WIE97: Hebræerbrevet 3

1 Derfor, hellige brødre, delagtige i et himmelsk kald: se hen til vor bekendelses Apostel og Ypperstepræst, Jesus,

2 Som er trofast mod Ham, Som har gjort Ham dertil, ligesom også Moses “var tro i hele Guds hus.”

3 Denne herlighed er nemlig større end den, Moses agtedes værdig til, eftersom den, der bygger et hus, nyder større ære end selve huset.

4 Ethvert hus bygges nemlig af een eller anden; men Den, Som har bygget alt, er Gud!

5 Og Moses var ganske vist tro i hele [[Guds]] hus, idet han tjente som vidnesbyrd om det, som engang skulle forkyndes;

6 men Kristus er tro Som Søn over Hans hus – og Hans hus er vi, så sandt vi indtil enden fastholder frimodigheden og det håb, vi roser os af!

7 Derfor, som Helligånden siger: “I dag, om I hører Hans røst,

8 så forhærder ikke jeres hjerter, som ved “forbitrelsen” på fristelsens dag i ørkenen,

9 da jeres fædre fristede Mig og satte Mig på prøve, skønt de havde set Mine gerninger i fyrre år!

10 Derfor harmedes Jeg på hin slægt og sagde: “Altid farer de vild i hjertet, og de ville ikke vide af Mine veje!”

11 Derfor svor Jeg i Min vrede: sandelig, de skal ikke komme ind til Min hvile!”

12 Se til, brødre, at der aldrig i nogen af jer er et hjerte, der er ondt af vantro, så han falder fra Den levende Gud.

13 Nej, forman hverandre hver dag, mens det endnu hedder “i dag”, for at ikke nogen af jer skal forhærdes ved syndens bedrag.

14 Vi er nemlig blevet delagtige i Kristus, så sandt vi indtil enden holder fast ved den vished, vi havde i begyndelsen.

15 Når det blev sagt: “I dag, om I hører Hans røst, så forhærder ikke jeres hjerter, som ved forbitrelsen”,

16 hvem var det da, som, efter at have hørt, dog forbitrede Ham? Var det ikke alle dem, som var draget ud af Ægypten ved Moses?

17 Og hvem var det, Han harmedes på i fyrre år? Var det ikke dem, som havde syndet, og “hvis kroppe faldt i ørkenen?”

18 Og om hvem svor Han, at de “ikke skulle komme ind til Hans hvile”, uden netop dem, som havde været ulydige?

19 Så ser vi da, at det var på grund af deres vantro, de ikke kunne komme ind!

Lignende indlæg:

  • WIE97: Hebræerbrevet 81 Hovedsagen ved dette er dog, at vi har En sådan Ypperstepræst, Som har sat Sig ved Majestætens trones højre i Himlene 2 Som Præst for de hellige i Det sande Tabernakel, Som HErren og […]
  • WIE97: Hebræerbrevet 121 Derfor, da vi nu har så stor en sky af vidner omkring os, så lad os aflægge enhver byrde og den synd, som så let indfanger os, og lad os kæmpe med tålmodighed i den kamp, som ligger […]
  • WIE97: Hebræerbrevet 111 Tro er nemlig fuld vished om dét, man håber, overbevisning om ting, man ikke har set. 2 Ved den fik de gamle godt vidnesbyrd. 3 I tro erkender vi, at verden er skabt ved Guds Ord, […]
  • WIE97: Hebræerbrevet 131 Lad broderkærligheden vare ved! 2 Glem ikke gæstfriheden; thi ved den har nogle uden at vide det haft engle som gæster! 3 Ihukom dem, som er i fængsel, som om I var medfanger, og […]
Tagged with:    

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development