Andagter

 • 20. januar: Det kvalte ordet
  Posted in: Andagter

  DET KVALTE ORDET Det, som blev sået mellem tidsler, det er ham, der hører ordet, men denne verdens bekymring og rigdommens blændværk kvæler ordet, så det ikke bærer frugt. (Matt 13:22) Vi befinder os i lignelsen om sædemanden. Han går ud og sår kornet og der hvor vi skal have fokus på i dag lander […]

 • 19. januar: Bespotter jeg Helligånden?
  Posted in: Andagter

  BESPOTTER JEG HELLIGÅNDEN? Derfor siger jeg jer: Al synd og bespottelse skal tilgives mennesker, men bespottelsen mod Ånden skal ikke tilgives. (Matt 12:31) Dette vers har været årsag til mange søvnløse nætter og meget usikkerhed i manges liv. Det som har været udslagsgiven er angsten for om jeg har bespottet Ånden. Enten før jeg blev […]

 • 18. januar: Et ordentligt menneske
  Posted in: Andagter

  ET ORDENTLIGT MENNESKE “Da drengene voksede til, blev Esau en dygtig jæger, der holdt til på steppen, mens Jakob var et ordentligt menneske, der boede i telt.” (1Mose 25:27) Nogen gange kan jeg ikke lade være med at stoppe op ved en formulering der er lidt sjov i dens kontekst. I den almindelige danske oversættelse, […]

 • 17. januar: Et arrangeret ægteskab
  Posted in: Andagter

  ET ARRANGERET ÆGTESKAB “De kaldte på Rebekka og spurgte hende, om hun ville rejse med manden, og hun sagde ja.” (1Mose 24:58) På en måde er historien om Rebekka, der bliver hentet, en anti-hollywood-historie. Rebekka bliver ikke bragt til Isak af kærlighed, men af svigerfars slave. Det skriger op imod et samfund hvor følelserne bliver […]

 • 16. januar: Forarget!
  Posted in: Andagter

  FORARGET! “Blinde ser, og lamme går, spedalske bliver rene, og døve hører, og døde står op, og evangeliet forkyndes for fattige. Og salig er den, der ikke forarges på mig.” (Matt 11:5-6) Hvad skal der til for at forarge dig? Ikke bare provokerer en smule, men virkelig forarge – ryste dig i din grundvold over […]

 • 15. januar: En fars kærlighed
  Posted in: Andagter

  EN FARS KÆRLIGHED »Tag Isak, din eneste søn, ham du elsker, og begiv dig til Morija-landet. Dér skal du bringe ham som brændoffer på det bjerg, jeg giver dig besked om.«” (1Mose 22:2) Jeg har mødt mennesker der har kaldt Bibelens Gud for bestialsk, ond og sadistisk, netop på grund af disse vers. Og det […]

 • 14. januar: I mangel af apologetik…
  Posted in: Andagter

  I MANGEL AF APOLOGETIK… “For det er ikke jer, der taler, men det er jeres faders ånd, som taler gennem jer” (Matt 10:20) Det som Jesus udruster disciplene med her, kan man vel godt kalde for en slags forsmag på Helligånden, selvom at de først rigtig fik Helligånden pinsedag. Den måde de skal gå rundt […]

 • 13. januar: Overset af Gud?
  Posted in: Andagter

  OVERSET AF GUD? “Hvor længe vil du dog glemme mig, Herre? Hvor længe vil du skjule dit ansigt for mig?” (Sl 13:2) Er der noget du har bedt for i lang tid? Noget du inderligt ønsker må ske, men som bare ikke sker? Sygdom, arbejdsløshed, sorg, skyldfølelse, omvendelse af en ven eller noget helt andet […]

 • 12. januar: Dine synder tilgives dig
  Posted in: Andagter

  DINE SYNDER TILGIVES DIG “Men Lots kone så sig tilbage, og hun blev til en saltstøtte”. (1Mose 19:26) Jeg kan ikke lade være med at blive skuffet hver gang jeg læser historien om Lots kone. Guds engel havde fortalt dem at de ikke skulle kigge tilbage, og alligevel skulle hun lige have et sidste blik […]

 • 11. januar: Herre sig blot et ord…!
  Posted in: Andagter

  HERRE SIG BLOT ET ORD…! Sig blot et ord, så vil min tjener blive helbredt (Matt. 8:8b) Disse ord er udtalt af officeren i Kapernaum (i gamle oversættelse blev han kaldt for høvedsmanden). Denne romerske officer er kommet til Jesus her i Kapernaum, fordi han har hørt om ham. Han er ikke jøde, det synes […]

 • 10. januar: Hvor er du, Gud?
  Posted in: Andagter

  HVOR ER DU, GUD? Hvorfor står du så langt borte, Herre? Hvorfor skjuler du dig i trange tider? (Salme 10:1) I denne salme er der ikke angivet en forfatter, men det kan sagtens være David, der er forfatteren. I hvert fald svarer indholdet i salmen godt til, hvad David har på hjerte i mange af […]

 • 9. januar: Bærer du frugt i dit liv?
  Posted in: Andagter

  BÆRER DU FRUGT I DIT LIV? Ethvert træ, som ikke bærer god frugt, hugges om og kommer i ilden (Matt 7:19) Her i bjergprædiken kommer Jesus med noget, der ser ud til at være en stærk advarsel, ja nærmest en trussel. Ethvert træ som ikke bærer frugt, altså enhver som ikke bærer frugt, går fortabt […]

 • 8. januar: Abraham – Troens fader
  Posted in: Andagter

  ABRAHAM – TROENS FADER Abraham troede Herren og Han regnede ham det til retfærdighed. (1Mose 15:6) Hvis jeg skulle udpege et vers i hele det gamle testamente, jeg synes har størst betydning, tror jeg at det ville blive dette vers. 1. Mosebog 15, vers 6. Her har vi det grundlæggende princip for, hvad et er, […]

 • 7. januar: Velsignelsen ved at kunne tilgive andre
  Posted in: Andagter

  VELSIGNELSEN VED AT KUNNE TILGIVE ANDRE Men tilgiver I ikke mennesker deres overtrædelser, vil jeres fader heller ikke tilgive jeres overtrædelser (Matt 6:14b) Denne tekst står som en tilføjelse til Fadervor, den bøn Jesus selv har lært os at bede. Da det første gang rigtigt gik op for mig, hvad der egentligt står her, blev […]

 • 6. januar: Vær en velsignelse
  Posted in: Andagter

  VÆR EN VELSIGNELSE Jeg vil gøre dit navn stort og du skal være en velsignelse (1Mose 12:3) Det sagde Gud til Abram, da han kaldte ham her første gang. Med Guds kaldelse af Abram (som senere kom til at hedde Abraham) begynder et nyt hovedafsnit i bibelen og et nyt afsnit i menneskeslægtens historie. Og […]

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development