Andagter

 • 1. November: Hverdagens vigtigste kamp
  Posted in: Andagter

  HVERDAGENS VIGTIGSTE KAMP Jeg har stridt den gode strid, fuldført løbet og bevaret troen (2Tim 4:7) Da jeg var ung, havde jeg en plakat, hvor der med store bogstaver stod: Grib det evige liv (1Tim 6:12). Den hang på ydersiden af døren til mit kollegieværelse, for at minde om at hver dag er en kamp […]

 • 31. Oktober: Forret og hovedret
  Posted in: Andagter

  FORRET OG HOVEDRET Jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer, siger Herren, planer om lykke, ikke om ulykke, om at give jer en fremtid og et håb (Jer 29:11) Der var en gammel dame, der lå for døden, som havde det sidste ønske, at der blev lagt en kniv og gaffel i kisten, […]

 • 30. Oktober: Nådens kraft
  Posted in: Andagter

  NÅDENS KRAFT Og du, mit barn, vær stærk ved nåden i Kristus Jesus! (2Tim 2:1) Det var magtpåliggende for Paulus, at Timotheus var en trofast formidler af evangeliet. Men han forudså, at den unge mand ville møde store problemer og voldsom modstand, som han nævner i begyndelsen af kapitel 3. Timotheus må være indstillet på […]

 • 29. Oktober: Guds længsel efter at frelse
  Posted in: Andagter

  GUDS LÆNGSEL EFTER AT FRELSE Han frelste os og kaldte os med en hellig kaldelse, ikke på grund af vore gerninger, men efter egen beslutning og af den nåde, som var givet os i Kristus Jesus for evige tider siden (2Tim 1:9) I de andre bibeltekster til i dag møder vi ordet om, at Gud […]

 • 28. Oktober: Troens skatkammer
  Posted in: Andagter

  TROENS SKATKAMMER I min nød råbte jeg til Herren, og han svarede mig; fra dødsrigets dyb råbte jeg om hjælp, og du hørte mig (Jon 2:3) Jonas’ bøn er stykket sammen af flere ord fra Salmernes Bog. Dette vidner ikke alene om den fortrolighed, som han havde til de gamle salmer, men også om den […]

 • 27. Oktober: Fornuften eller Guds ord
  Posted in: Andagter

  FORNUFTEN ELLER GUDS ORD Men Jonas ville flygte til Tarshish, bort fra Herren (Jon 1:3) Jonas fik en anderledes opgave end de andre profeter, og han handlede anderledes end dem. Hvor de skulle advare Guds folk, skulle han advare hedningerne. Hvor de lod sig sende, flygtede han. Men han havde en god begrundelse for ikke […]

 • 26. Oktober: Kan Gud overtale mig?
  Posted in: Andagter

  KAN GUD OVERTALE MIG? Du lokkede mig, Herre, og jeg lod mig lokke, du var mig for stærk, og du vandt. Dagen lang er jeg til latter, alle spotter mig (Jer 20:7) I slutningen af vort kapitel forbander Jeremias den dag, han blev født. Det er udtryk for den dybeste fortvivlelse. Jeremias’ fortvivlelse var, at […]

 • 25. Oktober: Tilsynsmand?
  Posted in: Andagter

  TILSYNSMAND? Hvis nogen ønsker at blive tilsynsmand, er det et vigtigt arbejde, han tragter efter. (1Tim 3:1) Mon ikke de fleste af os godt ved, at det er vigtigt med gode og dygtige ledere? Det er i hvert fald ofte noget, der kan høres talt om ved f.eks ansættelse af nye præster. Vi lægger ofte […]

 • 24. Oktober: Et roligt og stille liv
  Posted in: Andagter

  ET ROLIGT OG STILLE LIV bed for konger og for alle i høje stillinger, så vi kan leve et roligt og stille liv, i al gudfrygtighed og agtværdighed. (1Tim 2:2) I en gammel julekalender lyder en strofe fra en sang: ”Jeg vil ha’ gang i den – sang i den – mere ramasjang og tju […]

 • 23. Oktober: Lev sundt
  Posted in: Andagter

  LEV SUNDT Da jeg rejste til Makedonien, bad jeg dig blive i Efesos, for at du skulle påbyde visse folk, at de ikke må føre vranglære (1Tim 1:3) Jeg møder ofte kristne, som opgivende løfter skuldrene, når der bliver spurgt ind til, om noget er i uoverensstemmelse med skriften. Indrømmet, det er ikke altid enkelt. […]

 • 22. Oktober: Udholdenhed
  Posted in: Andagter

  UDHOLDENHED Herren lede jeres hjerte til Guds kærlighed og til Kristi udholdenhed! (2Thess 3:5) At leve som kristen, er ikke altid enkelt. Det går ikke altid som smurt. Måske kender du det. Du møde mennesker, som er uelskværdige. Mennesker, der sårer dig, svigter dig, lyver om dig o.s.v. Kan også være, du møder mennesker, som […]

 • 21. Oktober: Stol på Jesus
  Posted in: Andagter

  STOL PÅ JESUS lad jer ikke straks bringe ud af fatning eller skræmme, hverken af en profeti eller af et ord eller af et brev, der skulle være fra os, om at Herrens dag er lige forestående. (2Thess 2:2) Jeg havde en drøm i nat. Jeg drømte, at verdens undergang tog sin begyndelse, og at […]

 • 20. Oktober: Til Guds ære
  Posted in: Andagter

  TIL GUDS ÆRE at vor Herre Jesu navn må blive herliggjort i jer, og I i ham, ved vor Guds og Herren Jesu Kristi nåde. (2Thess 1:12) Dette ord, kan vi meget let få vendt på hovedet. Vi tænker tit og ofte på vores egen ære, og kan være frygtelig bange for, at nogen tager […]

 • 19. Oktober: Til tiden
  Posted in: Andagter

  TIL TIDEN Om tider og timer har I ikke brug for, brødre, at der skrives til jer. (1Thess 5:1) Det har været forskelligt op gennem tiden, hvor meget kristne har været optaget af tid og timer, forstået på den måde, at der har været spekuleret i, hvor nært forestående Jesu genkomst er. Det var unødvendigt, […]

 • 18. Oktober: Velkommen hjem
  Posted in: Andagter

  VELKOMMEN HJEM Hvis du vender om, Israel, siger Herren, skal du vende om til mig. Hvis du fjerner dine ækle guder fra mig, skal du ikke være hjemløs (Jer 4:1). Det første, du må lægge mærke til, er dette ’hvis’. Her er ingen tvang, og her er ingen ’uimodståelig nåde’ eller andre teologiske krumspring. Her […]

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development