WIE97: Hebræerbrevet 8

1 Hovedsagen ved dette er dog, at vi har En sådan Ypperstepræst, Som har sat Sig ved Majestætens trones højre i Himlene

2 Som Præst for de hellige i Det sande Tabernakel, Som HErren og ikke et menneske har rejst!

3 Thi enhver ypperstepræst indsættes til at frembære både gaver og ofre, hvorfor det da er nødvendigt, at også Han har noget, Han kan frembære.

4 Hvis Han nu var på jorden, ville Han ikke engang være Præst, idet det her er andre præster, som frembærer gaver efter Loven,

5 og som tjener i et afbillede [[af Helligdommen]], en skygge af Den Himmelske, sådan, som det blev befalet Moses, at han skulle fuldføre Tabernaklet: “Se til”, siger [[Gud]], “at du udfører alt efter det billede, som blev vist dig på bjerget!”

6 Men nu har [[Han]] fået en højere præstetjeneste, så meget mere, som Han er blevet Mellemmand for En bedre Pagt, Som er grundfæstet på bedre løfter.

7 Hvis nemlig den første [[Pagt]] havde været udadlelig, havde der ikke været brug for En Anden.

8 Men Gud dadler Den, idet Han siger til dem: “Se, dage skal komme, siger HErren, i hvilke Jeg vil slutte En ny Pagt med Israels og Judas hus,

9 ikke som den Pagt, Jeg gjorde med deres fædre, den dag, Jeg greb deres hånd for at føre dem ud fra Ægyptens land. Thi de blev ikke i Min Pagt, derfor brød Jeg Mig heller ikke om dem, siger HErren.

10 Nej, dette er den Pagt, Jeg vil oprette med Israels hus herefter, siger HErren: Jeg giver Min Lov i deres sind, og i deres hjerter vil Jeg skrive Den; og Jeg vil være deres Gud og de skal være Mit folk!

11 Og ingen skal lære sin næste, og ingen skal længere lære sin broder og sige: “Kend HErren!”, thi alle skal kende Mig, fra de mindste til de største iblandt dem.

12 Thi Jeg vil være barmhjertig mod deres uretfærdigheder og synder, og deres lovbrud vil Jeg ikke længere komme i hu!”

13 Ved at sige “en ny [[Pagt]]” har Gud erklæret, at Den første [[Pagt]] er forældet; men det forældede og gamle er undergangen nær!

Lignende indlæg:

  • WIE97: Hebræerbrevet 101 Thi Loven ejer blot en skygge af de kommende goder, ikke selve tingene i deres sande skikkelse! Derfor ville de aldrig, med de ofre, som de uafbrudt, år for år frembærer, kunne […]
  • WIE97: Hebræerbrevet 31 Derfor, hellige brødre, delagtige i et himmelsk kald: se hen til vor bekendelses Apostel og Ypperstepræst, Jesus, 2 Som er trofast mod Ham, Som har gjort Ham dertil, ligesom også […]
  • WIE97: Hebræerbrevet 121 Derfor, da vi nu har så stor en sky af vidner omkring os, så lad os aflægge enhver byrde og den synd, som så let indfanger os, og lad os kæmpe med tålmodighed i den kamp, som ligger […]
  • WIE97: Hebræerbrevet 91 Den første Pagt havde ganske vist også sin gudstjenesteliturgi og sin jordiske helligdom; 2 der blev nemlig rejst et telt, det forreste, i hvilket både lysestagen og bordet med […]
Tagged with:    

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development