WIE97: Andet Timotheusbrev 3

1 Men du skal vide dette: at der i de sidste dage skal komme hårde tider!

2 Thi da skal menneskene være selvglade, pengekære, pralende, hovmodige, spottende, ulydige mod deres forældre, utaknemmelige, vanhellige,

3 ukærlige, uforsonlige, bagtalere, umådeholdne, tøjlesløse, det godes fjender,

4 svigefulde, opfarende, indbildske, lystelskere, snarere end Gudselskere,

5 idet de har gudsfrygts skin, men fornægter dens kraft; vend dig fra dem!

6 Blandt dem er nemlig de, som sniger sig ind i husene og får magt over kvinder, som er belæssede med synder og drives af alle slags lyster,

7 som altid vil lære, men som aldrig vil komme til sandheds erkendelse!

8 På samme måde som Jannes og Jambres satte sig op imod Moses, således sætter også disse sig op imod sandheden, disse mennesker, som er fordærvede i forstanden, og som ikke kan stå deres prøve, når det gælder troen.

9 Men de skal ikke få yderligere fremgang, thi deres dårskab skal blive åbenbar for alle, som også [[Jannes’ og Jambres’]] blev det.

10 Du har dog nøje fulgt mig i min Lære, i min livsførelse, i mit forsæt, i troen, i langmodigheden, i kærligheden, i udholdenheden,

11 i forfølgelserne, i lidelserne, sådan som jeg blev udsat for dem i Antiokia, Ikonium og Lystra – ja, hvilke forfølgelser har jeg ikke måttet bære – men af dem alle har HErren udfriet mig!

12 Alle, som vil leve gudfrygtigt i Kristus Jesus, vil blive forfulgte –

13 men onde mennesker og bedragere vil gå fra ondt til det værre; de fører vild og er selv vildførte!

14 Men du: bliv du i det, du har lært og er blevet overbevist om, da du jo veed, af hvem du har lært det,

15 og at du fra barndommen af har kendt De hellige Skrifter, Som kan gøre dig viis til frelse ved troen på Kristus Jesus.

16 Alle Skrifter, Som er indblæste af Gud, er altså nyttige til oplæring, til optugtelse, til retledning, til opdragelse i retfærdighed,

17 så at Gudsmennesket kan være fuldkommet, fuldt rustet til al god gerning.

Lignende indlæg:

  • WIE97: Andet Timotheusbrev 11 Paulus, ved Guds vilje Jesu Kristi apostel [[til at forkynde]] løftet om livet i Kristus Jesus, 2 [[sender hilsen]] til Timoteus, min kære søn: nåde, miskundhed og fred fra Gud, vor […]
  • WIE97: Andet Timotheusbrev 21 Så bliv da du, min søn, stærk i Kristi Jesu nåde! 2 Dét, du hørte af mig i mange vidners nærvær, skal du overlevere til pålidelige mennesker, som er i stand til at belære andre. 3 […]
  • WIE97: Andet Timotheusbrev 41 Jeg pålægger dig altså for Gud HErren, Jesus Kristus, HAN, SOM KOMMER for at dømme levende og døde, og med Hans Riges åbenbarelse for øje: 2 forkynd Ordet, stå frem, uanset om det er […]
  • De 10 brudejomfruer Der er i én af Jesu lignelser ti jomfruer. De ventede alle på brudgommen, de havde alle en lampe, de blev alle døsige og faldt i søvn og de vågnede alle da råbet løb: ”Brudgommen […]
Tagged with:    

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development