WIE97: Andet Petersbrev 2

1 Men der fremstod jo falske profeter blandt folket, ligesom der også blandt jer skal komme vranglærere, som vil lade en vranglære, der fører til fortabelse, snige sig ind, så folk til og med vil fornægte Den HErre, Som har løskøbt dem, og på den måde føre en brat undergang over sig selv!

2 Og mange vil følge dem i deres fordærvelse, og for deres skyld vil Sandhedens Vej blive spottet!

3 I havesyge vil de udnytte jer med opdigtede ord – men dommen over dem har allerede fra ældgammel tid været virksom, og deres fortabelse slumrer ikke!

4 Thi når Gud ikke sparede de engle, som havde syndet, men kastede dem i mørkets afgrund, hvor de i lænker holdes i varetægt til Dommen,

5 og når Han ikke skånede den gamle verden, men kun bevarede Noa selvottende, retfærdighedens herold, da Han sendte en stormflod over den ugudelige verden,

6 og når Han lagde byerne Sodoma og Gomorra i aske og dømte dem til undergang og derved satte dem som et afskrækkende exempel for dem, der senere ville leve ugudeligt,

7 men befriede den retfærdige Lot, som plagedes hårdt af de lovløses ryggesløse livsførelse,

8 – ja, denne retfærdige, der boede midt iblandt dem, pintes dag efter dag i sin retfærdige sjæl ved at se og høre deres lovløse gerninger –

9 så veed HErren også at befri de gudfrygtige ud af prøvelserne….. men også at bevogte de uretfærdige til at blive straffede på Dommens Dag,

10 især dem, som i urent begær vandrer efter kødet, og som foragter Herredømmerne, de vovehalse, de selvsikre, som uden at skælve spotter høje englemagter,

11 mens ikke engang engle, som er større [[end dem]] både i styrke og magt, tør fremføre en spottende dom mod dem overfor HErren!

12 Men disse, der er som uforstandige dyr, som af naturen er født til fangenskab og til at gå til grunde, spotter ting, som de ikke kender til – i deres undergang skal de da også ødelægges fuldstændigt!

13 De skal komme til at lide den straf, som er uretfærdighedens løn, de, som har deres lyst i svir ved højlys dag! De er skændsler og skampletter, de mæsker sig i deres begær, når de holder måltid sammen med jer.

14 Deres øjne søger kun skøger, og hvileløst søger de åbenlyst synd! De forfører ubefæstede sjæle, deres hjerter er opøvede i grådighed – de er fortabelsens børn!

15 Thi de har forladt Den sande Vej og er vildførte! De følger Bileams, Beors søns vej, han, som elskede uretfærdighedens løn!

16 Men han blev irettesat for sin egen lovløshed, da et umælende trækdyr talte med menneskerøst og hindrede profeten i sin galskab.

17 Disse mænd er vandløse brønde, tågeskyer, som drives af vinden; for dem er det dybeste mørke for evigt holdt rede!

18 Thi idet de taler store, tomme ord, forfører de med kødets begær i skamløs færd dem, som indtil da havde undsluppet dem, der vandrer i vildfarelse.

19 De lover dem frihed – men selv er de forgængeligheds trælle! Thi dét, man ligger under for, er man også slave af.

20 Thi hvis de ved kundskab om vor HErre og Frelser Jesus Kristus har undflyet verdens besmittelse, men så atter bliver indfanget i den, så de ligger under for den, da bliver dette sidste værre for dem end det første!

21 Thi det havde været bedre for dem ikke at have kendt Retfærdighedens Vej, end at have kendt den og så atter vende sig bort fra det hellige bud, som er overleveret dem!

22 Dem vederfares det, som så sandt siges i ordsproget: “En hund vender sig om til sin egen afføring”, og: “En nyvasket so vælter sig strax i sølet”!

Lignende indlæg:

  • WIE97: Andet Petersbrev 11 Simon Peter, Jesu Kristi træl og apostel, [[sender hilsen]] til dem, som på lige fod med os har fået del i den dyrebare tro ved Guds, ja, Frelseren Jesu Kristi retfærdighed: 2 nåde […]
  • WIE97: Andet Petersbrev 31 Dette, mine kære, er allerede det andet brev, jeg skriver til jer. I dem begge har jeg forsøgt ved påmindelse at vække jeres rene tanker 2 til at mindes De Ord, som de hellige […]
  • Guds væsen og egenskaber Skriftens åbenbaring om Guds væsen og egenskaber. Guds væsen Gud Herren har åbenbaret sig i sit ord, så vi kan kende ham og den, han udsendte, Jesus Kristus. Men der er her på jord […]
  • Maryams fængselsstraf forlængesVenner af den kristne fange Maryam Naghash Zargaran fortæller, at hendes fængselsdom er blevet forlænget med 42 dage for at kompensere for den tid, hun har tilbragt uden for fængslet i […]
Tagged with:    

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development