WIE97: Johannes’ Åbenbaring 6

1 Og jeg så, da Lammet brød det første af de syv segl. Og jeg hørte eet af de fire livsvæsener råbe med en røst som tordenens: “Kom og se!”

2 Og jeg så, og se: en hvid hest, og Han, Som sad på den, havde en bue. Og der blev givet Ham en krone, og triumferende drog Han ud for at sejre.

3 Og da Han brød det andet segl, hørte jeg det andet livsvæsen sige: “Kom og se!”

4 Og en anden hest kom frem, [[og den var]] ildrød. Og det blev givet ham, som sad på den, at borttage freden fra jorden, så at menneskene skal nedslagte hverandre! Og der blev givet ham et stort sværd!

5 Og da Han brød det tredje segl, hørte jeg det tredje livsvæsen sige: “Kom og se!” Og jeg så, og se: en sort hest, og han, som sad på den, havde en vægt i hånden.

6 Og jeg hørte ligesom en røst i de fire livsvæseners midte, som sagde: “Et mål hvede for en denar og tre mål byg for en denar – men olien og vinen må du ikke skade!”

7 Og da Han brød det fjerde segl, hørte jeg det fjerde livsvæsen sige: “Kom og se!”

8 Og jeg så, og se: en gul hest og han, som sad på den – hans navn er Døden, og Dødsriget var i hans følge! Og der blev givet ham magt over fjerdedelen af jorden til at dræbe med sværd og med sult og med pest og ved jordens vilddyr.

9 Og da Han brød det femte segl, så jeg under offeralteret deres sjæle, som er blevet slagtet for Guds Ords skyld og for dét vidnesbyrds skyld, som de har aflagt.

10 Og de råbte med vældig røst og sagde: “Hvor længe [[skal det vare]], HErre, Du Hellige og Sanddru, [[før Du]] dømmer og hævner vort blod på dem, som bor på jorden?”

11 Og der blev givet enhver af dem en hvid kjortel, og det blev sagt til dem, at de skulle holde sig i ro endnu en liden tid, indtil tallet på deres medtjenere og deres brødre, som skal blive dræbt ligesom de, bliver fuldt!

12 Og da Han brød det sjette segl, så jeg, og se: der blev et stort jordskælv, og solen blev sort som en sæk af hår, og hele månen blev som blod.

13 Og Himmelens stjerner faldt til jorden, som når et figentræ kaster sine umodne frugter, når det rystes af en stærk vind.

14 Og Himmelen veg bort som en bogrulle, der bliver rullet sammen, og ethvert bjerg og enhver ø blev flyttet fra sit sted.

15 Og jordens konger og stormænd og de rige og hærførerne og de mægtige og alle trælle og alle frie skjulte sig i bjergenes huler og i kløfterne,

16 og de siger til bjergene og klipperne: “Fald over os og skjul os for Hans åsyn, Som sidder på tronen, ja, for Lammets vrede!

17 For Hans vredes Store Dag er kommet – og hvem kan da bestå?”

Lignende indlæg:

  • WIE97: Johannes’ Åbenbaring 81 Og da [[Lammet]] brød det syvende segl, blev der stilhed i Himmelen omkring en halv time. 2 Og jeg så de syv engle, som står for Guds åsyn, og der blev givet dem syv basuner. 3 Og […]
  • WIE97: Johannes’ Åbenbaring 111 Og der blev givet mig et rør, der lignede en målestok, og engelen stod der og sagde: "Rejs dig op og mål Guds Tempel og alteret og dem, som tilbeder dér, 2 men lad forgården udenfor […]
  • WIE97: Johannes’ Åbenbaring 51 Og jeg så at Han, Som sad på tronen, i Sin højre hånd havde en bogrulle, der var beskrevet både indvendig og udvendig og forseglet med syv segl. 2 Og jeg så en mægtig engel, som med […]
  • WIE97: Johannes’ Åbenbaring 21 Skriv til engelen for efesernes Kirke: "Dette siger Han, Som holder de syv stjerner i Sin højre hånd, Han, Som vandrer omkring mellem de syv gyldne lysestager: 2 Jeg veed om dine […]
Tagged with:    

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development