WIE97: Første Johannesbrev 5

1 Enhver, som tror, at Jesus er Kristus, er født af Gud! Og enhver, som elsker [[Gud]], Som har født Ham, elsker også Den, Som er født af Ham!

2 Deraf veed vi, at vi elsker Guds børn: at vi elsker Gud og vi holder Hans bud!

3 Thi dette er kærlighed til Gud: at vi holder Hans bud; og Hans bud er ikke tunge!

4 Thi alt det, som er født af Gud, sejrer over verden; og dette er den sejr, som har besejret verden: vor tro!

5 Men hvem er den, som besejrer verden, uden den, som tror, at Jesus er Guds Søn?

6 Han er DEN, SOM ER KOMMET med vand og blod: Jesus Kristus. Ikke blot med vandet, nej, med vandet og blodet! Og Ånden er Den, Som vidner, thi Ånden er Sandheden!

7 Thi Tre er De, Som vidner i Himmelen: Faderen, Ordet og Helligånden. Og Disse Tre er Eet!

8 Og tre er de, som vidner på jorden: Ånden og vandet og blodet – og de tre [[samstemmer]]!

9 Hvis vi tager imod menneskers vidnesbyrd, er Guds vidnesbyrd større; thi dette er Guds vidnesbyrd: Han vidner om Sin Søn!

10 Den, som tror på Guds Søn, har Guds vidnesbyrd i sig selv. Den, som ikke tror på Gud, Sønnen, har gjort Ham til en løgner, fordi han ikke har troet på det vidnesbyrd, Gud vidner om Sin Søn!

11 Og dette er vidnesbyrdet: at Gud har givet os evigt liv, og dette liv er i Hans Søn!

12 Den, som har Sønnen, har Livet! Den, som ikke har Guds Søn, har ikke Livet!

13 Dette har jeg skrevet til jer, som tror på Guds Søns navn, for at I skal vide, at I har evigt liv, og for at I skal tro på Guds Søns navn!

14 Og dette er den frimodighed, vi har overfor Ham: at hvis vi beder om noget efter Hans vilje, så hører Han os!

15 Og når vi veed, at Han hører os, hvad end vi beder om, så veed vi også, at vi allerede har fået det, vi bad om, af Ham.

16 Hvis nogen ser sin broder begå en synd, som ikke er til døden, skal han bede, og [[Gud]] vil give ham liv – den, som altså ikke synder til døden. Der er en synd til døden – det er ikke om den, jeg siger, at han skal bede!

17 Enhver uret er synd, men der er synd, som ikke er til døden.

18 Vi ved, at enhver, som er født af Gud, ikke synder. Men den, som er født af Gud, vogter sig selv – og Den Onde kan ikke røre ham!

19 Vi veed, at vi er af Gud, og at hele verden er i Den Ondes vold!

20 Og vi veed, at Guds Søn er kommet og har givet os forstand til at kende Sandheden. Og vi er i Den Sande, i Hans Søn, Jesus Kristus – Han er Den sande Gud og Det evige Liv!

21 Børnlille! Vogt jer for afguderne! Amen! — [Johannes’ første katolske brev.]

Lignende indlæg:

  • WIE97: Første Johannesbrev 11 Det, Som var fra begyndelsen, Det, vi hørte, Det, vi har set med vore egne øjne, Det, vi så og vore hænder berørte: Livets Ord - 2 og Livet blev åbenbaret, og vi har set Det, og vi […]
  • WIE97: Første Johannesbrev 21 Mine børn! Dette skriver jeg til jer, for at I ikke skal synde. Men hvis nogen synder, har vi En retfærdig Talsmand hos Faderen: nemlig Jesus Kristus! 2 Han er En Soning for vore […]
  • WIE97: Første Johannesbrev 31 Se dog, hvor stor kærlighed, Faderen har vist os: at vi skal kaldes Guds børn - og vi er det! Derfor kender verden os ikke: fordi den ikke kender Ham. 2 I elskede! Nu er vi Guds børn, […]
  • WIE97: Første Johannesbrev 41 I elskede! Tro ikke enhver ånd, nej, prøv ånderne, om de er af Gud! Thi mange falske profeter er udgået i verden! 2 Derpå kender I Guds Ånd: enhver ånd, som bekender, at Jesus er […]
Tagged with:    

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development