WIE97: Hebræerbrevet 4

1 Lad os derfor – da løftet om at komme ind til Hans hvile [[stadig gælder]] – drage nøje omsorg for, at ikke nogen af jer skal tro, at han er kommet for sent.

2 Vi har nemlig fået Evangeliet forkyndt, ligesom de; men dem gavnede det ikke at høre Ordet, fordi Det [[på grund af deres vantro]] ikke blev tilegnet sig af dem, der havde hørt Det.

3 Thi kun vi kommer ind til hvilen, vi, som tror. Som Han har sagt: “Så svor Jeg da i Min vrede: de skal ikke komme ind til Min hvile!” – og dét, skønt Hans gerninger var fuldbyrdede fra verdens grundlæggelse.

4 Han har jo et sted om den syvende dag sagt således: “Og Gud hvilede på den syvende dag fra alle Sine gerninger;”

5 men på dette sted: “Sandelig, de skal ikke komme ind til Min hvile!”

6 Eftersom det altså stadig står nogen åbent at komme ind til hvilen, og de, som tidligere havde fået forkyndt Evangeliet, ikke kom ind på grund af deres ulydighed,

7 har Han atter fastsat en bestemt dag: “I dag”, idet Han ved David lang tid efter siger: “I dag, om I hører Hans røst, så forhærder ikke jeres hjerter!”

8 Thi hvis Josua havde ført dem ind til hvilen, ville Gud efter den dag ikke [[senere]] have talt om en anden dag.

9 Altså står der stadig en sabbatshvile tilbage for Guds folk!

10 Den, som er gået ind til Hans hvile, hviler jo også fra sine gerninger, ligesom Gud fra Sine.

11 Lad os da stræbe efter at komme ind til denne hvile, for at ikke nogen ved at følge vantroens exempel skal falde.

12 Thi Guds Ord er levende og virksomt og skarpere end noget tveægget sværd, Det gennemtrænger og kløver både sjæl og ånd, både ben og marv, og Det dømmer hjertets hensigter og tanker.

13 Og ikke een skabning er usynlig for Ham, nej, alle står nøgne og blotlagte for øjnene af Ham, Hvem vi skal stå til regnskab.

14 Da vi altså har En stor Ypperstepræst, Som er steget op gennem Himlene, Jesus, Guds Søn, så lad os fastholde bekendelsen!

15 Vi har nemlig ikke en Ypperstepræst, Som ikke kan have medynk med vore skrøbeligheder, men Een, Som er prøvet i alle ting i lighed med os, dog uden synd!

16 Lad os da med frimodighed træde frem for nådens trone, for at vi kan få barmhjertighed og finde nåde til hjælp i rette tid.

Lignende indlæg:

  • WIE97: Hebræerbrevet 51 Enhver ypperstepræst, udtaget blandt mennesker, indsættes til gavn for mennesker i tjenesten for Gud, for at han skal frembære både gaver og ofre for synder, 2 og han skal kunne være […]
  • WIE97: Hebræerbrevet 111 Tro er nemlig fuld vished om dét, man håber, overbevisning om ting, man ikke har set. 2 Ved den fik de gamle godt vidnesbyrd. 3 I tro erkender vi, at verden er skabt ved Guds Ord, […]
  • WIE97: Hebræerbrevet 61 Derfor, da vi nu har lagt den første begyndelse i Kristi Ord bag os, så lad os ledes frem mod fuldmodenheden og ikke endnu en gang lægge grundvold ved [[at tale om]] omvendelse fra døde […]
  • WIE97: Hebræerbrevet 21 Derfor bør vi så meget mere holde fast på dét, vi har hørt, for at vi ikke skal glide bort fra det. 2 Thi hvis Det Ord, Som blev talt ved engle, var urokkeligt, og enhver overtrædelse […]
Tagged with:    

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development