WIE97: Johannes’ Åbenbaring 5

1 Og jeg så at Han, Som sad på tronen, i Sin højre hånd havde en bogrulle, der var beskrevet både indvendig og udvendig og forseglet med syv segl.

2 Og jeg så en mægtig engel, som med vældig røst råbte: “Hvem er værdig til at åbne bogen og bryde dens segl?”‘

3 Men ingen i Himmelen og ingen på jorden og ingen under jorden var i stand til at åbne bogen eller at se i den.

4 Da græd jeg såre meget, fordi ingen fandtes værdig til at åbne og læse bogen eller til at se i den.

5 Men een af præsterne sagde til mig: “Græd ikke! Se: Løven af Juda stamme, Davids Rodskud, har sejret, så Han kan åbne bogen og bryde dens syv segl!”

6 Og jeg så, og se: midt for tronen og de fire livsvæsener og midt blandt præsterne stod Et Lam, ligesom slagtet. Det havde syv horn og syv øjne – det er Guds syv ånder, som er sendt ud over hele jorden.

7 Og [[Lammet]] kom og tog bogen ud af højre hånd på Ham, Som sidder på tronen.

8 Og da Han tog bogen, faldt de fire livsvæsener og de fireogtyve præster ned for Lammet, og de havde hver deres harpe og guldskåle, fulde af røgelse – det er de helliges bønner.

9 Og de sang en ny sang og sagde: “Værdig er Du til at modtage bogen og bryde dens segl! Thi Du blev slagtet og løskøbte mennesker af alle stammer og tungemål og folk og folkeslag til Gud med Dit blod,

10 og Du har gjort dem til et kongerige af præster for vor Gud, og de skal herske på jorden!”

11 Og jeg så, og jeg hørte røsten af mange engle rundt om tronen og livsvæsenerne og præsterne, og deres tal var titusinders titusinder og tusinders tusinder,

12 som med vældig røst råbte: “Værdigt er Lammet, Det slagtede, til at få al magt og rigdom og visdom og styrke og pris og ære og velsignelse!”

13 Og enhver skabning i Himmelen og på jorden og under jorden og på havet og alt, som er i dem, alle hørte jeg sige: “Han, Som sidder på tronen, og Lammet tilhører velsignelsen og prisen og æren og magten i evighedernes evigheder!”

14 Og de fire livsvæsener svarede: “Amen!”, og de fireogtyve præster faldt ned og tilbad Den Levende i evighedernes evigheder!

Lignende indlæg:

  • WIE97: Johannes’ Åbenbaring 61 Og jeg så, da Lammet brød det første af de syv segl. Og jeg hørte eet af de fire livsvæsener råbe med en røst som tordenens: "Kom og se!" 2 Og jeg så, og se: en hvid hest, og Han, Som […]
  • WIE97: Johannes’ Åbenbaring 71 Derefter så jeg fire engle, som stod ved jordens fire hjørner og holdt jordens fire vinde tilbage, så der ikke skulle blæse nogen vind på jorden eller havet eller på noget træ. 2 Og […]
  • WIE97: Johannes’ Åbenbaring 31 Og skriv til engelen for sardernes Kirke: "Dette siger Han, Som har Guds syv ånder og de syv stjerner: Jeg veed om dine gerninger, at du har navn for at leve - og dog er du død! 2 […]
  • WIE97: Johannes’ Åbenbaring 81 Og da [[Lammet]] brød det syvende segl, blev der stilhed i Himmelen omkring en halv time. 2 Og jeg så de syv engle, som står for Guds åsyn, og der blev givet dem syv basuner. 3 Og […]
Tagged with:    

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development