WIE97: Johannes’ Åbenbaring 7

1 Derefter så jeg fire engle, som stod ved jordens fire hjørner og holdt jordens fire vinde tilbage, så der ikke skulle blæse nogen vind på jorden eller havet eller på noget træ.

2 Og jeg så en anden engel, som steg op fra solens opgang. Han havde Den Levende Guds segl, og han råbte med vældig røst til de fire engle, hvem det var givet at skade jorden og havet,

3 og sagde: “Skad ikke jorden eller havet eller træerne, før vi har fået beseglet vor Guds tjenere på deres pander!”

4 Og jeg hørte de besegledes tal: 144.000 beseglede af alle Israels sønners stammer:

5 af Juda stamme 12.000 beseglede, af Rubens stamme 12.000 beseglede, af Gads stamme 12.000 beseglede,

6 af Asers stamme 12.000 beseglede, af Naftalis stamme 12.000 beseglede, af Manasses stamme 12.000 beseglede,

7 af Simeons stamme 12.000 beseglede, af Levis stamme 12.000 beseglede, af Issakars stamme 12.000 beseglede,

8 af Zebulons stamme 12.000 beseglede, af Josefs stamme 12.000 beseglede, af Benjamins stamme 12.000 beseglede.

9 Derefter så jeg, og se: en stor skare, som ingen kunne tælle, af alle folkeslag og stammer og folk og tungemål stod for Lammets trone, klædte i lange, hvide kjortler og med palmegrene i hænderne,

10 og de råbte med vældig røst og sagde: “Frelsen tilhører vor Gud, Som sidder på tronen, og Lammet!”

11 Og alle englene stod rundt om tronen og præsterne og de fire livsvæsener, og alle faldt de ned for tronen på deres ansigt og tilbad Gud

12 og sagde: “Amen! Velsignelsen og æren og visdommen og takken og prisen og magten og styrken tilhører vor Gud i evighedernes evighed! Amen!”

13 Og een af præsterne tog til orde og sagde til mig: “Disse, som er klædt i de lange, hvide kjortler, hvem er de, og hvor kommer de fra?”

14 Og jeg sagde til ham: “HErre! Du veed det!” Og Han sagde til mig: “Det er dem, som er kommet ud af den store trængsel, og som har vasket deres kjortler og gjort dem hvide i Lammets blod!

15 Derfor står de for Guds trone og tjener Ham dag og nat i Hans tempel. Og Han, Som sidder på tronen, skal slå Sit telt op over dem!

16 “De skal ikke længere sulte og ikke længere tørste, heller ikke skal solen eller nogen hede falde på dem.”

17 Thi Lammet, Som står midt for tronen, skal være deres Hyrde og lede dem til kilderne med Livets Vand, og Gud skal tørre hver tåre fra deres øjne.”

Lignende indlæg:

  • WIE97: Johannes’ Åbenbaring 151 Og jeg så et andet tegn i Himmelen, stort og underfuldt: syv engle, som havde de syv sidste plager, thi med dem er Guds vrede fuldbyrdet! 2 Og jeg så noget, der lignede et hav af […]
  • WIE97: Johannes’ Åbenbaring 81 Og da [[Lammet]] brød det syvende segl, blev der stilhed i Himmelen omkring en halv time. 2 Og jeg så de syv engle, som står for Guds åsyn, og der blev givet dem syv basuner. 3 Og […]
  • WIE97: Johannes’ Åbenbaring 171 Og een af de syv engle, som havde de syv skåle, kom og talte med mig og sagde til mig: "Kom her! Jeg vil vise dig dommen over den store skøge, som sidder på de mange vande, 2 med hvem […]
  • WIE97: Johannes’ Åbenbaring 51 Og jeg så at Han, Som sad på tronen, i Sin højre hånd havde en bogrulle, der var beskrevet både indvendig og udvendig og forseglet med syv segl. 2 Og jeg så en mægtig engel, som med […]
Tagged with:    

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development