En let redigeret svar til en ateist

ath

facebook - Eskild2Jeg fik disse fire spørgsmål til de troende fra en ateist’, hvis initialer er NL. De fire spørgsmål er som følger:

  1. Er der en Gud og en himmel?
  2. Er der en djævel og et helvede?
  3. Kommer Jesus igen, og bliver der dom?
  4. Kommer der en ny himmel og en ny jord.

Jeg forstår, at du har spurgt mange om svar i din kirke, men ikke fået det. Som en kristen vil jeg give dig et svar ud fra det, der står i bibelen, som jeg tror, er en rettesnor for liv og lære. Helt kort er svarene et ja til alle spørgsmål, og er da også en del af kirkens tro og bekendelsesgrundlag. Dette kan intet menneske bevise, men må modtages i tro. Bibelen siger, at hver den som søger Ham (Gud) skal finde Ham. Og Han giver os det ultimative svar på, hvordan det åndelige univers ser ud, og hvordan et menneske kan blive frelst ved Jesus Kristus, og derved blive reddet fra djævelen og fortabelsen. Forudsætningen for at tro er altså Gud, som vil åbenbare sig, hvis vi søger Ham. Faktisk har Gud også lovet, at han vil gøre det, hvis du kommer til ham. Det betyder, at selv ateister ikke har nogen undskyldning for ikke at tro, for det er ikke alene Gud, som vil åbenbare sandheden i deres (og dit) hjerte, men naturen, skabelsen, universet osv. vidner også om hans eksistens (Rom. 1:19-20). Med dette udgangspunkt vil jeg prøve at give et svar på ovenstående spørgsmål:

Er der en Gud og en himmel?

Der er en Gud og en himmel, fordi vi er skabt af Ham, og står til ansvar overfor Ham. Menneskets største problem med, at vi er skabt af Gud er i øvrigt ikke selve skabelsen, men at vi så må erkende og tage stilling til Gud. Der er mange, som mener, at udviklingslæren modbeviser skabelsen, men den er opbygget på så mange hypoteser (Darwin kaldte dem for antagelser i ’Arternes oprindelse’, som i virkeligheden er umuligheder for udvikling), at flere og flere videnskabsfolk tager et opgør med Darwinismen for at opbygge nye teorier, bl.a. er skabelsestroen ved at få større fodfæste igen.

Kan man bevise, at Gud er levende og nærværende? Hvis du fx vil ulejlige dig med at undersøge Bibelens pålidelighed (når evigheden står på spil – så er det vel det værd?), så vil du hurtigt kunne undre dig over de mange profetier, som Gud har givet os om fremtiden. Hvis du så sammenligner det, som Bibelen forudsiger med det, som historisk er sket siden (opfyldt), bliver man forbavset og forundret over, at Bibelen kan være så nøjagtig i alt det, som kan undersøges og kontrolleres. F.eks. har mange gennem tiden prøvet at lave en sandsynlighedsberegning af meget af det, som er forudsagt, og som nøjagtig er blevet opfyldt 100’er eller 1000’er af år senere.

Eller, hvis vi alene tager udgangspunkt i skabelsen, så har Fred Hoyle, som bl.a. var hovedmanden bag ‘Big-bang teorien’, siden skrevet mange banebrydende artikler. Der står om ham, at han begyndte sin forskerkarriere som ateist, men endte med at blive den nok skarpeste kritiker af darwinismen gennem tiderne. Jeg skal ikke gengive den grundige redegørelse, som han giver herfor, men vil nøjes med at citere hovedårsagen til, at han siger, at han ikke længere kan stå inde for det, han tidligere var så overbevist om. Han skriver:

“Naturlovene kan ikke begrunde livets oprindelse, og darwinismen naturlige udvalg kan heller ikke forklare dets udvikling. Desuden er fossilfundene yders mangelfulde og ‘lækker som en si’, fra bladet Orego, april 2014, s. 26.

Hoyles skriver videre, at beregninger af sandsynligheden for, at et liv kan opstå spontant viste sig at være så lille som et tal med 40000 nuller efter decimalkomma (10-40000). Dette er et tal, som er så lille, at der er temmelig umulig at forstå. Til en sammenligning er det omtrent lig sandsynligheden for at få 6-taller (hver gang) i 50000 kast ved en almindelig terning..”. Alle ved, det er umuligt. Og sådan er det med alle beregninger og sandsynlighedsberegninger: Ud fra disse er det nemlig aldeles umuligt at afvise eller afskrive Guds eksistens.

Hvis du alligevel vælger at afviser Gud, fordi det er det letteste, eller fordi du er vant til at gøre det, så vil du faktisk løbe ind i et stort troværdighedsproblem.

Er der en djævel og et helvede?

