Andagter

 • 16. December: Guds børn
  Posted in: Andagter

  GUDS BØRN “Alle dine børn bliver oplært af Herren, og stor bliver børnenes fred”, (Es. 54:13) I forbindelse profetien i Es. 53 om Jesu lidelse og død for vore synder, såvel som hans opstandelse, nævner teksten også, at ‘når hans sjæl havde fuldbragt et skyldoffer, skulle han se afkom..’, v. 10. Dette afkom er alle […]

 • 15. December: Forudsagt og bevidnet
  Posted in: Andagter

  FORUDSAGT OG BEVIDNET “Han blev såret for vore overtrædelser, knust for vor brødes skyld, os til fred kom straf over ham, vi fik lægedom ved hans sår”, (Es. 53:5) Hele kapitlet handler om Jesus, og er dermed den længste og mest fyldige profeti i GT om Jesu lidelse og død for vore synder, såvel som […]

 • 14. December: Ophøjelse
  Posted in: Andagter

  OPHØJELSE “Se, min tjener (Jesus) får fremgang, han stiger, løftes op og ophøjes såre”, (Es 52:13) Med disse ord begynder profetien om Jesu død for vore synder, som fuldt ud udfolder sig i det næste kapitel. Når Jesus her kaldes Guds tjener, så er det i den samme betydning, som når Markus citerer ham for […]

 • 13. December: Laodikea menigheden
  Posted in: Andagter

  LAODIKEA MENIGHEDEN Og skriv til menighedens engel i Laodikea: »Så siger han, som er Amen, det troværdige og sanddru vidne, Guds skaberværks ophav (Åb 3:14). Laodikea menigheden er den sidste menighed før Herrens genkomst og resten af Åbenbaringsbogen. I modsætning til Efesos, vi hørte om i går, har Jesus intet godt at sige om denne […]

 • 12. December: Efesos menigheden
  Posted in: Andagter

  EFESOS MENIGHEDEN Men jeg har det imod dig, at du har svigtet din første kærlighed (Åb 2:4). Efesos er den første af de syv menigheder, der får en hilsen fra Jesus. Han har meget godt at sige om denne menighed. Han roser den for, at den ikke døjer ondskaben i al dens væsen, og at […]

 • 11. December: Saligprisning
  Posted in: Andagter

  SALIGPRISNING Salig er den, som læser op, og de, som hører profetiens ord og holder fast ved det, der står skrevet i den; for tiden er nær (Åb 1:3). Mange i kirken har det svært med Åbenbaringsbogen, og det kan der være mange grunde til. Den er yderst jødisk i sit sprogbrug. Den er gennem […]

 • 10. December: Kaldede, elskede og bevarede
  Posted in: Andagter

  KALDEDE, ELSKEDE OG BEVAREDE Fra Judas, Jesu Kristi tjener og Jakobs bror. Til de kaldede, som er elsket af Gud Fader og bevaret for Jesus Kristus (Jud 1:1). Judas skriver til de kristne, og i hans indledning gør han opmærksom på tre forhold, der gælder os kristne. For det første: Vi er kaldet. Gud har […]

 • 9. December: Frem for alt
  Posted in: Andagter

  FREM FOR ALT Jeg har ingen større glæde end at høre, at mine børn lever i sandheden (3Joh 1:4). I dette brev skriver den ældste (Johannes) til Gajus, og vi ser i brevet, hvilket hjerte en kristen leder må besidde. Gajus er en af Johannes’ børn, det vil sige, at han er kommet til tro […]

 • 8. December: Hør Herrens Ord!
  Posted in: Andagter

  HØR HERRENS ORD!  Menneske, du skal profetere imod Israels profeter, som selv profeterer, og sige til dem, der profeterer ud af eget hjerte: Hør Herrens ord (Ez 13:2)! Ezekiel skal profetere mod Israels falske profeter. Her er det værd at lægge mærke til, at der syntes at være to typer falske profeter. For det første: […]

 • 7. December: Ved korsets fod
  Posted in: Andagter

  VED KORSETS FOD Du er en Gud, der skjuler dig, Israels Gud er frelser (Es 45:15). I dagens kapitel fra Esajas hører vi om to tilsyneladende modsætninger hos Gud. Han er den, der skjuler sig, og den, der åbenbarer sig. For det første er Israels Gud den skjulte Gud. Han skjuler sig i vrede over […]

 • 6. December: Vækkelsen kommer
  Posted in: Andagter

  VÆKKELSEN KOMMER Vær ikke forfærdede og rædselsslagne! Har jeg ikke fortalt og forkyndt dig det for længst? I er mine vidner: Er der nogen anden Gud end mig? Er der nogen klippe, jeg ikke kender? (Es 44:8) Gud taler i dagens vers og kapitel fra Esajasbogen til Israel. Han giver det løfter og proklamerer fremtidig […]

 • 5. December: Se, Hvilken Kærlighed
  Posted in: Andagter

  SE, HVILKEN KÆRLIGHED Se, hvor stor kærlighed Faderen har vist os, at vi kaldes Guds børn, og vi er det! Derfor kender verden ikke os, fordi den ikke kender ham (1Joh 3:1). Se, hvilken kærlighed Faderen har vist os, uretfærdige og uværdige mennesker. Hvor, siger du måske? Jeg kan ikke se Guds kærlighed i mit […]

 • 4. December: Det er Ham
  Posted in: Andagter

  DET ER HAM Se min tjener, ham støtter jeg, min udvalgte, i ham har jeg fundet velbehag. Jeg lader min ånd komme over ham, og han skal bringe ret til folkene (Es 42:1). Profetierne i Esajas kapitel 42 får sin første opfyldelse i perserkongen Kyros, men her som så mange andre steder i Skriften er […]

 • 3. December: Trofast og retfærdig
  Posted in: Andagter

  TROFAST OG RETFÆRDIG Hvis vi bekender vore synder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vore synder og renser os for al uretfærdighed (1Joh 1:9). Dagens vers er ét af de vers, jeg ofte vender tilbage til, der bestandigt er at finde i mit bønsliv, og som jeg taknemligt klynger mig til. Og […]

 • 2. December: Den hele bibel
  Posted in: Andagter

  DEN HELE BIBEL I skal huske de ord, som tidligere er talt af de hellige profeter, og vor Herre og frelsers bud, som I har fået gennem jeres apostle (2Pet 3:2). Peter minder os i dagens vers om, at vi skal huske på Guds ord – hele Guds ord. Både det gamle testamente, ”som tidligere […]

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development