DNPS26: Første Timotheusbrev 2

1 Saa opmuntrer jeg da fremfor alt til at bede, paakalde, søge Hjælp og sige Tak for alle Mennesker,

2 for Konger og alle dem, der har at raade, for at vi maa føre et stille og roligt Liv i al Gudsfrygt og fuld Værdighed.

3 Det tager sig godt ud i Guds vor Frelsers Øjne,

4 og det ser han gerne, han som saa gerne vil, at alle Mennesker skal blive frelste og fortrolige med Sandheden.

5 Der er jo kun en Gud og en Mellemmand mellem Gud og Mennesker, et Menneske Kristus Jesus,

6 som gav sig selv til Løsepenge for alle, det Vidnesbyrd, sine Tider forbeholdt,

7 som jeg er sat til Forkynder og Apostel for — det er sandt, jeg siger; jeg lyver ikke — Hedningefolks Lærer i Tro og i Sandhed.

8 Det er altsaa det, jeg vil, at Mændene alle vegne skal løfte viede Hænder til Bøn uden Vrede og Uenighed.

9 Og Kvinder ligesaa. Anstændigt klædte skal de smykke sig ærbart og maadeholdent ikke med Fletninger og Guldstads, Perler eller kostbare Stoffer,

10 men med gode Gerninger, som det sømmer sig for Kvinder, der vil give tilkende, at de frygter Gud.

11 En Kvinde skal ganske stille lade sig undervise i alle Maader føjelig.

12 At undervise giver jeg ikke Kvinden Lov til, hellerikke at byde over sin Mand. Ikke saa, men i Stilhed maa hun holde sig tilbage.

13 For Adam blev dannet først, siden Eva.

14 Og Adam lod sig ikke narre, men Kvinden lod sig rentud narre og forbrød sig.

15 Men ved Barnefødslen skal hun frelses, om ellers de bliver i Tro og Kærlighed og Helligelse og varer sig vel. Ordet er trofast.

Læs resten af Første Timotheusbrev

Kapitel 1/Kapitel 2/Kapitel 3/Kapitel 4/Kapitel 5/Kapitel 6/

DNPS26

Læs resten af oversættelsen

Matthæusevangeliet / Markusevangeliet / Lukasevangeliet / Johannesevangeliet / Apostlens Gerninger / Romerbrevet / Første Korintherbrev / Andet Korintherbrev / Galaterbrevet / Efeserbrevet / Filipperbrevet / Kolossenserbrevet / Første Thessalonikerbrev / Andet Thessalonikerbrev / Første Timotheusbrev / Andet Timotheusbrev / Titusbrevet / Filemonbrevet/ Hebræerbrevet / Jakobsbrevet / Første Petersbrev / Andet Petersbrev / Første Johannesbrev/Andet Johannesbrev / Tredje Johannesbrev / Judasbrevet / Johannes’ Åbenbaring

Lignende indlæg:

  • DNPS26: Første Timotheusbrev 11 Fra Paulus, Kristus Jesus' Apostel efter given Befaling af Gud vor Frelser og Kristus Jesus vort Haab — 2 til Timoteos, ret et ægte Barn i Tro. Naade, Barmhjertighed, Fred fra Gud […]
  • DNPS26: Første Timotheusbrev 31 Naar nogen tragter efter at blive Tilsynsmand, saa er det en god Gerning, han har Lyst til. 2 Saa bør ogsaa Tilsynsmanden være uangribelig, en Kvindes Mand, ædruelig, vare sig selv […]
  • DNPS26: Første Timotheusbrev 41 Men Aanden siger det udtrykkeligt, at henimod de sidste Tider vil der være dem, der svigter Troen og agter mere paa Forføreraander og onde Aanders Lærdomme, 2 Hykleri, som det er, i […]
  • DNPS26: Første Timotheusbrev 51 En ældre Mand maa du ikke skænde paa, men tale opmuntrende til som en Fader, yngre Mænd som Brødre, 2 ældre Kvinder som Mødre, unge Piger som Søstre i al Uskyldighed. 3 Enker skal […]
Tagged with:    

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development