WIE97: Hebræerbrevet 2

1 Derfor bør vi så meget mere holde fast på dét, vi har hørt, for at vi ikke skal glide bort fra det.

2 Thi hvis Det Ord, Som blev talt ved engle, var urokkeligt, og enhver overtrædelse og ulydighed fik sin fortjente straf,

3 hvordan skal vi så undslippe, hvis vi er ligeglade med så stor en frelse: dén, som tog sin begyndelse, da den blev forkyndt af HErren, og som blev stadfæstet for os af dem, som har hørt Ham,

4 idet Gud vidnede med ved både tegn og undere og mange slags kraftgerninger og ved at tildele [[mennesker]] Helligånden efter Sin vilje?

5 Det var nemlig ikke engle, Han underlagde den kommende verden, om hvilken vi taler.

6 Det er bevidnet ved, at der et sted er sagt: “Hvad er et Menneske, at Du ihukommer Ham, eller Et menneskes Søn, at Du tager Dig af Ham?

7 Du gjorde Ham lidet ringere end englene; med herlighed og ære kroned’ Du Ham og satte Ham over Dine hænders værk!

8 Alt lagde Du under Hans fødder, og da Du underlagde Ham alt, lod Du intet være undtaget.” Vel ser vi jo endnu ikke, at alle ting er Ham underlagt;

9 men Ham, Jesus, – “gjort lidet ringere end englene” – ser vi, “kronet med herlighed og ære”, fordi Han led døden, for at Guds nåde [[skulle blive]] alle [[til del]], ved at Han smagte døden.

10 Det sømmede sig nemlig [[Gud]], for Hvis skyld og ved Hvem alt er til, idet Han fører mange sønner til herlighed, at fuldende deres frelses Fyrste gennem lidelser.

11 Både Han, Som helliger, og de helligede er alle udaf Een! Af den grund skammer Han Sig ikke ved at kalde dem “brødre”,

12 men siger: “Jeg vil kundgøre Dit navn for Mine brødre, i Kirkens midte vil Jeg lovsynge Dig!”

13 Og videre: “Jeg vil stole fast på Ham”, og yderligere: “Se, her er Jeg og de børn, Gud har givet Mig!”

14 Eftersom børnene har fået del i [[Hans]] kød og blod, fik også Han på samme måde del i dem, for at Han ved døden kunne tilintetgøre den, som havde magten over døden, nemlig Djævelen,

15 og udfri alle dem, som af frygt for døden hele livet har været underkastet trældom.

16 Det er jo ikke engle, Han tager Sig af – nej, Han tager Sig af Abrahams slægt!

17 Derfor måtte Han i alle ting gøres Sine brødre lig, for at Han [[i tjeneste]] for Gud kunne blive En barmhjertig og trofast Ypperstepræst, for at sone folkets synder.

18 Thi på grund af det, Han har lidt, og derved Selv er blevet prøvet, kan Han nemlig hjælpe dem, som prøves.

Lignende indlæg:

  • WIE97: Hebræerbrevet 11 Mange gange og på mange måder har Gud tidligere talt til fædrene ved profeterne; i disse sidste dage har Han nu talt til os ved Sønnen, 2 Hvem Han har indsat Som Arving til alle ting, […]
  • WIE97: Hebræerbrevet 131 Lad broderkærligheden vare ved! 2 Glem ikke gæstfriheden; thi ved den har nogle uden at vide det haft engle som gæster! 3 Ihukom dem, som er i fængsel, som om I var medfanger, og […]
  • WIE97: Hebræerbrevet 111 Tro er nemlig fuld vished om dét, man håber, overbevisning om ting, man ikke har set. 2 Ved den fik de gamle godt vidnesbyrd. 3 I tro erkender vi, at verden er skabt ved Guds Ord, […]
  • WIE97: Hebræerbrevet 41 Lad os derfor - da løftet om at komme ind til Hans hvile [[stadig gælder]] - drage nøje omsorg for, at ikke nogen af jer skal tro, at han er kommet for sent. 2 Vi har nemlig fået […]
Tagged with:    

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development