Ventetid

ventetid

facebook - Poul Hoffmann2I Kristus er det ikke henrettelsen, vi venter på. Ikke vor egen og ikke vore nærme­stes. Vi venter på den evige salighed.

Denne verden er et stort vente­værelse. Vente, vente, altid vente på noget. Og jo ikke al­tid på det gode. Og somme tider uden at vide, om det er på det gode.

Der er for eksempel det med at vente på resultatet af en lægelig un­dersøgelse. Enten gældende en selv eller, endnu værre, en, man elsker. Er det noget alvorligt?

»De kan ringe på torsdag, så skulle vi have besked.«

Dette vente-helvede, som jo er ved at blive et regelmæssigt islæt i det såkaldt moderne menneskes liv, og som måske bidrager mere til neuro­sernes blomstring end noget andet.

Angsten, som slukker alle kontakter i livet. Fantasierne, hvor man tager alt det værste på forskud. Indtil på tors­dag.

Så får man at vide, at der ikke er noget i vejen – hvad nu hvis man får at vide, at der er noget i vejen? Det ser vi på i næste uge. Men altså: hvis man så får at vide, at der ikke er no­get i vejen – så ved man noget om, hvad frelse er.

Og hele verden skifter karakter. Man får en sær usårlighed. Kommer der en og fortæller, at ens bil er ble­vet stjålet – det er jo bare til at grine af. Eller for den sags skyld at man er blevet ruineret – det er jo revnende ligegyldigt. Proportioner og perspek­tiver bliver vendt op og ned. Alting bliver en fornøjelse; vejret er under alle omstændigheder herligt, forkø­lelser er hyggelige, edderkopper er de rene kæledyr. Man vil gerne hjæl­pe alle med alting, også de fjender, man eventuelt har haft; nu har man ingen. Det med at tilgive, det er no­get, man ikke kan lade være med.

Hvis vi fattede det fuldt ud

Hvordan mon verden kom til at se ud, hvis det rigtig gik op for os, at det kristne evangelium er den defini­tive meddelelse om, at der ikke er noget i vejen? At frelsen i troen på Kristus er den endegyldige og evige redning fra døden. »Den, der tror, har evigt liv,« (Joh 6:47) sagde Jesus. »Den, der holder fast ved mit ord, skal aldrig i evighed se døden.« (Joh 8:51).

Evangeliet er ikke bare som et gun­stigt svar ved en medicinsk undersø­gelse, der tænder kontakterne igen -indtil næste gang. Det er, som det hedder i nogle håndskrifter til Markusevangeliet, »det hellige og ufor­gængelige budskab om den evige frelse«. Det er ikke bare en lykkepille i dødscellen; det er døren til cellen, der bliver slået på vid gab for enhver, der vil ud.

Jamen vi dør da, selv om vi er krist­ne!

Ja, det er omkvædet, så længe vi ikke fuldt har ud har fattet sagen. Så længe evangeliet ikke rigtig er blevet realitet for os.

Kristus er dødens død. Denne ver­dens venteværelse er en dødscelle, ja; det er henrettelsen, der ventes på, ja; indtil Jesus kommer igen med den underskrevne benådning og peger på den åbne dør og siger: »Gå ud i friheden, gå ud i livet; du skal aldrig i evighed komme herind igen.«

Hvis vi fattede det fuldt ud og hele tiden, ville verden skifte karakter. Frelst til det evige liv i den evige glæ­de – hvad rolle spiller så skattestignin­ger og økonomiske stramninger og dårlige overenskomster? Det er jo kun til at grine af. Hvad betyder en afskedigelse, en ærekrænkelse, en nederdrægtighed? Fjender, hvad er det for noget? Hvad betyder alder­dommens skrøbeligheder, hvad bety­der dybest set de sygdomme, som der ikke er nogen helbredelse for – hvad betyder døden selv?

I Kristus er det ikke henrettelsen, vi venter på. Ikke vor egen og ikke vore nærmestes. Vi venter på den evige salighed.

Vel, det er først, når ventetiden er til ende, at vi skal fatte det fuldt ud og hele tiden. Men glæden kan vi godt begynde på med det samme. Og noget vil den altid forvandle i ver­den.

Som Nehemias sagde til israelitter­ne: »Glæde i Herren er jeres styrke.« (Neh 8:10).

Dette er en serie på 5 små betragtninger:

  1. Tillykke med fiaskoen
  2. Fri til at elske
  3. Paradisets forsmag
  4. Ventetid
  5. At kende  det evige liv

Kilde: IMT 4/2000

Poul Hoffmann

Lignende indlæg:

  • At kende det evige liv Vi nærmer os alle enden på livet, men i troen på Kristus ved vi også at vi nærmer os snarere begyndelsen. Det er lidt dristigt at forsøge at sætte ord på noget i forbindelse med det […]
  • Vejen, Sandheden og Livet Jesus er Vejen, Sandheden og Livet. Derfor er den kristne på vejen, derfor er han af sandheden og derfor har han fået det evige liv. Vi skal i denne forkyndelse være sammen med, i, og om […]
  • Fri til at elske I kristendommen drejer det sig ikke om et liv efter døden, det drejer sig om dødens afskaffel­se. Og dermed begyndelsen på livet, det ægte liv, som ikke er på dødens […]
  • Korsets Dårskab Der er på Palatinerhøjen i Rom fundet en graffiti fra begyndelsen af 200-tallet. Billedet skal tilsyneladende gøre grin med den kristne Alexamenos, som beder til en korsfæstet mand med […]

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development