DNPS26: Johannes’ Åbenbaring 4

1 Næst efter dette saa jeg et Syn: En Dør stod aaben i Himlen, og den samme Røst, jeg først havde hørt som med Basunklang tale med mig, sagde: Kom herop, saa skal jeg vise dig, hvad der maa ske herefter!

2 Straks stædtes jeg i Aand, og se! Der strakte sig en Trone i Himlen, og der sad en henover Tronen,

3 og han, som sad der, var at se som Jaspis og Sardersten, og en Regnbue rundt om Tronen som af Smaragd at se

4 og i Kreds om Tronen fireogtyve Troner og paa de fireogtyve Troner fireogtyve Ældste siddende iførte hvide Klæder og med Kranse af Guld paa deres Hoveder.

5 Og fra Tronen udgaar Lyn og Bulder og Tordenbrag. Og syv Fakler brændte foran Tronen. Det er de syv Guds Aander.

6 Og foran Tronen ret som et Hav saa gennemsigtigt som Krystal. Men midt inde i Tronen og Tronen rundt var der fire Levende fulde af Øjne for og bag.

7 Og den første Levende lignede en Løve, den anden Levende lignede en Okse, den tredje Levende havde Menneskeansigt, og den fjerde Levende lignede en Grib med strakte Vinger.

8 Og de fire Levende havde hver især Vinger udenom og forinden fulde af Øjne. Og aldrig holdt de inde med Dag og Nat at sige: Hellig, hellig, hellig er Herren den alraadende Gud; han som var, og som er, og som kommer.

9 Og naar de Levende skal bringe ham, som sidder paa Tronen, ham, som lever i alle Evighedernes Evigheder, Hyldest og Ære og Tak,

10 saa kaster de fireogtyve Ældste sig ned for ham, som sidder paa Tronen, og hylder ham, som lever i alle Evighedernes Evigheder, og kaster deres Kranse ned for Tronen med de Ord:

11 Værdig er du vor Herre og Gud til at faa Æren og Værdigheden og Magten, fordi du har skabt alt, og det var din Vilje, der voldte, at det var til og blev skabt.

DNPS26Læs resten af Johannes’ Åbenbaring

Kapitel 1/Kapitel 2/Kapitel 3/Kapitel 4/Kapitel 5/Kapitel 6/Kapitel 7/Kapitel 8/Kapitel 9/Kapitel 10/Kapitel 11/Kapitel 12/Kapitel 13/Kapitel 14/Kapitel 15/Kapitel 16/Kapitel 17/Kapitel 18/Kapitel 19/Kapitel 20/Kapitel 21/Kapitel 22/

Læs resten af oversættelsen

Matthæusevangeliet / Markusevangeliet / Lukasevangeliet / Johannesevangeliet / Apostlens Gerninger / Romerbrevet / Første Korintherbrev / Andet Korintherbrev / Galaterbrevet / Efeserbrevet / Filipperbrevet / Kolossenserbrevet / Første Thessalonikerbrev / Andet Thessalonikerbrev / Første Timotheusbrev / Andet Timotheusbrev / Titusbrevet / Filemonbrevet / Hebræerbrevet / Jakobsbrevet / Første Petersbrev / Andet Petersbrev / Første Johannesbrev / Andet Johannesbrev / Tredje Johannesbrev / Judasbrevet / Johannes’ Åbenbaring

Lignende indlæg:

  • DNPS26: Johannes’ Åbenbaring 11 Jesus Kristus' Aabenbaring, som Gud gav ham, for at han skulde vise dem, han har i sin Tjeneste, hvad der maa ske og det snart. Han sendte Bud med sin Engel til sin Tjener Johannes, 2 […]
  • DNPS26: Johannes’ Åbenbaring 21 Skriv til Efesos-Menighedens Engel: San siger han, som holder de syv Stjerner fast i sin højre Haand, han som færdes midt iblandt de syv Stager af Guld! 2 Jeg kender godt dine […]
  • DNPS26: Johannes’ Åbenbaring 31 Og skriv til Sardes-Menighedens Engel: Saa siger han, som har de syv Guds Aander og de syv Stjerner: Jeg kender godt dine Gerninger og ved, du har Navn af at leve, men er dog død. 2 […]
  • DNPS26: Johannes’ Åbenbaring 51 Saa, saa jeg i hans højre Haand, som sad paa Tronen, en Bog beskreven indeni og bagpaa, forseglet med syv Segl. 2 Og saa, saa jeg en vældig Engel, som raabte ud med høj Røst: Hvem er […]
Tagged with:    

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development