WIE97: Hebræerbrevet 3

1 Derfor, hellige brødre, delagtige i et himmelsk kald: se hen til vor bekendelses Apostel og Ypperstepræst, Jesus,

2 Som er trofast mod Ham, Som har gjort Ham dertil, ligesom også Moses “var tro i hele Guds hus.”

3 Denne herlighed er nemlig større end den, Moses agtedes værdig til, eftersom den, der bygger et hus, nyder større ære end selve huset.

4 Ethvert hus bygges nemlig af een eller anden; men Den, Som har bygget alt, er Gud!

5 Og Moses var ganske vist tro i hele [[Guds]] hus, idet han tjente som vidnesbyrd om det, som engang skulle forkyndes;

6 men Kristus er tro Som Søn over Hans hus – og Hans hus er vi, så sandt vi indtil enden fastholder frimodigheden og det håb, vi roser os af!

7 Derfor, som Helligånden siger: “I dag, om I hører Hans røst,

8 så forhærder ikke jeres hjerter, som ved “forbitrelsen” på fristelsens dag i ørkenen,

9 da jeres fædre fristede Mig og satte Mig på prøve, skønt de havde set Mine gerninger i fyrre år!

10 Derfor harmedes Jeg på hin slægt og sagde: “Altid farer de vild i hjertet, og de ville ikke vide af Mine veje!”

11 Derfor svor Jeg i Min vrede: sandelig, de skal ikke komme ind til Min hvile!”

12 Se til, brødre, at der aldrig i nogen af jer er et hjerte, der er ondt af vantro, så han falder fra Den levende Gud.

13 Nej, forman hverandre hver dag, mens det endnu hedder “i dag”, for at ikke nogen af jer skal forhærdes ved syndens bedrag.

14 Vi er nemlig blevet delagtige i Kristus, så sandt vi indtil enden holder fast ved den vished, vi havde i begyndelsen.

15 Når det blev sagt: “I dag, om I hører Hans røst, så forhærder ikke jeres hjerter, som ved forbitrelsen”,

16 hvem var det da, som, efter at have hørt, dog forbitrede Ham? Var det ikke alle dem, som var draget ud af Ægypten ved Moses?

17 Og hvem var det, Han harmedes på i fyrre år? Var det ikke dem, som havde syndet, og “hvis kroppe faldt i ørkenen?”

18 Og om hvem svor Han, at de “ikke skulle komme ind til Hans hvile”, uden netop dem, som havde været ulydige?

19 Så ser vi da, at det var på grund af deres vantro, de ikke kunne komme ind!

Lignende indlæg:

  • WIE97: Hebræerbrevet 11 Mange gange og på mange måder har Gud tidligere talt til fædrene ved profeterne; i disse sidste dage har Han nu talt til os ved Sønnen, 2 Hvem Han har indsat Som Arving til alle ting, […]
  • WIE97: Hebræerbrevet 21 Derfor bør vi så meget mere holde fast på dét, vi har hørt, for at vi ikke skal glide bort fra det. 2 Thi hvis Det Ord, Som blev talt ved engle, var urokkeligt, og enhver overtrædelse […]
  • WIE97: Hebræerbrevet 41 Lad os derfor - da løftet om at komme ind til Hans hvile [[stadig gælder]] - drage nøje omsorg for, at ikke nogen af jer skal tro, at han er kommet for sent. 2 Vi har nemlig fået […]
  • WIE97: Hebræerbrevet 51 Enhver ypperstepræst, udtaget blandt mennesker, indsættes til gavn for mennesker i tjenesten for Gud, for at han skal frembære både gaver og ofre for synder, 2 og han skal kunne være […]
Tagged with:    

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development