WIE97: Første Petersbrev 3

1 Ligeså skal I hustruer underordne jer under jeres mænd, for at de, hvis de er ulydige mod Ordet, ved hustruernes livsførelse skal vindes uden ord,

2 når de ser jeres rene, gudfrygtige livsførelse.

3 Jeres pryd skal ikke være det ydre: hårfletninger og guldsmykker eller kostbare klæder,

4 men hjertets skjulte menneske med den uforgængelige pryd: en sagtmodig og stille ånd – den er dyrebar for Gud.

5 Thi således smykkede de hellige kvinder, som håbede på Gud, sig også tidligere: de underordnede sig deres mænd,

6 ligesom Sara adlød Abraham og kaldte ham “herre”. Hendes børn bliver I, hvis I gør godt og ikke lader jer skræmme af noget!

7 Ligeså skal I mænd leve forstandigt med jeres hustruer som med et svagere kar, idet I viser dem ære, da de jo også er medarvinger til nåden: [[det evige]] liv, så at jeres bønner ikke skal blive hindret.

8 Slutteligt: tænk alle eens, vær medfølende, broderkærlige, barmhjertige, venlige og ydmyge!

9 Gengæld ikke ondt med ondt eller skældsord med skældsord! Nej, tværtimod skal I velsigne og vide, at I kaldtes til dette: at I skulle arve velsignelse!

10 Thi “den, som vil elske livet og se gode dage, må afholde sin tunge fra ondt og sine læber fra at tale svig.

11 Han må vende sig fra det onde og gøre godt! Han må søge fred, ja, jage efter den!

12 Thi HErrens øjne følger den retfærdige, og Hans ører er vendt til hans bøn; men HErrens åsyn er imod dem, som gør det onde!”

13 Og hvem skulle kunne skade jer, hvis I er ivrige efter at gøre det gode?

14 Selvom I også skulle lide for retfærdighedens skyld, er I dog salige! Så frygt dem ikke, og lad jer ikke forfærde!

15 Nej, hold Jesus Kristus hellig Som Herre i jeres hjerter, og vær altid rede til at forsvare jer overfor enhver, som kræver jer til regnskab for det håb, I har, – dog med sagtmodighed og frygt –

16 så I har en god samvittighed, for at de, som spotter jeres gode færd i Kristus, skal blive til skamme, når de bagtaler jer, som om I har handlet ondt.

17 Thi det er bedre – om det er Guds vilje – at lide, når man gør godt, end når man har gjort det onde.

18 Thi Kristus Selv led døden een gang for syndere – Een Retfærdig for [[alle de]] uretfærdige – for at Han kunne føre os til Gud! Han døde ganske vist i kødet, men blev levendegjort ved Ånden!

19 I Ånden drog Han også ned og prædikede for de ånder, som er i fangenskab,

20 de, som tidligere havde været ulydige, dengang Gud biede i langmodighed i Noas dage, mens dén ark blev bygget, i hvilken få, nemlig otte sjæle frelstes gennem vand,

21 dét [[vand]], ved hvilket også vi nu frelses i dets afbillede: dåben, som ikke er en ydre renselse for snavs, men En god samvittigheds Pagt med Gud ved Jesu Kristi opstandelse,

22 Han, Som er ved Guds højre, efter at Han er faret op til Himmelen, og engle og Myndigheder og Magter er blevet Ham underlagt!

Lignende indlæg:

  • WIE97: Første Petersbrev 11 Peter, Jesu Kristi apostel, [[sender hilsen]] til de udvalgte, som er udlændinge i adspredelsen i Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien og Bitynien, 2 alle I, som efter Gud Faders […]
  • WIE97: Første Petersbrev 21 Når I da har aflagt al ondskab og al svig og hykleri og misundelse og al bagtalelse, 2 så attrå da som nyfødte børn den åndelige, uforfalskede mælk, for at I ved den kan voxe til […]
  • WIE97: Første Petersbrev 41 Da Kristus nu har lidt for os i kødet, må også I styrke jer ved denne tanke: at den, som har lidt i kødet, har brudt med synden, 2 så at han ikke længere skal leve efter menneskelige […]
  • WIE97: Første Petersbrev 51 Præsterne iblandt jer formaner jeg som embedsbroder, som vidne om Kristi lidelser og som een, der også har del i den kommende herlighed, som skal åbenbares: 2 vogt den Guds hjord, som […]
Tagged with:    

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development