Ja, der er en djævel og et helvede. Ligesom vi bekender og tror på én Gud og en himmel, således tror vi også, at der er en djævel og et helvede. Ingen er vist i tvivl om ondskaben i verden, men vor ’oplyste’ verden vil helst ikke tro på en personificeret ondskab som årsag til menneskehedens synd og oprør mod Gud, som adskiller os fra Ham (for evigt, hvis vi ikke vender os til Jesus, som kom for at frelse os). Man kan le af det og man kan vælge at kalde det overtro, men det ændrer intet ved, at det er det, som Gud har åbenbaret. Bibelen taler utvetydigt om livets to veje: Den ene er smal og fører til himlen, og den anden er bred, og fører til fortabelse. Du er måske blandt dem, som mener, at hvis Gud findes, så vil han da ikke sende nogen i fortabelse. Men ifølge bibelen vil der komme en dag, hvor Gud vil dømme verden, som vi kommer frem til, når vi ser på dit næste spørgsmål.

Kommer Jesus igen, og bliver der dom?

Ja, Jesus kommer igen som frelser og dommer, som han har sagt det i sit ord. Hvordan kan vi vide det? Det er en historisk kendsgerning, at Jesus har levet, at der er mange pålidelige vidner, som har været øjenvidner til, at han er opstået fra de døde. I dag er der millioner, som har oplevet ham som en levende virkelighed. De har modtaget Guds Ånd i deres hjerter, som har overbevist dem om, at Jesu død, opstandelse, himmelfart og genkomst er 100% troværdig. For Gud ønsker netop, at vi ved at erkende Bibelens pålidelighed (se. pt. 1) må indse, at det, der står om Jesu genkomst som frelser og dommer, ligesom alt andet, der står skrevet, selvfølgelig også vil gå i opfyldelse. Det du mangler, er altså Helligånden til at overbevise dig, og som du får ved at søge Gud af hele dit hjerte. Uden hans åbenbaring af sandheden vil alverdens beviser ikke gavne noget. Jo, det kan godt være, at du kommer til en intellektuel tro på, at det må hænge sådan sammen, at Gud er en skabende og opretholdende Gud, men det frelser dig ikke. Du må ganske enkelt tage imod ordet, som siger: “Thi således elskede Gud verden, at han sendte sin Søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have et evigt liv”, Joh 3:16.

Kommer der en ny himmel og en ny jord.

Og hermed er vi kommet til det sidste spørgsmål, du stiller. Og ja, der kommer en ny himmel og en ny jord (Åb. 21). De fleste vil nok erkende, at mennesker har pillet, rodet og ødelagt så meget på vor jord, at den trænger til at blive renset og fornyet. Og det er netop det, der menes med ’ny’. Når der står, at ’den første himmel og jord er forsvundet’, (på engelsk: ’past away’), så betyder ordet, som står i den græske grundtekst ’parerchomai’ at ’skifte fra en tilstand til en anden’. I bibelen bliver ordet ’ny’ brugt på samme måde som dem, som kommer til tro på Jesus, og den forvandling, der sker i menneskers hjerter, når dette sker, gør, at vi ifølge bibelen bliver ’ny skabning’. Det er i den betydning, bibelen taler om den nye himmel og den nye jord, Der kommer altså en dag, hvor Gud vil forny og forvandle jorden for at rense al synd og urenhed bort fra den. At ordet himmel kommer ind her, betyder formentlig det samme, som når vi i daglig tale taler om himlen. Her tænker vi jo ikke på hele universet, men mere den atmosfæriske og synlige himmel, vi har over os, og som vi også er godt i gang med at forurene. Det bekræftes ved, at det græske ord for himmel er ouranos, ”den synlige himmelhvælving’.

Du skriver (i en notat, jeg ikke har taget med her), at du gerne vil have en debat om emnet med de kristne. Jeg har en mistanke om, at du mener alle dem, som er ’kulturkristne’. Og, hvis du søger svar blandt disse, vil du nok ikke få (ærlige) svar på, hvad bibelen siger, og hvad der er sandt. De vil endda muligvis sige nej til et eller flere af de spørgsmål, du stiller. Jeg går ikke ud fra, at du ønsker debatten for debattens skyld, men forhåbentlig sandheden for sandhedens skyld. Jeg håber derfor, at du virkelig ønsker at kende denne sandhed – nemlig sandheden om Jesus, som kan og ønsker at frelse dig. Jeg vil altså ikke debattere, men vil gerne besvare alle de spørgsmål, du måtte have om det, der står i bibelen om Jesus, vor Frelser, og om vejen til Gud.

Gud velsigne dig

Eskild Skov Særkjær

Lignende indlæg:

  • Messiasprofetier i salmernes bog: Salme 23 En messiansk salme, som beskriver Kristus som hyrden Hør Salmen oplæst her: […]
  • Messiasprofetier i salmernes bog: Salme 22 Hør Salmen oplæst her: (bibliasound) http://www.bibliasound.com/mp3tilupload/bibelen/detgamletestamente/salmernesbog/salmernesbogkap%2022.mp3 Salme 22: En salme om Jesu […]
  • Messiasprofetier i salmernes bog: Salme 21 Hør Salmen oplæst her: (bibliasound) http://www.bibliasound.com/mp3tilupload/bibelen/detgamletestamente/salmernesbog/salmernesbogkap%2021.mp3 Salmen i sin helhed. "Til […]
  • Bibelen under angrebFor mig ser det ud til, at Bibelselskabet med den nye bibel, 'i læsbarhedens navn' bevidst har valgt at nedtone bibelen som Guds ord, for i stedet udgive en mere sekulariseret, humanistisk […]

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development