DNPS26: Kolossenserbrevet 3

1 Er I da oprejste med Kristus, saa maa I hige efter det histoppe, hvor Kristus sidder ved Guds højre Haand,

2 sætte jeres Hu til det histoppe, ikke det hernede paa Jorden. For

3 I døde jo og har jeres Liv skjult med Kristus i Gud.

4 Naar Kristus, jeres Liv, aabenbarer sig, skal ogsaa I med ham aabenbares i Højhed.

5 Saa lad da de jordbundne Lemmer dø: Løsagtighed, Urenhed, Sanselighed, lastefuld Lyst og slig Pengegriskhed, som er Afgudsdyrkelse.

6 Det er det, der nedkalder Guds Vrede,

7 og det gav I jer ogsaa af med, da det var sligt, I levede i.

8 Men det skal ogsaa I nu aflægge altsammen: Vred, truende, ondskabsfuld, spottende, ærerørig Snak — bort med det af jeres Mund.

9 Lyv ikke hinanden paa. I har jo afført jer det gamle Menneske, og hvad det tager sig for,

10 og iført jer det nye, det som bliver nyt igen til at vide god Besked i sin Skabers Billede.

11 Og der er ikke Hellener og Jøde, omskaaren og uomskaaren, Barbar, Skythe, Træl, fri, men Kristus alt og i alle.

12 Saa ifør jer da som Guds udvalgte hellige og hjertenskære inderlig Barmhjertighed, Tjenstvillighed, Ydmyghed, Stilfærdighed, Taalsomhed,

13 saa I bærer over den ene med den anden og tilgiver hverandre, om nogen har noget at klage paa nogen. Ligesom Kristus tilgav jer, saadan skal I ogsaa gøre.

14 Over alt det andet Kærligheden, den er Baandet, Fuldkommenheden binder med.

15 Og saa skal i jeres Hjerter Kræfterne lade sig lede af Kristus’ Fred, den I ogsaa er indbudte til i et Legeme. Og skøn derpaa med Taknemlighed.

16 Lad Kristus’ Ord bo hos jer i rigt Maal, saadan at I i al Visdom underviser og retleder hverandre med Salmer og Lovsange og Viser med Aand, saa jeres Hjerter genlyder af Sang for Gud i Naadestanden.

17 Og hvad I saa end tager jer for i Ord eller Gerning, gør det altsammen i Herre-Jesus-Navnet, saa I siger Gud Fader Tak gennem ham.

18 Hustruer! I skal rette jer efter jeres Mænd, som det sømmer sig i Herren.

19 Mænd! I skal elske jeres Hustruer og ikke være uvenlige imod dem.

20 Børn! I skal lyde jeres Forældre i et og alt; for det er saa fornøjeligt i Herren.

21 Forældre! I maa ikke plage jeres Børn, for at de ikke skal blive kede af det.

22 Trælle! I skal i et og alt lyde jeres jordiske Herrer, ikke paa Skrømt, men af et ærligt Hjerte af Frygt for at gøre Herren imod.

23 Hvad I end har for, saa tag fat med Liv og Lyst, som var det for Herren og ikke for Mennesker.

24 For I ved jo, at den Løn, I til Gengæld faar af Herren, er Arve-retten. Tjen Kristus som jeres Herre.

25 For den, som gør Uret, ham falder den Uret, han gør, tilbage paa, og der er ingen Personsanseelse.

 

Læs resten af Kolossenserbrevet

Kapitel 1/Kapitel 2/Kapitel 3/Kapitel 4/

DNPS26

Læs resten af oversættelsen

Matthæusevangeliet / Markusevangeliet / Lukasevangeliet / Johannesevangeliet / Apostlens Gerninger / Romerbrevet / Første Korintherbrev / Andet Korintherbrev / Galaterbrevet / Efeserbrevet / Filipperbrevet / Kolossenserbrevet / Første Thessalonikerbrev / Andet Thessalonikerbrev / Første Timotheusbrev / Andet Timotheusbrev / Titusbrevet / Filemonbrevet/ Hebræerbrevet / Jakobsbrevet / Første Petersbrev / Andet Petersbrev / Første Johannesbrev/Andet Johannesbrev / Tredje Johannesbrev / Judasbrevet / Johannes’ Åbenbaring

Lignende indlæg:

  • DNPS26: Kolossenserbrevet 11 Fra Paulus, Kristus-Jesus-Apostel, fordi Gud vilde det saa, og fra Broderen Timoteos — 2 til de hellige og troende Brødre i Kristus i Kolossai. Naade være med jer og Fred fra Gud vor […]
  • DNPS26: Kolossenserbrevet 21 For jeg vil gerne, I skal vide, hvor haardt jeg maa stride for jer og for dem i Laodikia, ja for alle dem, der ikke har set mit Ansigt i legemlig Forstand, 2 for at Hjerterne fast […]
  • DNPS26: Kolossenserbrevet 41 Herrer! I skal yde jeres Trælle, hvad Ret og billigt er, da I ved, at I selv har en Herre i Himlen. 2 Hold jer fast til Bønnen, aarvaagne i den med Taksigelse. 3 Og bed for os om, […]
  • Judasbrevet Judasbrevet er et alvorligt brev til en frafaldstid. Judas opfordrer til at kæmpe for troen der én gang for alle er overdraget de hellige. Han advarer mod falske lærere men viser også […]
Tagged with:    

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development