WIE97: Johannes’ Åbenbaring 19

1 Og derefter hørte jeg ligesom en vældig lyd af en talrig skare i Himmelen, som sagde: “Halleluja! Frelsen og æren og prisen og magten er HErren vor Guds!

2 Thi sande og retfærdige er Hans domme, thi Han har dømt den store skøge, som fordærvede jorden med sin utugt, og Han krævede gengældelse for Sine tjeneres blod af hendes hånd!”

3 Og endnu en gang råbte de: “Halleluja!” – og røgen fra hende opstiger i evighedernes evigheder!

4 Da kastede de fireogtyve præster og de fire livsvæsener sig ned og tilbad Gud, Som sidder på tronen, og sagde: “Amen! Halleluja!”

5 Og der udgik fra tronen en røst, som sagde: “Pris Gud, alle Hans tjenere og de, som frygter Ham, både de små og de store!”

6 Og jeg hørte en lyd som af en stor skare, som bruset af vældige vandmasser og som drøn af kraftig torden, som sagde: “Halleluja! Thi HErren vor Gud, Den Almægtige har taget kongemagten!

7 Lad os glæde os og juble og give Ham ære! Thi Lammets bryllup er kommet, og Hans Brud har gjort sig rede!”

8 Og det blev givet hende at klæde sig i fint, rent og skinnende linned; thi det fine linned er de helliges retfærdige gerninger.

9 Og han siger til mig: “Skriv: Salige er de, som er indbudt til Lammets bryllupsmåltid!” Og han siger til mig: “Disse er Guds sande Ord!”

10 Og jeg faldt ned for hans fødder for at tilbede ham – men han siger til mig: “Tag dig i agt og gør det ikke! Jeg er din medtjener og dine brødres, de, som har Jesu vidnesbyrd. Gud [[alene]] skal du tilbede! Thi Jesu vidnesbyrd er profetiens Ånd!”

11 Og jeg så Himmelen åben, og se: en hvid hest, og Han, Som rider på den, hedder “Troværdig og Sanddru”, og Han dømmer og strider med retfærdighed!

12 Hans øjne er som flammende ild, og på Hans hovede er mange kroner, og på Ham er skrevet et navn, som ingen kender uden Han Selv!

13 Og Han er klædt i en kappe, dyppet i blod! Og Hans navn er “Guds Ord”!

14 Og Himmelens hærskarer fulgte Ham på hvide heste, klædte i fint, hvidt og rent linned.

15 Og af Hans mund udgår et skarpt sværd. Med det skal Han slå folkeslagene, og Han skal styre dem med en jernstav! Og Han træder vinpersen med Guds, Den Almægtiges harmes og vredes vin.

16 Og Han har på kappen og på Sin hofte Sit navn påskrevet: “Kongernes Konge og herrernes HErre”!

17 Og jeg så en engel stå i solen, og han råbte med vældig røst og siger til alle fuglene, som flyver under himmelhvælvet: “Kom og saml jer til Guds store nadver,

18 for at I kan æde kongers kød og tusindføreres kød og kød af stærke mænd og kød af heste og ryttere, ja, kød af alle, både frie og trælle, både små og store!”

19 Og jeg så dyret og jordens konger og deres hære samlet for at føre krig mod Ham, Som red på hesten og mod Hans hær.

20 Og dyret blev grebet, og sammen med det den falske profet, som for dets øjne havde gjort tegnene, ved hvilke han havde forført dem, som tog imod dyrets mærke og dem, som tilbad dets billede. Levende blev de to kastet i ildens sø, som brænder med svovl!

21 De andre dræbtes med sværdet, som udgår fra Hans mund, Som rider på hesten, og alle fuglene blev mættede af deres kød!

Lignende indlæg:

  • WIE97: Johannes’ Åbenbaring 221 Og han viste mig en ren flod med Livets Vand, klar som krystal, som udgår fra Guds, ja, Lammets trone. 2 Og midt mellem Dens gader og floden, på begge sider af den, stod der af Livets […]
  • WIE97: Johannes’ Åbenbaring 151 Og jeg så et andet tegn i Himmelen, stort og underfuldt: syv engle, som havde de syv sidste plager, thi med dem er Guds vrede fuldbyrdet! 2 Og jeg så noget, der lignede et hav af […]
  • WIE97: Johannes’ Åbenbaring 11 Jesu Kristi åbenbaring, Som Gud gav [[Johannes]] for at vise Sine tjenere dét, som snart skal ske. Og Han sendte Sin engel og kundgjorde og tydede det for Sin tjener, Johannes, 2 som […]
  • WIE97: Johannes’ Åbenbaring 211 Og jeg så en ny himmel og en ny jord; thi den første himmel og den første jord var borte, og havet er ikke mere. 2 Og jeg, Johannes, så Den hellige Stad, Det ny Jerusalem, komme ned […]
Tagged with:    

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development