Andagter

 • 1. December: Herre hjælp os
  Posted in: Andagter

  HERRE HJÆLP OS Da de forlod den lige vej, fór de vild og slog ind på samme vej som Bileam, Bosors søn, der kastede sin kærlighed på uretmæssig vinding (2Pet 2:15). 2 Petersbrev kapitel 2 taler om ”falske profeter og lærere med ødelæggende vranglærdomme” (2Pet 2:1). Vranglære er noget ganske alvorligt, det ødelægger nemlig Guds […]

 • 30. November: Guds dyrebare løfter
  Posted in: Andagter

  GUDS DYREBARE LØFTER Nåde og fred være med jer i stadig rigere mål i erkendelsen af Gud og Jesus, vor Herre (2Pet 1:2) Nåde er vel noget, man har fundet, eller ikke har fundet? Fred er vel noget, man har, eller ikke har? Åbenbart ikke ifølge Simon Peter? Han ønsker, at ’nåde og fred må […]

 • 29. November: Blomstre som en rosengård
  Posted in: Andagter

  BLOMSTRE SOM EN ROSENGÅRD Ørkenen og det tørre land skal glæde sig, ødemarken skal juble og blomstre (Es 35:1). Esajas kapitel 35 handler om den fremtid, som Gud har lovet Israels land og folk i Messias tiden. Da skal landet ”blomstre som rosen, juble med stor fryd”. Da skal blindes øjne åbnes og døves ører […]

 • 28. November: Peters bede og handlingsplan
  Posted in: Andagter

  PETERS BEDE OG HANDLINGSPLAN Men alle tings ende er nær. Vær derfor besindige og årvågne, så I kan bede; (1Pet 4:7) Bibelen kalder tiden mellem Jesu første og andet komme for de sidste tider, og apostlen Peter nævner her, at ’alle tings ende er nær’. Hvordan skal vi forholde os til det? Peter siger, vi […]

 • 27. November: Retfærdighedens sejrskrans
  Posted in: Andagter

  RETFÆRDIGHEDENS SEJRSKRANS På den dag skal han stå på Oliebjerget, som ligger øst for Jerusalem. Oliebjerget skal spaltes i to dele fra øst til vest, så der dannes en meget stor dal. Den ene halvdel af bjerget skal rykke mod nord, den anden mod syd (Zak 14:4). Sidste gang apostlene så Jesus, var de samlet […]

 • 26. November: Den levende sten
  Posted in: Andagter

  DEN LEVENDE STEN Kom til ham, den levende sten, som blev vraget af mennesker, men er udsøgt og kostbar for Gud (1Pet 2:4). Når livet viser sit grimme ansigt, når stormen rejser sig mod dig, når fjenderne skråler, når sygdom har fået sit grimme tag i dig, når din synd afholder dig fra fælleskab med […]

 • 25. November: Løfterne kan ikke svige
  Posted in: Andagter

  LØFTERNE KAN IKKE SVIGE  men over Davids hus og Jerusalems indbyggere vil jeg udgyde nådens og bønnens ånd, og de skal se hen til mig, ham de har gennemboret. De skal holde dødsklage over ham, ligesom man klager over sin eneste søn, og holde bitter sorg over ham, ligesom man sørger over sin førstefødte (Zak […]

 • 24. November: Bøn og helbredelse
  Posted in: Andagter

  BØN OG HELBREDELSE Bekend derfor jeres synder for hinanden, og bed for hinanden om, at I må blive helbredt. En retfærdigs bøn formår meget, stærk som den er. (Jak 5:16) Dette vers sår i forlængelse af ”de ældste sygesalving” Jeg kender personlig en der er blevet helbredt fra en dødelig sygdom på denne måde, ved […]

 • 23. November: Ydmyghed og ophøjelse
  Posted in: Andagter

  YDMYGHED OG OPHØJELSE Ydmyg jer for Herren, så vil han ophøje jer (Jak 4:10). Ydmyghed er en dyd, der stort set er forsvundet fra den vestlige verden i dag. Nu handler det mere om at ophøje sig selv, tale sig selv op og vise sig frem. Som kristne tilbeder vi den højt ophøjede Gud, der […]

 • 22. November: Bogstavelig opfyldelse
  Posted in: Andagter

  BOGSTAVELIG OPFYLDELSE Bryd ud i jubel, Zions datter, råb af fryd, Jerusalems datter! Se, din konge kommer til dig, retfærdig og sejrrig, sagtmodig, ridende på et æsel, på en æselhoppes føl (Zak 9:9). Dagens vers gik i opfyldelse palmesøndag, da Jesus red ind i Jerusalem på æslet, under folkeskarernes råb: ”Hosianna! Velsignet være han, som […]

 • 21. November: Vintræet og grenene
  Posted in: Andagter

  VINTRÆET OG GRENENE For en tro uden gerninger er lige så død som et legeme uden åndedræt (Jak 2:26). Mange kristne har et anstrengt forhold til det der med gerninger. Vi ved jo, vi er frelst af nåde og tro, derfor må vi jo passe på ikke at blive bundet af loven. Gerninger og loven […]

 • 20. November: Livets vand
  Posted in: Andagter

  LIVETS VAND I skal øse vand med glæde af frelsens kilder (Es 12:3). På Jesu tid blev der hver dag under løvhyttefesten båret en krukke med vand op fra Siloadammen til templet. Krukken blev stillet på afsatsen foran alteret ved siden af to fade af sølv. Det ene fad indeholdt drikofferet med vin, og det […]

 • 19. November: Glædelig (For)jul
  Posted in: Andagter

  GLÆDELIG (FOR)JUL For et barn er født os, en søn er givet os, og herredømmet skal ligge på hans skuldre. Man skal kalde ham Underfuld Rådgiver, Vældig Gud, Evigheds Fader, Freds Fyrste (Es 9:6). Dagens vers er kendt og elsket og ofte brugt særlig ved juletid, men hvad får vi egentlig at vide om barnet […]

 • 18. November: Der er liv i et blik
  Posted in: Andagter

  DER ER LIV I ET BLIK Hold jer ham for øje, som fandt sig i en sådan modstand fra syndere, for at I ikke skal blive trætte og miste modet (Heb 12:3). Hvor er det let at miste modet i denne syndens og dødens verden. Modløsheden kan helt lamme os i vores tjeneste og i […]

 • 17. November: Ved Ordet og Ånden
  Posted in: Andagter

  VED ORDET OG ÅNDEN Da sagde han: Dette er Herrens ord til Zerubbabel: Ikke ved magt, og ikke ved styrke, men ved min ånd, siger Hærskarers Herre! (Zak 4:6) Herrens ord til Zerubbabel: Ikke ved magt, og ikke ved styrke, men ved min ånd, siger Hærskarers Herre! Sådan er det. Den såkaldte kirke har prøvet, […]

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development