WIE97: Titusbrevet 1

1 Paulus, Guds tjener, Jesu Kristi apostel, [[udsendt for at føre]] Guds udvalgte til tro og kundskab om Den Sandhed, Som hører gudsfrygten til,

2 til håbet om evigt liv, som det fra evighed af var lovet af Gud, Der ikke kan lyve,

3 og Som, da Hans tid var inde, har åbenbaret Sit Ord i dét budskab, som er betroet mig, efter Guds, vor Frelsers befaling,

4 [[sender hilsen]] til Titus, min kære søn i vor fælles tro: nåde, miskundhed og fred fra Gud, vor Fader og HErre, Jesus Kristus, vor Frelser!

5 Jeg efterlod dig på Kreta, for at du skulle bringe orden i det, der endnu stod ugjort, og for i alle [[menigheder]] at indsætte præster, sådan som jeg pålagde dig det.

6 De skal være ulastelige, een kvindes mand, have troende børn og ikke kunne anklages for udskejelser eller hensynsløshed.

7 Thi en biskop må som Guds husholder være ulastelig, ikke egenrådig, ikke vredladen, ikke drikfældig, ikke voldsom, ikke ude efter skammelig vinding,

8 men gæstfri, glad for det gode, sindig, retfærdig, gudfrygtig og herre over sig selv,

9 og han må holde fast ved Det troværdige Ord i overensstemmelse med Læren, så at han kan være i stand til både at formane ud fra Den sunde Lære og at gendrive dem, som siger imod.

10 Der er nemlig mange opsætsige, der løber med tom snak og fører folk vild – især blandt de omskårne!

11 Dem må man stoppe munden på, for de fører ulykke over hele familier, idet de lærer utilbørlige ting for ussel vindings skyld.

12 Een af dem, en profet af deres eget folk, har sagt: “Kretere er altid løgnere, onde vilddyr, dovne og grådige!”

13 Dette vidnesbyrd er sandt! Irettesæt dem derfor strengt, for at de kan blive sunde i troen,

14 så de ikke holder sig til jødiske myter og bud fra mennesker, som har vendt sig bort fra Sandheden.

15 Vel er alt rent for de rene; men for de urene og vantro er intet rent, nej, både deres forstand og deres samvittighed er urene!

16 De påstår at kende Gud, men med deres gerninger fornægter de Ham! De er afskyelige og ulydige og uduelige til nogen som helst god gerning!

Lignende indlæg:

  • WIE97: Titusbrevet 21 Men du skal forkynde i overensstemmelse med Den sunde Lære! 2 Gamle mænd skal være ædruelige, værdige, sindige, sunde i troen, kærligheden og tålmodigheden. 3 Gamle kvinder skal […]
  • WIE97: Titusbrevet 31 Påmind alle at underordne sig øvrigheder og myndigheder, at være dem lydige og altid at være rede til al god gerning, 2 ikke at bagtale nogen, ikke at være stridbare, men forsonlige, […]
  • Derfor bør kristne forsvare jøders ret til omskæring Her er fire argumenter for, at kristne må kæmpe imod forsøget på at forbyde omskæring af drengebørn: Bibelen Ifølge Bibelen er det Gud, der har givet det jødiske folk besked om at […]
  • DNPS26: Markusevangeliet 101 Saa bryder han op derfra og kommer til Judæas Omraade og over paa den anden Side af Jordan. Og de strømmer atter sammen og samler sig i Skarevis om ham, og han underviste dem igen, som […]
Tagged with:    

Følg Skriften på de sociale medier

Facebooktwitteryoutubeinstagram
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development