WIE97: Andet Petersbrev 3

1 Dette, mine kære, er allerede det andet brev, jeg skriver til jer. I dem begge har jeg forsøgt ved påmindelse at vække jeres rene tanker

2 til at mindes De Ord, som de hellige profeter tidligere har talt, og det bud, jeres apostle har fra HErren og Frelseren.

3 Viid da som det første dette: at der i de sidste dage skal komme spottere, som lever efter deres egne lyster

4 og hånligt siger: “Hvad bliver det så til med løftet om Hans genkomst? Thi fra fædrene sov ind, er alt jo blevet ved med at være, som det har været fra skabelsens begyndelse!”

5 Når de påstår dette, er de åbenbart blinde for, at der fra gammel tid var himle til og en jord, som var blevet til ved Guds Ord, og som bestod ved vand,

6 ved hvilket den daværende verden da også gik under, da den blev oversvømmet af vand!

7 Men de nuværende himle og jorden bliver ved Det samme HErrens Ord bevaret til ilden; de holdes oppe til Dommens Dag, på Hvilken de ugudelige mennesker skal fortabes!

8 Men dette eene må ikke være skjult for jer, mine kære: at een dag for HErren er som tusinde år, og tusinde år som een dag.

9 At HErren ikke [[strax]] opfylder løftet, er ikke tøven, som nogle holder udsættelsen for; nej: Han er langmodig med jer for jeres skyld, fordi Han ikke vil, at nogen af jer skal fortabes, men at alle må nå til omvendelse!

10 Men HErrens Dag skal komme som en tyv om natten. Da skal himlene forgå med et vældigt brag, elementerne skal komme i brand og opløses, og jorden og alt [[menneske-]]værk på den skal brænde op!

11 Da alt således skal gå i opløsning, hvor bør I da ikke vandre i hellighed og gudsfrygt,

12 idet I venter på, ja, fremskynder Guds Dags komme, på Hvilken Himlene skal komme i brand og opløses, og elementerne skal komme i brand og smelte!

13 Men efter Hans løfter venter vi “nye himle og en ny jord, hvor retfærdighed bor”!

14 Derfor, mine kære, da I nu venter disse ting, så gør jer flid for at blive fundet pletfri og ubesmittede for Ham i fred.

15 Og regn vor HErres langmodighed for at være jer til frelse, ligesom vor elskede broder Paulus efter den visdom, som er ham givet, har skrevet til jer

16 i alle sine breve, når han i dem taler om disse ting. I dem er der eet og andet, som er svært at forstå, og de ulærde og ubefæstede fordrejer dette – som de også gør det med De øvrige Skrifter – til deres egen fortabelse!

17 Derfor, mine kære, da I på forhånd veed dette, så vogt jer, så I ikke skal blive revet med i de lovløses vildfarelse og falde fra jeres egen fasthed [[i troen]].

18 Nej, vox i nåde og kundskab om vor HErre og Frelser Jesus Kristus! Ham være æren, både nu og til evighedens Dag! Amen! — [Peters andet…]

Lignende indlæg:

  • WIE97: Andet Petersbrev 11 Simon Peter, Jesu Kristi træl og apostel, [[sender hilsen]] til dem, som på lige fod med os har fået del i den dyrebare tro ved Guds, ja, Frelseren Jesu Kristi retfærdighed: 2 nåde […]
  • WIE97: Andet Petersbrev 21 Men der fremstod jo falske profeter blandt folket, ligesom der også blandt jer skal komme vranglærere, som vil lade en vranglære, der fører til fortabelse, snige sig ind, så folk til og […]
  • DNPS26: Første Korintherbrev 61 Hvor kan dog nogen af jer, som har noget udestaaende med en anden, finde sig i, at de, der har Uret, og ikke de hellige dømmer i jeres Sag! 2 Eller ved I ikke, at de hellige engang […]
  • DA31: Daniels Bog 101 I Perserkongen Kyros tredje Regeringsår modtog Daniel, som havde fået Navnet Beltsazzar, en Åbenbaring; og Ordet er Sandhed og varsler om stor Trængsel. Og han mærkede sig Ordet og […]
Tagged with:    

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development