WIE97: Hebræerbrevet 1

1 Mange gange og på mange måder har Gud tidligere talt til fædrene ved profeterne; i disse sidste dage har Han nu talt til os ved Sønnen,

2 Hvem Han har indsat Som Arving til alle ting, ved Hvem Han også skabte verden!

3 Han er Et Genskin af Guds herlighed og Hans væsens udtrykte ikon, og Han bærer alting ved Sin Krafts Ord. Da Han havde fuldført renselse for vore synder, satte Han Sig ved Majestætens højre side i Det Høje.

4 Og Han er blevet så meget større end englene, som det navn, Han har arvet, er større end deres!

5 Thi til hvem af englene har Gud nogensinde sagt: “Du er Min Søn, Jeg har født Dig i dag!”? – eller et andet sted: “Jeg vil være Ham en Fader, og Han skal være Mig En Søn!”

6 Og atter, da [[Gud]] bringer Den Førstefødte ind i verden, siger Han: “Alle Guds engle skal tilbede Ham!”

7 Om englene siger Han: “Han gør Sine engle til vinde og Sine Tjenere til ildtunger”,

8 men om Sønnen: “Din trone, o Gud, står til evig tid, og retfærdigheds stav er Dit Kongeriges scepter!

9 Du elsker retfærd og hader lovløshed; derfor har Gud, Din Gud, salvet Dig med glædens olie fremfor Dine fæller!”,

10 og: “Du grundfæstede jorden i begyndelsen, HErre, og Himlen er Dine hænders værk –

11 de skal forgå, men Du skal bestå! De skal alle ældes som en klædning,

12 som en kappe skal Du rulle dem sammen, og de skal forvandles, men Du er Den Samme, og Dine år skal ej få ende!”

13 Og til hvem af englene har Han nogensinde sagt: “Sæt Dig ved Min højre, indtil Jeg lægger Dine fjender som skammel for Dine fødder!”?

14 Er de ikke alle tjenende ånder, udsendte til tjeneste for dem, som skal arve frelse?

Lignende indlæg:

  • WIE97: Hebræerbrevet 21 Derfor bør vi så meget mere holde fast på dét, vi har hørt, for at vi ikke skal glide bort fra det. 2 Thi hvis Det Ord, Som blev talt ved engle, var urokkeligt, og enhver overtrædelse […]
  • WIE97: Hebræerbrevet 31 Derfor, hellige brødre, delagtige i et himmelsk kald: se hen til vor bekendelses Apostel og Ypperstepræst, Jesus, 2 Som er trofast mod Ham, Som har gjort Ham dertil, ligesom også […]
  • WIE97: Hebræerbrevet 41 Lad os derfor - da løftet om at komme ind til Hans hvile [[stadig gælder]] - drage nøje omsorg for, at ikke nogen af jer skal tro, at han er kommet for sent. 2 Vi har nemlig fået […]
  • WIE97: Hebræerbrevet 51 Enhver ypperstepræst, udtaget blandt mennesker, indsættes til gavn for mennesker i tjenesten for Gud, for at han skal frembære både gaver og ofre for synder, 2 og han skal kunne være […]
Tagged with:    

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development