Andagter

 • 4. februar: Hovedhjørnestenen
  Posted in: Andagter

  HOVEDHJØRNESTENEN Jesus sagde til dem: «Har I aldrig læst i Skrifterne: Den sten, bygmestrene vragede, er blevet hovedhjørnesten. Det er Herrens eget værk, det er underfuldt for vore øjne? (Matt 21:42) Har du nogensinde tænkt på hvad det her vers betyder? Hvad mener Jesus med det han siger her? Hvem er stenen, hvem er bygmestrene, […]

 • 3. februar: Judas ansvar
  Posted in: Andagter

  JUDAS ANSVAR Jeg står inde for ham; du kan kræve mig til regnskab for ham.(1Mose 43:9) Der er en linje i Bibelen, og et forbillede på Jesus, som ikke bliver fulgt så ofte. Mange har hørt at Jesus var af Davids hus og slægt, det hører vi jo i juleevangeliet. Hvis vi så går lidt […]

 • 2. februar: Herre, Davids søn
  Posted in: Andagter

  HERRE, DAVIDS SØN Skaren truede ad dem for at få dem til at tie stille; men de råbte bare endnu højere: »Forbarm dig over os, Herre, Davids søn!« (Matt 20:31) Salmen ”Amazing Grace” har en fantastisk sætning. ”I … was blind, but now I see.” Endnu mere fantastisk bliver sætningen når man finder ud af […]

 • 1. februar: Og du tilgav
  Posted in: Andagter

  OG DU TILGAV Min synd bekendte jeg for dig, og jeg skjulte ikke min skyld. Jeg sagde: Jeg vil bekende mine overtrædelser for Herren, og du tilgav min syndeskyld. Sela (Sl 32:5) Kong David kommer i Salme 32 med et livsgivende vidnesbyrd. David var plaget af sin egen synd og naget af sin egen samvittighed […]

 • 31. januar: Hvem kan så blive frelst?
  Posted in: Andagter

  HVEM KAN SÅ BLIVE FRELST? Da disciplene hørte det, blev de meget forfærdede og sagde: »Hvem kan så blive frelst?« (Matt 19:25) Jesus møder en rig ung mand, der gerne vil have Jesus til at fortælle ham, hvordan han kan få det evige liv. Jesus starter med at svare: ”hold budene” og specificerer: ”Du må […]

 • 30. januar: Gråd og Glæde
  Posted in: Andagter

  GRÅD OG GLÆDE For hans vrede varer et øjeblik, hans nåde hele livet; om aftenen slår gråden sig ned, om morgenen er der jubel. (Sl 30:6) I dagens moderne kristendom hedder det nok så frejdigt: alt er fryd og gammen. Som de falske profeter på Jeremias tid bildte Guds folk ind, at alt var godt, […]

 • 29. januar: Tilgivelsens Rige
  Posted in: Andagter

  TILGIVELSENS RIGE Så fik den tjeners herre medynk med ham og lod ham gå og eftergav ham gælden. (Matt 18:27) Jesus lære os gennem lignelsen om den gældbundne tjener (Matt 18:23-35) at vi mennesker må tilgive, som vi selv er blevet tilgivet af Gud. Om denne sandhed er Corrie Ten Boom et opmuntrende vidnesbyrd. Corrie […]

 • 28. januar: Hvordan lever et Guds barn?
  Posted in: Andagter

  HVORDAN LEVER ET GUDS BARN? .. Sandelig siger jeg jer: Hvis I ikke vender om og bliver som børn, kommer I slet ikke ind i Himmeriget. (Matt 18:3) Vi må blive som børn for at komme i Himmeriget, siger Jesus. Vi bliver ene og alene Guds børn i troen på Jesus Kristus, spørgsmålet er så, […]

 • 27. januar: Kun ét ønsker jeg
  Posted in: Andagter

  KUN ÉT ØNSKER JEG Kun ét ønsker jeg fra Herren, kun det længes jeg efter: At bo i Herrens hus, så længe jeg lever, så jeg kan fryde mig over Herrens herlighed og søge svar fra ham i hans tempel. (Sl 27:4) Vi har alle ønsker til Gud. En dag kom Jakob og Johannes, Zebedæussønnerne […]

 • 26. januar: Gud åbenbarer sig
  Posted in: Andagter

  GUD ÅBENBARER SIG Og Jesus sagde til ham: »Salig er du, Simon, Jonas’ søn, for det har kød og blod ikke åbenbaret dig, men min fader i himlene. (Matt 16:17) Jesus og disciplene var kommet til området nær Cæsarea Filippi, og her stiller Jesus et afgørende spørgsmål: »Hvem siger folk, at Menneskesønnen er?« Dengang som […]

 • 24. januar: Det er hjertet som er problemet
  Posted in: Andagter

  DET ER HJERTET SOM ER PROBLEMET Thi fra hjertet udgår onde tanker, mord, ægteskabsbrud, utugt, tyveri, falsk vidnesbyrd og bespottelser.(Matt 15:19) Jesus har netop været igennem en større diskussion med farisæerne og de skriftkloge. Det handlede om at undgå at blive uren. De gamle traditioner/ overleveringerne fortalte, at man skulle vaske hænder inden man spiste, […]

 • 23. januar: Hvorfor gik han ud af båden?
  Posted in: Andagter

  HVORFOR GIK HAN UD AF BÅDEN? Han sagde: »Kom!« Peter trådte ud af båden og gik på vandet hen til Jesus.(Matt 14:29) Dette er en af de fantastiske fortællinger i vores Bibel, som handler om tro på Jesu Ord. Man kan godt undre sig over, at Peter tager skridtet ud på vandet. Vi hører jo […]

 • 22. januar: Tro er, at give alt i Jesu hænder
  Posted in: Andagter

  TRO ER, AT GIVE ALT I JESU HÆNDER De sagde til ham: »Vi har kun fem brød og to fisk her.« Han sagde: »Giv mig dem!« (Matt 14:17-18) Vores tekst beretter om, at de befinder sig et ødested. Ca. 5.000 mand. Hen mod aften opstår der et problem idet der ingen mad er. Disciplene forligger […]

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development