WIE97: Titusbrevet 1

1 Paulus, Guds tjener, Jesu Kristi apostel, [[udsendt for at føre]] Guds udvalgte til tro og kundskab om Den Sandhed, Som hører gudsfrygten til,

2 til håbet om evigt liv, som det fra evighed af var lovet af Gud, Der ikke kan lyve,

3 og Som, da Hans tid var inde, har åbenbaret Sit Ord i dét budskab, som er betroet mig, efter Guds, vor Frelsers befaling,

4 [[sender hilsen]] til Titus, min kære søn i vor fælles tro: nåde, miskundhed og fred fra Gud, vor Fader og HErre, Jesus Kristus, vor Frelser!

5 Jeg efterlod dig på Kreta, for at du skulle bringe orden i det, der endnu stod ugjort, og for i alle [[menigheder]] at indsætte præster, sådan som jeg pålagde dig det.

6 De skal være ulastelige, een kvindes mand, have troende børn og ikke kunne anklages for udskejelser eller hensynsløshed.

7 Thi en biskop må som Guds husholder være ulastelig, ikke egenrådig, ikke vredladen, ikke drikfældig, ikke voldsom, ikke ude efter skammelig vinding,

8 men gæstfri, glad for det gode, sindig, retfærdig, gudfrygtig og herre over sig selv,

9 og han må holde fast ved Det troværdige Ord i overensstemmelse med Læren, så at han kan være i stand til både at formane ud fra Den sunde Lære og at gendrive dem, som siger imod.

10 Der er nemlig mange opsætsige, der løber med tom snak og fører folk vild – især blandt de omskårne!

11 Dem må man stoppe munden på, for de fører ulykke over hele familier, idet de lærer utilbørlige ting for ussel vindings skyld.

12 Een af dem, en profet af deres eget folk, har sagt: “Kretere er altid løgnere, onde vilddyr, dovne og grådige!”

13 Dette vidnesbyrd er sandt! Irettesæt dem derfor strengt, for at de kan blive sunde i troen,

14 så de ikke holder sig til jødiske myter og bud fra mennesker, som har vendt sig bort fra Sandheden.

15 Vel er alt rent for de rene; men for de urene og vantro er intet rent, nej, både deres forstand og deres samvittighed er urene!

16 De påstår at kende Gud, men med deres gerninger fornægter de Ham! De er afskyelige og ulydige og uduelige til nogen som helst god gerning!

Lignende indlæg:

  • WIE97: Titusbrevet 21 Men du skal forkynde i overensstemmelse med Den sunde Lære! 2 Gamle mænd skal være ædruelige, værdige, sindige, sunde i troen, kærligheden og tålmodigheden. 3 Gamle kvinder skal […]
  • WIE97: Titusbrevet 31 Påmind alle at underordne sig øvrigheder og myndigheder, at være dem lydige og altid at være rede til al god gerning, 2 ikke at bagtale nogen, ikke at være stridbare, men forsonlige, […]
  • »Hadets bryllup«: Brudgom og tre bryllupsgæster er arresteret  En bryllupsfest i Jerusalem for få uger siden har i den sidste uge været en af de mest omtalte nyheder i Israel. Det unge par, der blev viet, tilhører det allermest […]
  • 8. December: Hør Herrens Ord! HØR HERRENS ORD!  Menneske, du skal profetere imod Israels profeter, som selv profeterer, og sige til dem, der profeterer ud af eget hjerte: Hør Herrens ord (Ez 13:2)! Ezekiel skal […]
Tagged with:    

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development