DNPS26: Johannes’ Åbenbaring 21

1 Saa, saa jeg en ny Himmel og en ny Jord. For den første Himmel og den første Jord bortfor. Og Havet er ikke til mere.

2 Og den hellige Stad, et nyt Jerusalem, saa jeg sænke sig ned fra Himlen, fra Gud, rede til at staa Brud prydet for sin Husbond.

3 Og saa hørte jeg en mægtig Røst fra Tronen sige: Se Guds Telt er hos Menneskene, og han skal bo hos dem, og de skal være hans Folk, og han skal selv være „Gud med dem”.

4 Og han skal tørre hver Taare af deres Øjne. Og der skal ikke mere være nogen Død, og lige saa lidt skal der længere være Sorg eller Skrig eller Møje. For det, der før var, er bortfaret,

5 og han, som sidder paa Tronen, har sagt: Se alt gør jeg nyt. Skriv, siger han saa, for disse Ord er trofaste og sandfærdige.

6 Og han har sagt til mig: Nu er det sket. Jeg er A og Ø, Begyndelsen og Enden. Den, som tørster, vil jeg give af Livets Kildevæld for ingenting.

7 Den, som sejrer, skal faa Lod og Del i dette, og jeg vil være Gud for ham, og han skal være Søn for mig.

8 Men de fejge og vantro og vanhelligede, Mordere, Horkarle og Giftblandere og Afgudsdyrkere og alle Løgnere faar, hvad de har fortjent i Søen, som brænder med Ild og Svovl. Det er den anden Død.

9 Saa kom en af de syv Engle, de, som havde de syv Skaaler, de, der var fyldte med de syv Plager, de, der er de sidste, og talte med mig: Kom hid, sagde han, saa skal jeg vise dig Bruden, Lammets Hustru,

10 Og saa førte han mig i Aand hen paa et højt og vidtstrakt Bjerg og viste mig Jerusalem, den hellige Stad, som den sænker sig ned fra Himlen fra Gud

11 og har Guds Herlighed. Dens Straaleglans var lig den dyreste Ædelsten som Diamanten saa klar.

12 Og en Mur har den, høj og svær med tolv Porte og paa de Porte tolv Engle med Navne paaskrevne lydende paa Israels Sønners: tolv Stammer.

13 Tre Porte mod Øst, tre Porte mod Nord, tre Porte mod Syd og tre Porte mod Vest.

14 Og Stadens Mur, har tolv Grundmure og paa dem tolv Navne lydende paa Lammets tolv Apostle.

15 Og han, som talte med mig, havde,. til Maalestok et Rør af Guld, som han skulde maale Staden med og dens Porte og dens Mur.

16 Og Staden ligger i Firkant, og dens Længde er lige stor med dens Brede. Og saa maalte han Staden med Rørat: tolvtusinde Stadier paa hver Led. Længden og Breden og Højden er ens.

17 Og saa maalte han dens Mur 144 Alen. Englemaal er som Menneskemaal.

18 Og Murværket i den er Jaspissten. Og Staden er af det pure Guld, saa rent som et Spejl.

19 Grundmurene i Stadens Mur har til deres Pryd alle Slags Ædelstene. Den første Grundmur Jaspis, den anden Safir, den tredje Kalkedon, den fjerde Smaragd,

20 den femte Sardonyks, den sjette Sarder, den syvende Krysolit, den ottende Beryl, den niende Topas, den tiende Krysopras, den elvte Hyakint, den tolvte Ametyst.

21 Og de tolv Porte er tolv Perler. Hver især af Portene var af en Perle. Og Stadens Gade er af det pure Guld saa klart som Krystal.

22 Men noget Tempelhus saa jeg ikke i den. For dens Helligdom er Herren den alraadende Gud og Lammet.

23 Og Staden behøver hverken Solen eller Maanen til at lyse for sig. Guds Herlighed straalede jo over den, og dens Lys er Lammet.

24 Men ved dens Lys skal Folkene færdes, og til den skal Jordens Konger bringe deres Herlighed.

25 Og dens Porte skal ikke lukkes om Dagen. Nat bliver der jo ikke.

26 Og Folkenes Hæder og Ære skal bringes til den.

27 Men der kommer ikke noget urent derind, heller ikke nogen, som giver sig af med at bande eller lyve, men kun de, som er opskrevne i Lammets Livsbog.

DNPS26Læs resten af Johannes’ Åbenbaring

Kapitel 1/Kapitel 2/Kapitel 3/Kapitel 4/Kapitel 5/Kapitel 6/Kapitel 7/Kapitel 8/Kapitel 9/Kapitel 10/Kapitel 11/Kapitel 12/Kapitel 13/Kapitel 14/Kapitel 15/Kapitel 16/Kapitel 17/Kapitel 18/Kapitel 19/Kapitel 20/Kapitel 21/Kapitel 22/

Læs resten af oversættelsen

Matthæusevangeliet / Markusevangeliet / Lukasevangeliet / Johannesevangeliet / Apostlens Gerninger / Romerbrevet / Første Korintherbrev / Andet Korintherbrev / Galaterbrevet / Efeserbrevet / Filipperbrevet / Kolossenserbrevet / Første Thessalonikerbrev / Andet Thessalonikerbrev / Første Timotheusbrev / Andet Timotheusbrev / Titusbrevet / Filemonbrevet / Hebræerbrevet / Jakobsbrevet / Første Petersbrev / Andet Petersbrev / Første Johannesbrev / Andet Johannesbrev / Tredje Johannesbrev / Judasbrevet / Johannes’ Åbenbaring

Lignende indlæg:

  • DNPS26: Johannes’ Åbenbaring 11 Jesus Kristus' Aabenbaring, som Gud gav ham, for at han skulde vise dem, han har i sin Tjeneste, hvad der maa ske og det snart. Han sendte Bud med sin Engel til sin Tjener Johannes, 2 […]
  • DNPS26: Johannes’ Åbenbaring 21 Skriv til Efesos-Menighedens Engel: San siger han, som holder de syv Stjerner fast i sin højre Haand, han som færdes midt iblandt de syv Stager af Guld! 2 Jeg kender godt dine […]
  • DNPS26: Johannes’ Åbenbaring 31 Og skriv til Sardes-Menighedens Engel: Saa siger han, som har de syv Guds Aander og de syv Stjerner: Jeg kender godt dine Gerninger og ved, du har Navn af at leve, men er dog død. 2 […]
  • DNPS26: Johannes’ Åbenbaring 41 Næst efter dette saa jeg et Syn: En Dør stod aaben i Himlen, og den samme Røst, jeg først havde hørt som med Basunklang tale med mig, sagde: Kom herop, saa skal jeg vise dig, hvad der […]
Tagged with:    

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development