DNPS26: Jakobsbrev 3

1 I skal ikke være mange om at blive Lærere, mine Brødre, for I ved nok, at saa faar vi en strengere Dom?

2 For vi fejler allesammen i saa meget. Er der en Mand, der ikke fejler i Ord, saa er han fuldkommen og i Stand til at holde ogsaa hele sit Legeme i Tømme.

3 Naar vi giver Hestene deres Bidsler i Munden, for at de skal lystre os, saa vender vi ogsaa hele deres Legeme.

4 Se til Skibene ogsaa, saa store som de er og drevne frem af stærk Blæst, de vendes af et usseligt Ror derhen, hvor Styrmanden har bestemt, at han vil hen.

5 Saadan er Tungen ogsaa kun et lille Lem, men stor paa det. Se hvor lille en Brand og hvor stor den Skov, som den kan sætte Ild paa.

6 Tungen er Ild. Blandt vore Lemmer sidder Tungen som den falske Verden og sætter sine urene Mærker paa hele Legemet, ja sætter hele Tilværelsens Hjul i Brand, selv sat i Brand af Helvede.

7 For alt, hvad der er af Naturliv i firføddede Dyr, Fugle, Krybdyr og Fiske lader sig tvinge og er undertvunget af Menneskenaturen.

8 Men Tungen er der blandt alle Mennesker ingen, der har det i sin Magt at kue, et ustandseligt Onde, fuld af dødbringende Gift.

9 Med den velsigner vi Herren og Faderen, og med den forbander vi de Mennesker, der er skabte i Guds Billede.

10 Af den samme Mund udgaar Velsignelse og Forbandelse. Det er ikke sømmeligt mine Brødre, at det gaar saadan til.

11 Springer vel Kilden af et og samme Væld med sødt og surt?

12 Kan vel, mine Brødre, et Figentræ bære Oliven eller en Vinranke Figen? En salt Kilde giver hellevikke fersk Vand.

13 Er nogen af jer vis og forstandig, saa lad ham af sin gode Livsførelse vise, at Visdom har gjort hans Gerninger sagtmodige.

14 Men har I Hjertet fuldt af arg Misundelse og Rænkespind, saa skal I ikke rose jer tvertimod Sandheden og lyve.

15 Den Visdom er ikke kommen ovenfra, men jordisk, aandløs, af Troldeart.

16 For hvor der er Misundelse og Rænkespind, der er Forvirring og alslags Uvæsen.

17 Den Visdom derimod, som er ovenfra, er først ren, dernæst fredsommelig, mild, føjelig, fuld af Medfølelse og andre gode Frugter, upartisk og uden Skrømt.

18 Men den Sæd, hvoraf Retten gror, saas i Fred for dem, som holder Fred.

Læs resten af Jakobsbrev

Kapitel 1/Kapitel 2/Kapitel 3/Kapitel 4/Kapitel 5/

DNPS26

Læs resten af oversættelsen

Matthæusevangeliet / Markusevangeliet / Lukasevangeliet / Johannesevangeliet / Apostlens Gerninger / Romerbrevet / Første Korintherbrev / Andet Korintherbrev / Galaterbrevet / Efeserbrevet / Filipperbrevet / Kolossenserbrevet / Første Thessalonikerbrev / Andet Thessalonikerbrev / Første Timotheusbrev / Andet Timotheusbrev / Titusbrevet / Filemonbrevet/ Hebræerbrevet / Jakobsbrevet / Første Petersbrev / Andet Petersbrev / Første Johannesbrev/Andet Johannesbrev / Tredje Johannesbrev / Judasbrevet / Johannes’ Åbenbaring

Lignende indlæg:

  • DNPS26: Jakobsbrev 11 Hilsen fra Jakob, Guds og Herre Jesus Kristus' Tjener til de tolv Stammer i Adspredelsen. 2 Agt det for idel Glæde, mine Brødre, naar Prøvelser af saa mange Slags møder jer fra alle […]
  • DNPS26: Jakobsbrev 21 Mine Brødre, I maa ikke mænge Troen paa vor Herre Jesus Kristus i al hans Højhed med Personsanseelse. 2 For naar der kommer en ind i jeres Forsamling, en Mand med Guldring i fine […]
  • DNPS26: Jakobsbrev 41 Hvoraf kommer det, at der kriges og holdes Ufred hos jer? Mon ikke af de Lyster, som holder Striden staaende i jeres Lemmer? 2 I higer og har ingenting. I myrder og misunder, men kan […]
  • DNPS26: Jakobsbrev 51 Og saa I rige: Græd og klag jer for de Ulykker, der, kommer over jer, 2 Jeres Rigdom raadner op, og jeres Klæder bliver mølædte. 3 Jeres Guld og Sølv bliver irret, og at det […]
Tagged with:    

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development