WIE97: Andet Timotheusbrev 2

1 Så bliv da du, min søn, stærk i Kristi Jesu nåde!

2 Dét, du hørte af mig i mange vidners nærvær, skal du overlevere til pålidelige mennesker, som er i stand til at belære andre.

3 Men du: lid ondt sammen med mig som en god Jesu Kristi stridsmand!

4 Ingen soldat blander sig, når han er i krig, i dagliglivets gøremål; han søger kun at gøre det, hærføreren ønsker.

5 Hvis en idrætsmand kæmper, vinder han heller ikke sejrskransen, hvis han ikke kæmper efter reglerne.

6 Den bonde, som arbejder, bør også som den første få del i frugten.

7 Betænk, hvad jeg siger – thi HErren vil give dig indsigt i alt.

8 Kom Jesus Kristus i hu, oprejst fra døde, af Davids æt, ifølge Evangeliet,

9 for Hvilket jeg lider ondt, ja, endog er lagt i lænker som en forbryder – dog: Guds Ord er ikke bundet!

10 Derfor udholder jeg alt dette for de udvalgtes skyld, for at også de skal få frelsen i Kristus Jesus med evig herlighed.

11 Dette Ord er troværdigt: er vi døde med Ham, skal vi også leve med Ham!

12 Holder vi ud, skal vi også herske sammen med Ham – fornægter vi Ham, vil Han også fornægte os!

13 Er vi troløse, forbliver Han dog trofast – thi fornægte Sig Selv kan Han ikke.

14 Husk dem på disse ting og pålæg dem for HErrens åsyn ikke at give sig af med diskussioner, thi de gavner intet! Nej, de er ødelæggende for dem, som hører på!

15 Gør dig umage for at kunne bestå for Guds åsyn, som en arbejder, der ikke behøver at skamme sig, men som forstår at skelne Sandhedens Ord ret.

16 Og hold dig fra de vanhellige, som taler tomme ord, for de går blot videre og videre ud i ugudeligheden,

17 og deres ord vil æde om sig som koldbrand! Blandt dem er Hymenæus og Filetus,

18 som er faret vild fra sandheden, når de påstår, at opstandelsen allerede har fundet sted! De nedbryder troen for nogle,

19 dog: Guds urokkelige grundvold står fast og har dette segl: “HErren kender dem, som hører Ham til”, og “Afstå fra uret, alle I, som påkalder Kristi navn!”

20 I et stort hus er der ikke kun kar af guld og sølv, nej, også af træ og ler, altså både nogle til ære og nogle til vanære.

21 Hvis nogen da renser sig selv fra de [[onde]] ting, bliver han et kar til ære, helliget og nyttigt for husbonden, skikket til al god gerning.

22 Fly de ungdommelige lyster og jag efter retfærdighed, troskab, kærlighed og fred med dem, som påkalder HErren af et rent hjerte.

23 Men undgå de tåbelige og ufornuftige diskussioner, for du veed, at de blot afføder strid!

24 Og en HErrens tjener bør ikke strides, men være mild imod alle, belærende og rede til at finde sig i ondt,

25 idet han i sagtmodighed tilretteviser dem, som siger imod, om dog Gud vil give dem omvendelse til kundskab om sandheden,

26 så at de må vågne af deres rus i Djævelens snare, i hvilken de holdes fangne af ham og må gøre hans vilje!

Lignende indlæg:

  • WIE97: Andet Timotheusbrev 11 Paulus, ved Guds vilje Jesu Kristi apostel [[til at forkynde]] løftet om livet i Kristus Jesus, 2 [[sender hilsen]] til Timoteus, min kære søn: nåde, miskundhed og fred fra Gud, vor […]
  • WIE97: Andet Timotheusbrev 31 Men du skal vide dette: at der i de sidste dage skal komme hårde tider! 2 Thi da skal menneskene være selvglade, pengekære, pralende, hovmodige, spottende, ulydige mod deres forældre, […]
  • WIE97: Andet Timotheusbrev 41 Jeg pålægger dig altså for Gud HErren, Jesus Kristus, HAN, SOM KOMMER for at dømme levende og døde, og med Hans Riges åbenbarelse for øje: 2 forkynd Ordet, stå frem, uanset om det er […]
  • Forsvarsministeren: Ingen problemer i at handle artilleri med Israelhttps://vimeo.com/202952400 I et interview til DefenceWatch.dk fortæller forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V), at han forventer det igangværende udbud af nyt artilleri afsluttes […]
Tagged with:    

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development