WIE97: Johannes’ Åbenbaring 15

1 Og jeg så et andet tegn i Himmelen, stort og underfuldt: syv engle, som havde de syv sidste plager, thi med dem er Guds vrede fuldbyrdet!

2 Og jeg så noget, der lignede et hav af glas, blandet med ild; og de, som havde sejret over dyret og over dets billede og over dets mærke og over dets navns tal, stod på havet af glas, og de holdt Guds harper.

3 Og de synger Mose, Guds tjeners, sang, ja, Lammets sang, og siger: “Store og underfulde er Dine gerninger, HErre Gud, Du Almægtige; retfærdige og sande er Dine veje, Du de helliges Konge!

4 Hvem skulle ikke frygte Dig, HErre, og prise Dit navn? Thi Du alene er hellig! Alle folkeslag skal komme og tilbede for Dit åsyn, thi Dine retfærdsdomme er blevet åbenbaret!”

5 Og derefter så jeg, og se: Templet, Vidnesbyrdets Telt i Himmelen, blev åbnet.

6 Og ud fra Templet kom de syv engle, som havde de syv plager, klædte i rent og skinnende linned og omgjordet over brystet med bælter af guld.

7 Og eet af de fire livsvæsener gav de syv engle syv skåle af guld, fuld af Guds vrede, Hans, Som lever til evighedernes evighed.

8 Og Templet fyldtes af røg fra Guds herlighed og fra Hans kraft. Og ingen kunne gå ind i templet, før de syv engles syv plager var fuldførte!

Lignende indlæg:

  • WIE97: Johannes’ Åbenbaring 11 Jesu Kristi åbenbaring, Som Gud gav [[Johannes]] for at vise Sine tjenere dét, som snart skal ske. Og Han sendte Sin engel og kundgjorde og tydede det for Sin tjener, Johannes, 2 som […]
  • WIE97: Johannes’ Åbenbaring 21 Skriv til engelen for efesernes Kirke: "Dette siger Han, Som holder de syv stjerner i Sin højre hånd, Han, Som vandrer omkring mellem de syv gyldne lysestager: 2 Jeg veed om dine […]
  • WIE97: Johannes’ Åbenbaring 31 Og skriv til engelen for sardernes Kirke: "Dette siger Han, Som har Guds syv ånder og de syv stjerner: Jeg veed om dine gerninger, at du har navn for at leve - og dog er du død! 2 […]
  • WIE97: Johannes’ Åbenbaring 41 Derefter så jeg, og se: en dør var åbnet ind til Himmelen, og den samme røst, jeg før havde hørt, og som klang som en basun, talte til mig og sagde: "Kom herop, så vil Jeg vise dig alt […]
Tagged with:    

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development