DNPS26: Johannes’ Åbenbaring 3

1 Og skriv til Sardes-Menighedens Engel: Saa siger han, som har de syv Guds Aander og de syv Stjerner: Jeg kender godt dine Gerninger og ved, du har Navn af at leve, men er dog død.

2 Vaagn op og styrk det, der er tilbage, som ellers maatte dø. For jeg har ikke fundet dine Gerninger fyldestgørende for min Guds Øjne.

3 Saa husk da paa, hvordan det blev dig givet og kom dig for Øre, og pas godt paa det, og fat et andet Sind. Vaager du ikke, saa kommer jeg jo som en Tyv, uden at du ved om den Stund, da jeg overrasker dig, hvad den bærer i sit Skød.

4 Men nogen faa har du i Sardes ved Navn at nævne, som ikke har plettet deres Klæder. Og de skal gaa med mig i hvide Klæder. For det er de værdige til.

5 Den som sejrer – kom saa skal han saadan iføres hvide Klæder, og jeg skal ikke slette hans Navn af Livets Bog, og jeg skal vedkende mig hans Navn for min Fader og for hans Engle.

6 Den som har Øre, høre, hvad Aanden siger Menighederne!

7 Og skriv til FiladeIfia-Menighedens Engel: Saa siger den rette hellige, som har Davidsnøglen, han som lukker op, saa ingen lukker, og lukker, saa ingen lukker op:

8 Jeg kender godt dine Gerninger. Se jeg har givet dig for Øje en Dør, der staar aaben, som ingen mægter at lukke. For din Magt er kun ringe, men du har passet vel paa mit Ord og ikke frasagt dig mit Navn.

9 Se jeg giver nogen af Satans Synagoge, dem som giver sig ud for Jøder og er det ikke, men de lyver – se jeg gør det med dem saadan, at de skal komme og knæle ved dine Fødder og skønne, at jeg har været dig god.

10 Fordi du har passet godt paa det Ord, hvori jeg er og bliver, vil jeg ogsaa føre dig vel forvaret ud af den store Fristelsesstund, som forestaar hele Jorderig til Fristelse tor alle dem, som bor paa Jorden.

11 Jeg kommer snart. Hold fast paa det, du har, for at ingen skal tage din Krans fra dig.

12 Den som sejrer – kom saa skal jeg gøre ham til en Søjle i min Guds Tempel, og udenfor skal han aldrig komme. Og saa skriver jeg paa ham min Guds Navn og min Guds Stads Navn, det nye Jerusalem, der sænker sig ned fra Himlen fra min Gud, og mit eget nye Navn.

13 Den som har Øre, høre, hvad Aanden siger Menighederne!

14 Og skriv til Laodikia-Menighedens Engel: Saa siger „Amen”, det rette trofaste Vidne, Guds Skabnings Førstegrøde:

15 Jeg kender godt dine Gerninger og ved, du er hverken kold eller hed. Var det kun saa vel, at du var enten kold eller hed!

16 Saa lunken som du da er, hverken kold eller hed, maa jeg spy dig ud af min Mund.

17 Fordi du siger: Rig er jeg, og rig er jeg bleven og trænger ikke til noget, og du ved ikke af, at det netop er dig, der er ussel og ynkelig, fattig og blind og nøgen –

18 saa raader jeg dig til at købe hos mig Guld luerødt udgaaet af Ilden for at blive rig og hvide Klæder at hylle dig i og ikke stille din Nøgenheds Skam til Skue, og Salve til at salve dine Øjne med, for at du kan se.

19 Alle dem, jeg holder af, dem holder jeg under Tugt og Tilrettevisning. Saa tag dig da sammen og fat et andet Sind!

20 Se jeg staar for Døren og banker paa. Er der nogen, der hører min Røst og aabner Døren, saa kommer jeg ind til ham og holder Nadver, jeg med ham og han med mig.

21 Den som sejrer – kom saa skal jeg give ham Sæde hos mig paa min Trone, som jeg selv har sejret og sat mig hos min Fader paa hans Trone.

22 Den, som har Øre, høre, hvad Aanden siger Menighederne.

DNPS26Læs resten af Johannes’ Åbenbaring

Kapitel 1/Kapitel 2/Kapitel 3/Kapitel 4/Kapitel 5/Kapitel 6/Kapitel 7/Kapitel 8/Kapitel 9/Kapitel 10/Kapitel 11/Kapitel 12/Kapitel 13/Kapitel 14/Kapitel 15/Kapitel 16/Kapitel 17/Kapitel 18/Kapitel 19/Kapitel 20/Kapitel 21/Kapitel 22/

Læs resten af oversættelsen

Matthæusevangeliet / Markusevangeliet / Lukasevangeliet / Johannesevangeliet / Apostlens Gerninger / Romerbrevet / Første Korintherbrev / Andet Korintherbrev / Galaterbrevet / Efeserbrevet / Filipperbrevet / Kolossenserbrevet / Første Thessalonikerbrev / Andet Thessalonikerbrev / Første Timotheusbrev / Andet Timotheusbrev / Titusbrevet / Filemonbrevet / Hebræerbrevet / Jakobsbrevet / Første Petersbrev / Andet Petersbrev / Første Johannesbrev / Andet Johannesbrev / Tredje Johannesbrev / Judasbrevet / Johannes’ Åbenbaring

Lignende indlæg:

  • DNPS26: Johannes’ Åbenbaring 11 Jesus Kristus' Aabenbaring, som Gud gav ham, for at han skulde vise dem, han har i sin Tjeneste, hvad der maa ske og det snart. Han sendte Bud med sin Engel til sin Tjener Johannes, 2 […]
  • DNPS26: Johannes’ Åbenbaring 21 Skriv til Efesos-Menighedens Engel: San siger han, som holder de syv Stjerner fast i sin højre Haand, han som færdes midt iblandt de syv Stager af Guld! 2 Jeg kender godt dine […]
  • DNPS26: Johannes’ Åbenbaring 41 Næst efter dette saa jeg et Syn: En Dør stod aaben i Himlen, og den samme Røst, jeg først havde hørt som med Basunklang tale med mig, sagde: Kom herop, saa skal jeg vise dig, hvad der […]
  • DNPS26: Johannes’ Åbenbaring 51 Saa, saa jeg i hans højre Haand, som sad paa Tronen, en Bog beskreven indeni og bagpaa, forseglet med syv Segl. 2 Og saa, saa jeg en vældig Engel, som raabte ud med høj Røst: Hvem er […]
Tagged with:    

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development