Andagter

 • 16. November: Lysende rene linnedklæder
  Posted in: Andagter

  LYSENDE RENE LINNEDKLÆDER Josva stod foran englen med snavsede klæder på (Zak 3:3). Der findes to sæt klæder, det er et tema, der som en rød tråd går gennem hele bibelen. Disse to sæt klæder er henholdsvis menneskets retfærdighed og Guds retfærdighed. Allerede umiddelbart efter syndefaldet står der om vores første forældre Adam og Eva: […]

 • 15. November: En ny, levende vej
  Posted in: Andagter

  EN NY, LEVENDE VEJ Brødre, ved Jesu blod har vi altså frimodighed til at gå ind i helligdommen ad den nye, levende vej, som han har åbnet for os gennem forhænget, det vil sige ved sit jordiske legeme (Heb 10:19-20) Vi har i dette afsnit af hebræerbrevet den tredje alvorlige advarsel her i brevet imod […]

 • 14. November: Herrens engel
  Posted in: Andagter

  HERRENS ENGEL Råb også: Dette siger Hærskarers Herre: På ny skal alt godt strømme i mine byer, på ny trøster Herren Zion, på ny udvælger han Jerusalem. (Zak 1:17) Afsnittet kapitel 1:7 til 6:18 hos profeten Zakarias indeholder en række på 8 natlige visioner angående Israels fremtid, som afsluttes med en symbolsk kroning af ypperstepræsten […]

 • 13. November: Det alvorlige er
  Posted in: Andagter

  DET ALVORLIGE ER Jeg vil få alle folkene til at skælve, så de kommer med deres skatte; jeg fylder dette hus med herlighed, siger Hærskarers Herre. (Hag 2:7) Haggai var profet for de judæere, som var kommet tilbage til israel efter eksilet i Babylon. Det, som skete i året 538 f. Kr. efter perserkongen Kyros […]

 • 12. November: Frygt ikke, Zion
  Posted in: Andagter

  FRYGT IKKE, ZION På den dag skal det siges til Jerusalem: »Frygt ikke, Zion, lad ikke hænderne synke! (Sef 3:16) Sefanias bog kan opdeles i tre afsnit: 1. en advarsel om dommens dag, som nærmer sig(1:2 – 1:14) 2. et kald til omvendelse (2:1 – 3:8) 3. et løfte om fremtidig velsignelse 3:8 ff.) Mange […]

 • 11. November: På Melkizedeks vis
  Posted in: Andagter

  PÅ MELKIZEDEKS VIS er han blevet det i kraft af en ed fra Gud, der sagde til ham: Herren har svoret og angrer det ikke: Du er præst for evigt, (Heb 7:21) Her i kapitlet præsenteres vi for den mystiske skikkelse Melkizedek. Navnet Melkizedek betyder retfærdighedens konge. Han er Salems konge og salem betyder fred. […]

 • 10. November: Hærskarers Herre er hans navn
  Posted in: Andagter

  HÆRSKARERS HERRE ER HANS NAVN Han, der udfrier dem, er stærk, Hærskarers Herre er hans navn. Han fører selv deres sag; han skaffer jorden ro og får Babylons indbyggere til at skælve. (Jer 50:34) Kapitlerne i Jer 49 og 50 er en samling profetord om hedningefolkene omkring Israel. Ord, som fælder dom over alle hedningefolkene. […]

 • 9. November: Vor sande ypperstepræst
  Posted in: Andagter

  VOR SANDE YPPERSTEPRÆST Skønt han var søn, måtte han lære lydighed af det, han led, (Heb 5:8) Jesus er vores sande ypperstepræst. I starten af Hebr. 5 anføres det, at Jesus er større end ypperstepræsten som vi hører om i gamle testamente. I 4:1-4 hører vi om, hvad det vil sige at være en ypperstepræst: […]

 • 8. November: Se, Glædesbuddet
  Posted in: Andagter

  SE, GLÆDESBUDDET “Se, glædesbuddet, som kundgør fred, skrider frem over bjergene”. (Nah 2:1) I gamle dage var det almindeligt, at der blev sendt et bud med gode eller dårlige nyheder. Når der derfor kom ‘en løber’, som de blev kaldt, stimlede folk sammen for at høre budskabet. Det er dette billede, Nahum bruger for at […]

 • 7. November: Et værn for os
  Posted in: Andagter

  ET VÆRN FOR OS “Herren er god, et værn på trængselens dag; han kender dem, som stoler på ham”. (Nah 1:7) Kapitlet handler om, at Gud er vred på dem, som gør det onde, og går derefter over til at tale om den trængsel, som kommer. Så vidt jeg kan se, er denne trængsel identisk […]

 • 6. November: Han fører min sag
  Posted in: Andagter

  HAN FØRER MIN SAG “Jeg vil spejde efter Herren, jeg bier på min frelses Gud; min Gud vil høre mig”. (Mika 7:7) Af sammenhængen er det tydeligt, at Mika har været ude i en krise, og var faldet. Han siger, at han har syndet, men fortæller ellers ikke nærmere om sin situation, men det er […]

 • 5. November: Et ret hjerteforhold
  Posted in: Andagter

  ET RET HJERTEFORHOLD “Har Herren behag i tusinder af væddere, titusinder af oliestrømme?” (Mika 6:7) Der er mange, der tror, at den gamle pagts troende blev frelst ved at overholde loven, men det er forkert. Gud har nemlig givet dem loven, for at de alle kunne se, at ingen kan stå rene og retfærdige ind […]

 • 4. November: Fredsfyrsten
  Posted in: Andagter

  FREDSFYRSTEN “Betlehem..: Af dig skal der udgå mig én til at være hersker i Israel. Hans udspring er fra fordum, fra evigheds dage”. (Mika 5:1) Her har vi en af de mange kendte profetier om Jesus i GT. Han skal være Israels hersker og konge, og selvom han skal fødes som et menneske i Betlehem, […]

 • 3. November: Den fremtid, der venter
  Posted in: Andagter

  DEN FREMTID, DER VENTER “På hin dag, lyder det fra Herren, samler jeg det, der halter..”. (Mika 4:6) I det forrige kapitel talte Gud om dom over folket, som også kom, fordi han havde sagt det. Israels folk blev spredt over hele verden, og tilsyneladende så alt håbløst ud. Og det gør det sådan set […]

 • 2. November: Gud er kærlighed, ikke?
  Posted in: Andagter

  GUD ER KÆRLIGHED, IKKE? “Er Herren ej i vor midte? Over os kommer intet ondt”. (Mika 3:11) Gud har vist Mika, at folkets gerninger er onde, men landets præster og profeter, som skulle advare dem mod at fare vild, gør det ikke. Tværtimod siger de beroligende til folket: Gud er i vor midte; det er […]

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development