsten helt civile tag. Ifølge det israelske militær nedskød det 735 raketter under krigen – en succesrate på 85 %.

MAGOG (1Mose 10:2)

Flere ukrainske soldater skal forsvare de østlige byer
Ukraines præsident, Petro Porosjenko, siger tirsdag, at han har beordret sine militærchefer til at udstationere nye militærenheder for at beskytte byer i den østlige og sydøstlige del af landet mod angreb fra russisk støttede separatister, skriver nyhedsbureauet Interfax.

Putins tilhængere demonstrerede mod Vesten i Moskva
Et storstilet, velorganiseret optog bestående af Ruslands præsident Vladimir Putins tilhængere bevægede sig tirsdag gennem Moskva for at markere “den nationale enheds dag” og for at vise patriotisk sindelag. Samtidig øger krigen i Ukraine det internationale pres på Rusland. Fra at have en opbakning fra det russiske folk på omkring 30 procent, medførte den ublodige annektering af den ukrainske halvø Krim, at den støtte steg til omkring 80 procent ifølge et anerkendt, uafhængigt russisk meningsmålingsinstitut. Putin, som har gjort den militære genrejsning og Ruslands stolthed til vigtige prioriteter, ser helt klart nationalisme som et af sit mest potente politiske våben. – Den største nationalist i Rusland er mig, sagde Putin i sidste måned i en tale til udenlandske analytikere og journalister.

MÆRKET (Åb 13:16)

Skiftedag: Nu er tvangsdigitaliseringen en realitet
I lørdags var det d. 1. november. Det kaldte man i gamle dage ude på landet for ”skiftedag”, fordi det typisk var tidspunktet, hvor man ansatte og afskedigede tyende. Vore dages tyende er et bredt udsnit af den danske befolkning – især de borgere, der har været med til at bygge velfærdssamfundet op, har betalt skat gennem et langt liv og nu for de flestes vedkommende har passeret de 60 år. Magthaverne i dette land regner dem i hvert fald ikke for ligeværdige borgere, som man skylder respekt og hensyn. – 1. november var således dagen, hvor den skandaløse tvangsdigitalisering trådte i kraft. Al kommunikation mellem det offentlige og borgerne skal herefter foregå digitalt. Kaos venter lige om hjørnet, idet kun 62% notorisk er klar til den nye papirløse tid med passwords, koder og jævnlige opdateringer på netværket, hvis man da ellers er i besiddelse af en computer. Big Brother er kommet. Ganske vist lidt forsinket i forhold til Orwells ”1984”, men en traditions- og historieløs politikergeneration har åbnet døren for en totalitær tvangsdigitalisering.

RIGET AF JERN & LER (Dan 2:42)

EU og Nato holder igen over for Rusland
De nye topfolk i EU og Nato anlægger efter deres første møde tirsdag i Bruxelles en fast tone over for Rusland, men gør det samtidig klart, at de stadig søger dialog om en fredelig, politisk løsning. EU’s udenrigschef, Federica Mogherini, kalder weekendens valghandlinger i oprørskontrollerede regioner i det østlige Ukraine for “ulovlige” og advarer om, at man risikerer at lukke “mulighedernes vindue” for en fredelig løsning. Nato-generalsekretær Jens Stoltenberg konstaterer, at Rusland stadig er militært indblandet i konflikten omkring Ukraine. – Vi har set øget russisk militær aktivitet både i luften og langs grænserne til Ukraine. Jeg tror, at vi især med den øgede aktivitet i luften ser en magtdemonstration. Og vi gør, hvad vi skal.

Lignende indlæg:

  • Tidernes Tegn: Nyhedsoverblik 15-16/11 -2014 DET STORE BABYLON (Åb 17:5) Mormoner erkender: Vores stifter havde op til 40 koner For første gang indrømmer mormonbevægelsen i USA, at dens grundlægger og profet, Joseph Smith, tog […]
  • Tidernes Tegn: Nyhedsoverblik 10-14/11 -2014 DET STORE BABYLON (Åb 17:5) Kristne skal forberede sig på intelligent liv i rummet Hvad skal religion og særligt kristne gøre, når der bliver fundet intelligent liv ude i rummet? De […]
  • Tidernes Tegn: Nyhedsoverblik 7-9/11 -2014 DET STORE BABYLON (Åb 17:5) Kirkeministeriet er politisk affaldscentral Efter en stribe af såkaldte møgsager om asyltal, nødløgn og ændringer i ministercitater flyttes […]
  • Tidernes Tegn: Nyhedsoverblik 5-6/11 -2014 DET STORE BABYLON (Åb 17:5) Racisme kan vel ikke accepteres i folkekirken? 'Den forbudte dåb' fortæller om racistiske episoder mod indvandrerpræsten Massoud Fouroozandeh i kirkemiljøet […]
Tagged with:    

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development