DNPS26: Første Timotheusbrev 1

1 Fra Paulus, Kristus Jesus’ Apostel efter given Befaling af Gud vor Frelser og Kristus Jesus vort Haab —

2 til Timoteos, ret et ægte Barn i Tro. Naade, Barmhjertighed, Fred fra Gud Fader og vor Herre Kristus Jesus!

3 Ligesom jeg gjorde ved min Afrejse til Makedonien, opmuntrer jeg dig til at blive i Efesos for at forbyde visse Folk at føre fremmed Lære

4 og lægge sig efter Eventyr og endeløse Stamtavler, som snarere fremmer Grublerier end Guds Troshusholdning.

5 Men det, Forbudet sigter til at fremme, er Kærlighed af et rent Hjerte, af en god Samvittighed og af en ærlig og redelig Tro.

6 Det har visse Folk sat sig ud over og saa hengivet sig til tankeløs Snak.

7 Lovlærere vil de gerne være og sanser dog hverken, hvad det er, de siger, eller hvem det er, de saa sikkert lader det gælde for.

8 Vi ved godt, at Loven er god, naar man bruger den til, hvad en Lov er til,

9 og er klar over, at en Lov ikke er rettet imod sagesløs Mand, men mod Forbrydere og Oprørere, ugudelige og syndige, frække og Spottere, dem, der myrder Far og Mor, Manddrabere,

10 Ukyske og Krænkere af eget Køn, Mennesketyve, Løgnere, Menedere, og hvad der ellers findes uforeneligt med den sunde Oplysning,

11 efter det Glædesbudskab, som er mig betroet, om den salige Guds Højhed og Herlighed.

12 Jeg takker ham, som udrustede mig med Kraft, vor Herre Kristus Jesus, fordi han viste mig den Tillid at tage mig i sin Tjeneste,

13 skønt jeg før var en Spotter, som forfulgte og gjorde Fortræd. Men jeg fandt Barmhjertighed, fordi jeg ikke vidste, at jeg gjorde det i Vantro.

14 Saa meget desto rigere blev vor Herres Naade og dermed Troen og Kærligheden i Kristus Jesus.

15 Ordet er trofast og al mulig Modtagelse værdt, at Kristus Jesus kom til Verden for at frelse Syndere, og selv er jeg den første af dem.

16 Dog derfor var det, at jeg fandt Barmhjertighed, at  først skulde Jesus Kristus bevise hele sin Taalmodighed paa mig som et Forbillede for dem, som i Fremtiden skulde komme til at tro paa ham, og opnaa evigt Liv.

17 Men Evighedens Konge, den udødelige, usynlige, eneste Gud ham ske Hyldest og Ære i alle Evighedernes Evigheder — amen!

18 Dette Paabud giver jeg dig Timoteos, mit Barn, at passe vel paa — det er ikke andet end, hvad Profetierne over dig i sin Tid lød paa — at du tro imod dem skal kæmpe som Krigsmand paa den gode Side

19 med Tro og med en god Samvittighed. Den er der nogen, der har skilt sig af med og saa sejlet Troen i Sænk,

20 deriblandt Hymenaios og Aleksandros, som jeg har overladt til Satan, for at de kan lære at lade den Spotten fare.

Læs resten af Første Timotheusbrev

Kapitel 1/Kapitel 2/Kapitel 3/Kapitel 4/Kapitel 5/Kapitel 6/

DNPS26

Læs resten af oversættelsen

Matthæusevangeliet / Markusevangeliet / Lukasevangeliet / Johannesevangeliet / Apostlens Gerninger / Romerbrevet / Første Korintherbrev / Andet Korintherbrev / Galaterbrevet / Efeserbrevet / Filipperbrevet / Kolossenserbrevet / Første Thessalonikerbrev / Andet Thessalonikerbrev / Første Timotheusbrev / Andet Timotheusbrev / Titusbrevet / Filemonbrevet/ Hebræerbrevet / Jakobsbrevet / Første Petersbrev / Andet Petersbrev / Første Johannesbrev/Andet Johannesbrev / Tredje Johannesbrev / Judasbrevet / Johannes’ Åbenbaring

Lignende indlæg:

  • DNPS26: Første Timotheusbrev 21 Saa opmuntrer jeg da fremfor alt til at bede, paakalde, søge Hjælp og sige Tak for alle Mennesker, 2 for Konger og alle dem, der har at raade, for at vi maa føre et stille og roligt […]
  • DNPS26: Første Timotheusbrev 31 Naar nogen tragter efter at blive Tilsynsmand, saa er det en god Gerning, han har Lyst til. 2 Saa bør ogsaa Tilsynsmanden være uangribelig, en Kvindes Mand, ædruelig, vare sig selv […]
  • DNPS26: Første Timotheusbrev 41 Men Aanden siger det udtrykkeligt, at henimod de sidste Tider vil der være dem, der svigter Troen og agter mere paa Forføreraander og onde Aanders Lærdomme, 2 Hykleri, som det er, i […]
  • DNPS26: Første Timotheusbrev 51 En ældre Mand maa du ikke skænde paa, men tale opmuntrende til som en Fader, yngre Mænd som Brødre, 2 ældre Kvinder som Mødre, unge Piger som Søstre i al Uskyldighed. 3 Enker skal […]
Tagged with:    

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development