WIE97: Første Johannesbrev 4

1 I elskede! Tro ikke enhver ånd, nej, prøv ånderne, om de er af Gud! Thi mange falske profeter er udgået i verden!

2 Derpå kender I Guds Ånd: enhver ånd, som bekender, at Jesus er Kristus, kommet i kød, er af Gud!

3 Og enhver ånd, som ikke bekender, at Jesus er Kristus, kommet i kød, er ikke af Gud, nej, det er Antikrists ånder, ham, om hvem I har hørt, at han skal komme – ja, allerede nu er han i verden!

4 I, børnlille, er af Gud og har overvundet dem; thi Ham, Som er i jer, er større end ham, som er i verden!

5 De er af verden, derfor taler de af verden og verden hører dem.

6 Vi er af Gud! Den, som kender Gud, hører på os. Den, som ikke er af Gud, hører ikke på os. Derpå kender vi Sandhedens Ånd og vildfarelsens ånd!

7 I elskede, lad os elske hverandre! Thi kærligheden er fra Gud, og enhver, som elsker, er født af Gud og kender Gud.

8 Den, som ikke elsker, kender ikke Gud – thi Gud er kærlighed!

9 Derved blev Guds kærlighed åbenbaret for os: ved at Gud sendte Sin Søn, Den Eenbårne, til verden, for at vi skal leve ved Ham!

10 Deri er kærligheden: ikke at vi elsker Gud, men i at Han elsker os og har sendt Sin Søn Som soning for vore synder!

11 I elskede! Når Gud således har elsket os, er vi også skyldige at elske hverandre!

12 Ingen har nogensinde set Gud; hvis vi elsker hinanden, bliver Gud i os, og Hans kærlighed bliver fuldkommet i os.

13 Deraf veed vi, at vi er i Ham og Han i os: at Han har givet os af Sin Ånd!

14 Og vi har set det og vidner, at Faderen har sendt Sønnen Som verdens Frelser!

15 Den, som derfor bekender, at Jesus er Guds Søn, i ham bliver Gud, og han bliver i Gud!

16 Og vi har erkendt og troet den kærlighed, Som Gud har til os. Gud er kærlighed, og den, som bliver i kærligheden, bliver i Gud og Gud bliver i ham!

17 Derfor er kærligheden blevet fuldkommet i os: for at vi skal have frimodighed på Dommens Dag. Thi Som Han er, er også vi i denne verden!

18 Frygt er ikke i kærligheden, nej, den fuldkomne kærlighed driver frygten ud! Thi frygt har [[med]] straf [[at gøre]], og den, som frygter, er ikke blevet fuldkommet i kærligheden!

19 Vi, derfor – lad os elske Ham; thi Han elskede os først!

20 Hvis nogen siger, at han elsker Gud og dog hader sin broder, er han en løgner! Thi den, som ikke elsker sin broder, som han har set, hvordan skulle han kunne elske Gud, Som han ikke har set?

21 Og dette bud har vi fra Ham: at den, som elsker Gud, også må elske sin broder!

Lignende indlæg:

  • WIE97: Første Johannesbrev 11 Det, Som var fra begyndelsen, Det, vi hørte, Det, vi har set med vore egne øjne, Det, vi så og vore hænder berørte: Livets Ord - 2 og Livet blev åbenbaret, og vi har set Det, og vi […]
  • WIE97: Første Johannesbrev 21 Mine børn! Dette skriver jeg til jer, for at I ikke skal synde. Men hvis nogen synder, har vi En retfærdig Talsmand hos Faderen: nemlig Jesus Kristus! 2 Han er En Soning for vore […]
  • WIE97: Første Johannesbrev 31 Se dog, hvor stor kærlighed, Faderen har vist os: at vi skal kaldes Guds børn - og vi er det! Derfor kender verden os ikke: fordi den ikke kender Ham. 2 I elskede! Nu er vi Guds børn, […]
  • WIE97: Første Johannesbrev 51 Enhver, som tror, at Jesus er Kristus, er født af Gud! Og enhver, som elsker [[Gud]], Som har født Ham, elsker også Den, Som er født af Ham! 2 Deraf veed vi, at vi elsker Guds børn: […]
Tagged with:    

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development