DNPS26: Første Johannesbrev 1

1 Det som var til fra Begyndelsen, det som vi har hørt, det som vi har set for vore Øjne. det som vi saa paa og med Hænderne rørte ved — om Livsordet.

2 Livet viste sig, og vi har set og bærer Vidnesbyrd om og forkynder for jer det evige Liv, som var til hos Faderen og viste sig for os.

3 Det som vi har set og hørt, forkynder vi videre for jer, for at I ogsaa skal have Fællesskab sammen med os. Og det Fællesskab, vi er sammen om, er med Faderen og med hans Søn Jesus Kristus.

4 Og dette skriver vi, for at der ikke skal mangle noget i vor Glæde.

5 Dette er Budskabet, vi har hørt af ham og gentager for jer: at Gud er Lys, og Mørke er der ikke noget af i ham.

6 Hvis vi siger, at vi er i Samfund med ham, men færdes i Mørket, saa lyver vi og bærer os ikke ærligt ad.

7 Men hvis vi færdes i Lyset, ligesom han er i Lyset, saa er vi i Samfund med hverandre, og Jesus hans Søns Blod renser os fra al Synd.

8 Dersom vi siger, at vi er uden Synd, saa fører vi os selv bag Lyset og svarer ikke selv til, hvad vi siger.

9 Dersom vi tilstaar vore Synder, saa er han saa trofast og i sin gode Ret, at han kan tilgive os det, vi har syndet med, og rense os fra alt det, der er Uret.

10 Dersom vi siger, at vi slet ikke har syndet, gør vi ham til en Løgner og har ikke hans Ord i os.

DNPS26Læs Resten af Første Johannesbrev

Kapitel 1/Kapitel 2/Kapitel 3/Kapitel 4/Kapitel 5/

Læs resten af oversættelsen

Matthæusevangeliet / Markusevangeliet / Lukasevangeliet / Johannesevangeliet / Apostlens Gerninger / Romerbrevet / Første Korintherbrev / Andet Korintherbrev / Galaterbrevet / Efeserbrevet / Filipperbrevet / Kolossenserbrevet / Første Thessalonikerbrev / Andet Thessalonikerbrev / Første Timotheusbrev / Andet Timotheusbrev / Titusbrevet / Filemonbrevet / Hebræerbrevet / Jakobsbrevet / Første Petersbrev / Andet Petersbrev / Første Johannesbrev / Andet Johannesbrev / Tredje Johannesbrev / Judasbrevet / Johannes’ Åbenbaring

Lignende indlæg:

  • DNPS26: Første Johannesbrev 21 Mine Smaa, dette skriver jeg til jer for at afholde jer fra at synde. Men, hvis nogen synder, saa har vi en til at tale vor Sag hos Faderen, Jesus Kristus, som har Retten paa sin […]
  • DNPS26: Første Johannesbrev 31 Se, hvor stor Kærlighed Faderen har skænket os: at vi skal kaldes Guds Børn, og det er vi. Det er derfor, Verden ikke kender os, fordi den ikke kender ham? 2 Kære, Guds Børn er vi […]
  • DNPS26: Første Johannesbrev 41 Kære, stol ikke paa enhver Aand. Nej, prøv først, om Aanderne er fra Gud. For der er opkommet mange falske Profeter i Verden. 2 Guds Aand kan I kende herpaa: Enhver Aand, der bekender […]
  • DNPS26: Første Johannesbrev 51 Hver den, som tror, at Jesus er den Salvede, er af Byrd Guds Æt. Og enhver, som elsker den, hvis baarne Æt han er, elsker ogsaa den, som er hans baarne Æt. 2 At vi elsker Guds Børn, […]
Tagged with:    

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development