DNPS26: Første Johannesbrev 5

1 Hver den, som tror, at Jesus er den Salvede, er af Byrd Guds Æt. Og enhver, som elsker den, hvis baarne Æt han er, elsker ogsaa den, som er hans baarne Æt.

2 At vi elsker Guds Børn, kan vi derfor vide, naar vi elsker Gud og gør, hvad han har befalet.

3 Det er jo Maalet med Guds Kærlighed, at vi skal holde hans Befalinger, og en Byrde er hans Befalinger ikke,

4 fordi alt, hvad der er Guds baarne Æt, vinder Sejer over Verden. Og Sejren vunden over Verden, det er vor Tro.

5 Hvem anden er det vel, der overvinder Verden, end den som tror, at Jesus er Guds Søn!

6 Det er ham — Jesus Kristus — der kom gennem Vand og Blod. Ikke blot i Vandet, nej i Vandet og i Blodet. Og Aanden er Vidnet, for Aanden er Virkeligheden.

7 For tre Vidner er der:

8 Aanden og Vandet og Blodet. Og de tre mødes i det ene.

9 Tager vi imod Menneskers Vidnesbyrd, saa er Guds Vidnesbyrd større. For det er Guds Vidnesbyrd — om sin Søn har han vidnet —

10 Den, som tror paa Guds Søn, ejer Vidnesbyrdet i sig. Den, som ikke tror Gud, har gjort ham til Løgner, fordi han ikke har troet paa Vidnesbyrdet, paa hvad Gud har vidnet om sin Søn.

11 Vidnesbyrdet er dette, at evigt Liv har Gud givet os, og det Liv er i hans Søn.

12 Den, som har Sønnen, har Livet. Den, som ikke har Guds Søn, har ikke Livet.

13 Dette har jeg skrevet til jer, for at I skal vide, at I har et evigt Liv, I som tror paa Guds Søns Navn.

14 Og det tør vi frit tiltro ham, at, naar vi beder ham om noget, der stemmer med hans Vilje, saa hører han os.

15 Og, naar vi ved, at han hører os, ihvad vi end beder om, saa ved vi, at det, vi har bedt om at faa, det har vi.

16 Hvis nogen ser sin Broder gøre sig skyldig i en Synd, som ikke er en Dødssynd, skal han bede, og saa skal han give ham Liv — den der ikke gør Dødssynd. Der gives Dødssynd. Den siger jeg ikke, man skal bede for.

17 Al Uret er Synd, og der er Synd, som ikke er Dødssynd.

18 Vi ved, at al Guds baarne Æt gør ikke den Synd, men den som af Byrd er Guds Æt, slipper ham aldrig, og saa rører den Onde ham ikke.

19 Vi ved, at vi har vort Udspring fra Gud, men Verden ligger i den Onde hel og holden.

20 Vi ved, at Guds Søn kommer, og han har givet os Skønsomhed til at kende den rette. Og vi er i den rette, i hans Søn Jesus Kristus. Det er den rette Gud og evigt Liv.

21 Børnlille, vogt jer vel for Afguderne.

DNPS26Læs Resten af Første Johannesbrev

Kapitel 1/Kapitel 2/Kapitel 3/Kapitel 4/Kapitel 5/

Læs resten af oversættelsen

Matthæusevangeliet / Markusevangeliet / Lukasevangeliet / Johannesevangeliet / Apostlens Gerninger / Romerbrevet / Første Korintherbrev / Andet Korintherbrev / Galaterbrevet / Efeserbrevet / Filipperbrevet / Kolossenserbrevet / Første Thessalonikerbrev / Andet Thessalonikerbrev / Første Timotheusbrev / Andet Timotheusbrev / Titusbrevet / Filemonbrevet / Hebræerbrevet / Jakobsbrevet / Første Petersbrev / Andet Petersbrev / Første Johannesbrev / Andet Johannesbrev / Tredje Johannesbrev / Judasbrevet / Johannes’ Åbenbaring

Lignende indlæg:

  • DNPS26: Første Johannesbrev 11 Det som var til fra Begyndelsen, det som vi har hørt, det som vi har set for vore Øjne. det som vi saa paa og med Hænderne rørte ved — om Livsordet. 2 Livet viste sig, og vi har set […]
  • DNPS26: Første Johannesbrev 21 Mine Smaa, dette skriver jeg til jer for at afholde jer fra at synde. Men, hvis nogen synder, saa har vi en til at tale vor Sag hos Faderen, Jesus Kristus, som har Retten paa sin […]
  • DNPS26: Første Johannesbrev 31 Se, hvor stor Kærlighed Faderen har skænket os: at vi skal kaldes Guds Børn, og det er vi. Det er derfor, Verden ikke kender os, fordi den ikke kender ham? 2 Kære, Guds Børn er vi […]
  • DNPS26: Første Johannesbrev 41 Kære, stol ikke paa enhver Aand. Nej, prøv først, om Aanderne er fra Gud. For der er opkommet mange falske Profeter i Verden. 2 Guds Aand kan I kende herpaa: Enhver Aand, der bekender […]
Tagged with:    

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development