WIE97: Johannes’ Åbenbaring 11

1 Og der blev givet mig et rør, der lignede en målestok, og engelen stod der og sagde: “Rejs dig op og mål Guds Tempel og alteret og dem, som tilbeder dér,

2 men lad forgården udenfor Templet være og mål den ikke, for den er prisgivet hedningerne! Og de skal nedtrampe Den hellige Stad i toogfyrre måneder!

3 Og Jeg vil give Mine to vidner at profetere i 1260 dage, klædte i sæk.

4 Disse er de to olietræer og de to lysestager, som står for Guds, jordens HErres åsyn.

5 Og hvis nogen vil skade dem, udgår der ild af deres mund og fortærer deres fjender! Ja, om nogen vil skade dem, vil han blive dræbt på denne måde!

6 De har magt til at lukke himmelen, så der ikke falder regn i de dage, de profeterer, og de har magt over vandene, så at de kan forvandle det til blod, og til at slå jorden med enhver plage, så ofte de vil!

7 Og når de har fuldført deres vidnesbyrd, skal dyret, som stiger op fra Afgrunden, føre krig mod dem og besejre dem og dræbe dem!

8 Og deres lig skal ligge på gaden i Den store Stad, som åndeligt kaldes Sodoma og Ægypten, dér, hvor også vor HErre blev korsfæstet!

9 Og mennesker af mange folk og stammer og tungemål og folkeslag skal se på deres lig i tre og en halv dag, og de vil ikke tillade, at deres lig bliver gravlagt.

10 Og de, som bor på jorden, skal glæde og fryde sig over dem, og de skal sende hinanden gaver, for disse to profeter havde været en plage for dem, som bor på jorden!”

11 Men efter tre en halv dag kom Livsånde fra Gud i dem, og de rejste sig op på deres fødder, og stor frygt faldt på alle, der så dem!

12 Og de hørte en vældig røst fra Himmelen, som sagde til dem: “Kom her op!” Og de steg op til Himmelen i skyen for øjnene af deres fjender!

13 I samme stund kom der et stort jordskælv, og tiendedelen af Staden faldt i grus, og syv tusinde mennesker dræbtes i jordskælvet, og de øvrige blev forfærdede og gav Himmelens Gud ære!

14 Den anden ve var ovre – dog se: den tredje ve kommer snart!

15 Og den syvende engel blæste i sin basun, og vældige røster hørtes i Himmelen, og de råbte: “Herredømmet over jorden er nu blevet vor HErres, ja, Hans Salvedes, og Han skal være Konge i evighedernes evighed!”

16 Og de fireogtyve præster, som sidder på deres troner for Guds åsyn, faldt på deres ansigter og tilbad Gud

17 og sagde: “Vi takker Dig, HErre Gud, Du Almægtige, Som er og Som var og Som kommer, fordi Du har overtaget Din store magt og er blevet Konge!

18 Hedningerne harmedes, men Din vrede kom, ja, tiden kom, da de døde skal dømmes, og da lønnen skal gives til Dine tjenere, profeterne, og til de hellige og til dem, som frygter Dit navn, både små og store, og da de, som har ødelagt jorden, skal ødelægges!”

19 Og Guds Tempel i Himmelen åbnedes, og Hans Pagts Ark sås i Hans Tempel; og der kom lyn og drøn og tordenskrald og jordskælv og store hagl!

Lignende indlæg:

  • WIE97: Johannes’ Åbenbaring 11 Jesu Kristi åbenbaring, Som Gud gav [[Johannes]] for at vise Sine tjenere dét, som snart skal ske. Og Han sendte Sin engel og kundgjorde og tydede det for Sin tjener, Johannes, 2 som […]
  • WIE97: Johannes’ Åbenbaring 21 Skriv til engelen for efesernes Kirke: "Dette siger Han, Som holder de syv stjerner i Sin højre hånd, Han, Som vandrer omkring mellem de syv gyldne lysestager: 2 Jeg veed om dine […]
  • WIE97: Johannes’ Åbenbaring 31 Og skriv til engelen for sardernes Kirke: "Dette siger Han, Som har Guds syv ånder og de syv stjerner: Jeg veed om dine gerninger, at du har navn for at leve - og dog er du død! 2 […]
  • WIE97: Johannes’ Åbenbaring 41 Derefter så jeg, og se: en dør var åbnet ind til Himmelen, og den samme røst, jeg før havde hørt, og som klang som en basun, talte til mig og sagde: "Kom herop, så vil Jeg vise dig alt […]
Tagged with:    

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development