WIE97: Hebræerbrevet 13

1 Lad broderkærligheden vare ved!

2 Glem ikke gæstfriheden; thi ved den har nogle uden at vide det haft engle som gæster!

3 Ihukom dem, som er i fængsel, som om I var medfanger, og ligeså dem, som bliver mishandlet, thi I har jo selv et legeme.

4 Ægteskabet skal holdes i ære af alle, og ægtesengen ubesmittet! Thi usædelige og ægteskabsbrydere vil Gud dømme!

5 Vær ikke pengebegærlige i jeres færd; nej, lad jer nøje med dét, I har. Thi Han har sagt: “Jeg vil ikke slippe dig, ej heller forlade dig!”

6 Således kan vi fulde af tillid sige: “HErren er min Hjælper, hvad kan mennesker gøre mig?”

7 Kom jeres ledere i hu, de, som forkyndte jer Guds Ord! Læg mærke til den udgang, deres livsfærd fik – og efterfølg dem i troen!

8 Jesus Kristus er Den Samme igår og i dag, ja, i al evighed!

9 Lad jer ikke rives med af de mange fremmede lærdomme! Thi det er godt, at hjertet styrkes ved nåden og ikke ved bestemte slags spiser – det har ikke gavnet dem, som har holdt sig til det!

10 Vi har et [[offer-]]alter, fra hvilket de, som gør præstetjeneste ved tabernaklet, ikke har ret til at spise.

11 Thi de dyr, hvis blod ypperstepræsten bærer ind i helligdommen for at sone synden, deres kroppe “opbrændes udenfor lejren”;

12 derfor led også Jesus udenfor porten, for at Han skulle kunne hellige folk ved Sit Eget blod.

13 Lad os altså gå ud til Ham “udenfor lejren” og bære Hans forsmædelse.

14 Thi her har vi ikke en blivende stad, nej, vi søger den kommende!

15 Lad os derfor altid ved Ham frembære et lovprisningsoffer for Gud, det vil sige: frugt af læber, som priser Hans navn!

16 Og glem ikke godgørenheden og gavmildheden; thi i sådanne ofre finder Gud behag!

17 Adlyd jeres ledere og gør, som de siger, – de våger jo over jeres sjæle, som de skal aflægge regnskab for – så at de kan gøre dette med glæde og ikke med sukke, thi det ville ikke være til gavn for jer!

18 Bed for os! Thi vi er overbeviste om, at vi har god samvittighed; vi ønsker jo at vandre ret i alle ting.

19 Jeg formaner jer desto mere til at gøre dette, for at jeg meget snart må blive givet tilbage til jer.

20 Men fredens Gud, Som har ført Den store fårenes Hyrde, vor HErre Jesus, tilbage fra døde i kraft af En evig Pagts blod,

21 Han gøre jer duelige til al god gerning, så I kan gøre Hans vilje, ved at Han i os ved Jesus Kristus virker det, som er velbehageligt for Ham. Ham være æren i evighedernes evighed! Amen!

22 Men jeg formaner jer, brødre: tål formaningens Ord! Thi jeg har skrevet til jer i korthed.

23 I skal vide, at vor broder Timoteus er blevet løsladt; sammen med ham vil jeg besøge jer, hvis han kommer snart.

24 Hils alle jeres ledere og alle de hellige! Brødrene fra Italien hilser jer!

25 Nåden være med jer alle! Amen! — [Til hebræerne, skrevet fra Italien ved Timoteus.]

Lignende indlæg:

  • WIE97: Hebræerbrevet 11 Mange gange og på mange måder har Gud tidligere talt til fædrene ved profeterne; i disse sidste dage har Han nu talt til os ved Sønnen, 2 Hvem Han har indsat Som Arving til alle ting, […]
  • WIE97: Hebræerbrevet 21 Derfor bør vi så meget mere holde fast på dét, vi har hørt, for at vi ikke skal glide bort fra det. 2 Thi hvis Det Ord, Som blev talt ved engle, var urokkeligt, og enhver overtrædelse […]
  • WIE97: Hebræerbrevet 31 Derfor, hellige brødre, delagtige i et himmelsk kald: se hen til vor bekendelses Apostel og Ypperstepræst, Jesus, 2 Som er trofast mod Ham, Som har gjort Ham dertil, ligesom også […]
  • WIE97: Hebræerbrevet 41 Lad os derfor - da løftet om at komme ind til Hans hvile [[stadig gælder]] - drage nøje omsorg for, at ikke nogen af jer skal tro, at han er kommet for sent. 2 Vi har nemlig fået […]
Tagged with:    

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development