WIE97: Første Timotheusbrev 1

1 Paulus – Jesu Kristi apostel, efter befaling fra Gud, vor Frelser og HErre, Jesus Kristus, vort Håb –

2 [[sender hilsen]] til Timoteus, min ægte søn i troen: nåde, miskundhed og fred fra Gud, vor Fader, ja, Kristus Jesus, vor HErre!

3 Jeg bad dig blive i Efesus, da jeg rejste til Makedonien, for at du skulle formane visse folk til ikke at [[forkynde]] fremmed lære

4 og ikke at give sig af med myter og endeløse slægtstavler, som snarere skaber stridigheder end opbygger troen på Guds frelsesplan.

5 Men budets endemål er kærlighed af et rent hjerte og en god samvittighed og en oprigtig tro!

6 Nogle har forvildet sig bort fra dette og har vendt sig til tom tale,

7 fordi de ville være lovlærere, skønt de hverken forstår det, de selv siger, eller det, de så selvsikkert hævder.

8 Vi veed jo, at Loven er god, hvis man bruger Den efter Dens hensigt!

9 Og vi veed dette: at Loven ikke er givet for de retfærdige, men for ulydige, ugudelige og syndere, vanhellige og verdslige, fadermordere og modermordere, manddrabere,

10 horkarle, som ligger med drenge, menneskerøvere, løgnere, menedere og hvad der ellers strider mod den sunde Lære,

11 efter Evangeliet om Den salige Guds herlighed, Det, Som blev mig betroet.

12 Og jeg takker Ham, Som har givet mig styrke, Kristus Jesus, vor HErre, fordi Han holdt mig for at være trofast og tog mig i Sin tjeneste,

13 jeg, som tidligere har været en spotter og forfølger og voldsmand – men jeg fik barmhjertighed, fordi jeg gjorde det i uvidenhed og vantro,

14 og vor HErres nåde blev overstrømmende rig med kærlighedens tro i Kristus Jesus.

15 Dette Ord er troværdigt og al modtagelse værdigt: at Kristus Jesus kom til verden for at frelse syndere – blandt hvilke jeg er den største!

16 Men jeg blev tilgivet, netop for at Jesus Kristus på mig som den første skulle vise hele Sin langmodighed, som et forbillede for dem, som senere skulle komme til tro på Ham, til evigt liv.

17 Men evighedens Konge, Den uforgængelige, usynlige, eene viise Gud være ære og herlighed i evighedernes evighed! Amen!

18 Dette påbud overgiver jeg dig, min søn Timoteus, i overensstemmelse med de profetier, som tidligere er udtalt om dig: at du ved dem skal stride den gode strid

19 med tro og god samvittighed – som nogen har kastet fra sig, så de led skibbrud med troen!

20 Blandt dem er Hymenæus og Alexander, som jeg har overgivet til Satan, for at de kan blive tugtede til ikke at spotte!

Lignende indlæg:

  • WIE97: Første Timotheusbrev 21 Jeg formaner dig altså først og fremmest til at frembære bønner, påkaldelser, forbønner og taksigelser for alle mennesker, 2 [[især]] for kongen og alle, som er i overordnede […]
  • WIE97: Første Timotheusbrev 31 Dette Ord er troværdigt: hvis nogen attrår at blive biskop, da er det en god gerning, han ønsker sig! 2 En biskop bør derfor være ulastelig, een kvindes mand, ædruelig, viis, værdig, […]
  • WIE97: Første Timotheusbrev 41 Men Ånden siger tydeligt, at mange i de sidste tider skal falde fra troen og holde sig til forførende ånder og dæmoners lærdomme, 2 ved løgnagtige hyklere, som er brændemærkede i […]
  • WIE97: Første Timotheusbrev 51 Tal ikke hårdt til en gammel mand, men forman ham mildt, som om han var din fader, og yngre mænd, som om de var brødre, 2 gamle kvinder som mødre og yngre kvinder som søstre, i al […]
Tagged with:    

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development