WIE97: Johannes’ Åbenbaring 16

1 Og jeg hørte en vældig røst fra Templet, som sagde til de syv engle: “Drag afsted og tøm de syv skåle med Guds vrede ud over jorden!”

2 Og den første drog afsted og tømte sin skål ud over jorden – og der kom ondartede og farlige bylder på de mennesker, som havde dyrets mærke og som tilbad dets billede.

3 Og den anden engel tømte sin skål ud i havet – og det blev til blod som af en død, og alle levende væsener i havet døde!

4 Og den tredje engel tømte sin skål ud over floderne og vandets kilder – og de blev til blod.

5 Og jeg hørte vandenes engel sige: “Retfærdig er Du, HErre, Som er og Som var, Den Hellige, at Du har fældet denne dom!

6 Thi de har udgydt helliges og profeters blod – derfor har Du givet dem blod at drikke, thi det har de fortjent!”

7 Og jeg hørte en anden fra alteret sige: “Ja, HErre Gud, Du Almægtige: sande og retfærdige er Dine domme!”

8 Og den fjerde engel tømte sin skål ud over solen – og der blev givet den magt til at brænde menneskene med ild.

9 Og menneskene brændtes med stærk hede – og dog forbandede de Guds navn, Han, Som har magten over disse plager, og de vendte ikke om for at give Ham ære!

10 Og den femte engel tømte sin skål ud over dyrets trone – og dets rige blev indhyllet i mørke, så folk bed sig i tungen af pine!

11 Men de spottede Himmelens Gud for deres pinsler og for deres bylder, og de vendte ikke om fra deres gerninger!

12 Og den sjette engel tømte sin skål over den store flod, Eufrat – og dens vand tørrede ud, så at vejen blev beredt for kongerne fra solens opgang.

13 Og jeg så, at der ud af dragens mund og af dyrets gab og af den falske profets mund kom tre urene ånder, som lignede frøer.

14 De er dæmonånder, som gør tegn; og de går ud til jordens, ja, hele verdens konger, for at samle dem til krigen på Guds, Den Almægtiges store Dag.

15 “Se, Jeg kommer Som En Tyv! Salig er den, som våger og som vogter sine klæder, for at han ikke skal gå nøgen, og folk skal se hans skam!”

16 Og han samlede dem på det sted, som på hebraisk kaldes Harmageddon.

17 Og den syvende engel tømte sin skål ud i luften – og der udgik en vældig røst fra tronen i Templet i Himmelen, som sagde: “Det er sket!”

18 Og der kom drøn og tordener og lyn, og der blev et så mægtigt jordskælv, at der ikke har været magen til jordskælv, siden dengang, menneskene blev til på jorden, så kraftigt var det!

19 Og Den store Stad blev delt i tre dele, og folkeslagenes byer faldt i grus. Og Gud ihukom Babylon den Store, så Han gav hende bægeret med Sin harmes vredes vin!

20 Og alle øer flygtede, og bjergene fandtes ikke mere!

21 Og store hagl, tunge som talenter, faldt fra himmelen på menneskene; men menneskene spottede Gud for haglplagen – thi denne plage var overmåde stor!

Lignende indlæg:

  • WIE97: Johannes’ Åbenbaring 151 Og jeg så et andet tegn i Himmelen, stort og underfuldt: syv engle, som havde de syv sidste plager, thi med dem er Guds vrede fuldbyrdet! 2 Og jeg så noget, der lignede et hav af […]
  • WIE97: Johannes’ Åbenbaring 81 Og da [[Lammet]] brød det syvende segl, blev der stilhed i Himmelen omkring en halv time. 2 Og jeg så de syv engle, som står for Guds åsyn, og der blev givet dem syv basuner. 3 Og […]
  • WIE97: Johannes’ Åbenbaring 141 Og jeg så, og se: Lammet stod på Zions Bjerg og sammen med Det de 144.000, som havde Dets, ja, Dets Faders navn skrevet på deres pander. 2 Og jeg hørte en røst fra Himmelen som mange […]
  • WIE97: Johannes’ Åbenbaring 31 Og skriv til engelen for sardernes Kirke: "Dette siger Han, Som har Guds syv ånder og de syv stjerner: Jeg veed om dine gerninger, at du har navn for at leve - og dog er du død! 2 […]
Tagged with:    

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development