WIE97: Andet Petersbrev 1

1 Simon Peter, Jesu Kristi træl og apostel, [[sender hilsen]] til dem, som på lige fod med os har fået del i den dyrebare tro ved Guds, ja, Frelseren Jesu Kristi retfærdighed:

2 nåde være med jer og fred i rigt mål ved kundskab om Gud, ja, Jesus vor HErre,

3 Som ved Sin guddommelige magt allerede har givet os alt, hvad der tjener til liv og gudsfrygt, ved kundskaben om Ham, Som har kaldet os ved Sin Egen krafts herlighed.

4 Gennem den har Han givet os de umådeligt store og dyrebare løfter, for at I ved dem skal blive delagtige i guddommelig natur, idet I flygter fra den fordærvelse i verden, [[som virkes af]] begæret.

5 Netop derfor må I med al iver i troen vise jeres dyd, i dyden kundskab,

6 i kundskaben afholdenhed, i afholdenheden udholdenhed, i udholdenheden gudsfrygt,

7 i gudsfrygten broderkærlighed, og i broderkærligheden kærlighed [[til alle]]!

8 Thi hvis alt dette findes hos jer, og dét i rigeligt mål, så lader det jer ikke være uvirksomme eller ufrugtbare i kundskaben om vor HErre Jesus Kristus.

9 Men den, hos hvem dette ikke er tilstede, han er kortsynet, ja, blind, da han har glemt alt om, [[at han er blevet]] renset fra sine tidligere synder.

10 Derfor, brødre, vær desto ivrigere efter ved jeres gode gerninger at gøre jeres kald og udvælgelse fast! Thi gør I dette, skal I aldrig snuble,

11 thi så skal der rigeligt gives jer indgang i vor HErres og Frelsers Jesu Kristi evige Rige!

12 Derfor vil jeg ikke undlade altid at påminde jer om disse ting, selvom I veed det og er grundfæstede i den sandhed, som er givet jer.

13 Men jeg mener det rigtigt, så længe jeg er i dette telt, at vække jer ved den slags påmindelser,

14 fordi jeg veed, at nedlæggelsen af mit telt er nær forestående, som vor HErre Jesus Kristus har åbenbaret mig det,

15 og jeg vil altid ivre for at få jer til efter min bortgang at ihukomme disse ting.

16 Thi da vi kundgjorde jer vor HErres Jesu Kristi magtfulde genkomst fulgte vi ikke udspekulerede myter – nej, vi har været øjenvidner til Hans herlighed!

17 Thi Han fik ære og herlighed fra Gud Fader, da en røst lød til Ham fra Den majestætiske Herlighed: “Denne er Min Søn, Den Elskede, i Hvem Jeg har velbehag!”

18 Og denne røst hørte vi lyde fra Himmelen, da vi var sammen med Ham på Det hellige Bjerg!

19 Desto fastere står da også Det profetiske Ord for os, og I gør vel, om I holder jer til Det, Som et Lys, Der skinner på et mørkt sted, indtil Dagen oprinder og Morgenstjernen opgår i jeres hjerter!

20 Viid da som det første dette: at ingen profeti i Skriften er kommet ved [[profetens]] egen tydning!

21 Thi aldrig er nogen profeti frembragt ved et menneskes vilje; nej, drevne af Helligånden talte de hellige mennesker [[Ord]] fra Gud!

Lignende indlæg:

  • WIE97: Andet Petersbrev 21 Men der fremstod jo falske profeter blandt folket, ligesom der også blandt jer skal komme vranglærere, som vil lade en vranglære, der fører til fortabelse, snige sig ind, så folk til og […]
  • WIE97: Andet Petersbrev 31 Dette, mine kære, er allerede det andet brev, jeg skriver til jer. I dem begge har jeg forsøgt ved påmindelse at vække jeres rene tanker 2 til at mindes De Ord, som de hellige […]
  • Profeten Haggaj og hans budskab En af Bibelens små bøger er skrevet af profeten Haggaj for 2500 år siden. Samuel Roswall giver en introduktion til Haggaj og hans bog. Vi ved ikke meget om Haggaj som person. Men vi […]
  • 30. maj: Er du bange? ER DU BANGE? Nu er min sjæl i oprør, og hvad skal jeg sige? (Joh 12:27a) Har du nogensinde været bange?, det tror jeg du har. Når vi rammes af alvorlig sygdom, eller en af dem vi […]
Tagged with:    

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development