WIE97: Johannes’ Åbenbaring 15

1 Og jeg så et andet tegn i Himmelen, stort og underfuldt: syv engle, som havde de syv sidste plager, thi med dem er Guds vrede fuldbyrdet!

2 Og jeg så noget, der lignede et hav af glas, blandet med ild; og de, som havde sejret over dyret og over dets billede og over dets mærke og over dets navns tal, stod på havet af glas, og de holdt Guds harper.

3 Og de synger Mose, Guds tjeners, sang, ja, Lammets sang, og siger: “Store og underfulde er Dine gerninger, HErre Gud, Du Almægtige; retfærdige og sande er Dine veje, Du de helliges Konge!

4 Hvem skulle ikke frygte Dig, HErre, og prise Dit navn? Thi Du alene er hellig! Alle folkeslag skal komme og tilbede for Dit åsyn, thi Dine retfærdsdomme er blevet åbenbaret!”

5 Og derefter så jeg, og se: Templet, Vidnesbyrdets Telt i Himmelen, blev åbnet.

6 Og ud fra Templet kom de syv engle, som havde de syv plager, klædte i rent og skinnende linned og omgjordet over brystet med bælter af guld.

7 Og eet af de fire livsvæsener gav de syv engle syv skåle af guld, fuld af Guds vrede, Hans, Som lever til evighedernes evighed.

8 Og Templet fyldtes af røg fra Guds herlighed og fra Hans kraft. Og ingen kunne gå ind i templet, før de syv engles syv plager var fuldførte!

Lignende indlæg:

  • WIE97: Johannes’ Åbenbaring 161 Og jeg hørte en vældig røst fra Templet, som sagde til de syv engle: "Drag afsted og tøm de syv skåle med Guds vrede ud over jorden!" 2 Og den første drog afsted og tømte sin skål ud […]
  • WIE97: Johannes’ Åbenbaring 71 Derefter så jeg fire engle, som stod ved jordens fire hjørner og holdt jordens fire vinde tilbage, så der ikke skulle blæse nogen vind på jorden eller havet eller på noget træ. 2 Og […]
  • WIE97: Johannes’ Åbenbaring 31 Og skriv til engelen for sardernes Kirke: "Dette siger Han, Som har Guds syv ånder og de syv stjerner: Jeg veed om dine gerninger, at du har navn for at leve - og dog er du død! 2 […]
  • WIE97: Johannes’ Åbenbaring 171 Og een af de syv engle, som havde de syv skåle, kom og talte med mig og sagde til mig: "Kom her! Jeg vil vise dig dommen over den store skøge, som sidder på de mange vande, 2 med hvem […]
Tagged with:    

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development